Sunday, January 25, 2009

VAŽNIJI DATUMI U ISTORIJI BiH


Bismillahi Rrahmani Rrahim,


U toku našeg ovozemaljskog života stalno se dešavaju neki događaji. Istorija čovječanstva je, ustvari, sačinjena od raznih događaja. Svakodnevno čitamo u štampi, slušamo na radiju ili gledamo na TV da se desilo to i to. Mi, koji se bavimo naukom postavljamo pitanje: Zašto se desilo baš to i to? Zašto se umjesto toga nije desilo nešto drugo? Zašto se to desilo baš tog i tog datuma, a ne nekog drugog? Zašto se to desilo baš na tom i tom mjestu, a ne na nekom drugom?-itd. Kada razmišljamo o ovim tajnama treba da imamo na umu slijedeće: Ti događaji se ne dešavaju slučajno. Sve što se dešava dešava se prema Božijem odredjenju. Dešava se tačno onog trenutka i na onom mjestu kada je to odredio naš Milosrdni Gospodar Allah,dž.š. To je temeljna naučna istina od koje moramo poći ako uistinu želimo da spoznamo te tajne.

Da je to zaista tako i da se sve sto se dešava zaista dešava prema Božijem odredjenju možemo se uvjeriti na relativno jednostavan način: treba samo da prikupimo podatke o datumima kada su se dešavali neki dogadjaji koje želimo da istražiti, pa da poslije u tim datumima potražimo matematičke zakonitosti, odnosno zakonomjernost u njihovom dešavanju. Kada bismo, na primjer, cijelu istoriju čovječanstva iskazali samo u datumima, mogli bismo bez većih teškoča otkritI da svakom od tih datuma, prema matematičkim zakonitostima, pripada tačno odredjeno mjesto. Na primjer: 1878.godine se desio Berlinski kongres. Taj kongres se, prema matematičkim zakonitostima iz Božijeg odredjenja, morao desiti baš te godine i nije se mogao desiti u neko drugo vrijeme i neke druge godine. Prvi svjetski rat je počeo 1914.godine, drugi 1939.godine, Dejton se desio 1995.godine, itd. Svi ti dogadjaji su se, takodje, prema navedenim matematičkim zakonitostima, morali desiti tačno u to vrijeme i te godine. Nisu se mogli desiti u neko drugo vrijeme i neke druge godine. Možda će se nekome od čitalaca ovog teksta učiniti da je tako nešto nemoguće i da u datumima iz istorije čovječanstva jednostavno ne može postojati zakonomjernost. Medjutim, to nije tako. Takva zakonomjernost zaista postoji. U to se svi možemo uvjeriti ako se samo malo potrudimo, i ako u datumima iz dosadasnje istorije čovječanstva potražimo programske, kibernetske i informacione zakonitosti. Pa hajdemo da zajedno potražimo te zakonitosti. Potražimo tajni Božiji projekat prema kojem je naš Veličanstveni Gospodar odredio šta će se desiti i kada će se to desiti.

Božije određenje

u periodu od 931 – do 2527 godine

931

1463

1995

2527

\

/

\

/

\

/

532

532

532


U ovom primjeru posmatraćemo istoriju čovječanstva u periodu od 931. do 2527. godine.

Polazna godina nam je devet stotina triderset i prva, a taj broj, kako smo to vidjeli u prethodnom dijelu ovog bloga, je aritmetički izraz za uzvišeno ime Allah.

U periodu od 931. do 2527. godine, prema matematičkim zakonitostima važniji događaji se mogu očekivati u 1463. i u 1995.g. Da li su se ti događaji desili?

Vratimo se na trenutak u daleku prošlost, u vrijeme sultana Mehmeda II - El Fatiha (Osvajača).

Sultan Fatih je osvojio dva carstva - Bizantijsko i Trapezuntsko.U tadašnjoj Evropi vladali su kraljevi. Bilo ih je SEDAM. To su: njemački, engleski, francuski, moskovski, kralj-Latin, dužd mletački i Loh (poljski kralj). Dakle, i tu imamo Kur’anski broj SEDAM. El-Fatih je pokorio SEDAM kraljevstava: Srbiju, Bosnu, Albaniju, Moldaviju, Moreju, Kostamuniju I Karamaniju. Osvojio je SEDAM otoka: Lesbos, Kefaloniju, Nagrepont, Lemnos,Tandos, Imbros i Tarsos. Ono što je za nas najvažnije je osvajanje BiH. El-Fatih osvaja Bosnu 1463.godine. Dakle,do istorijskog preokreta u BiH dolazi u 1463.godini. Upravo te godine zapocinje jedan cjelovit vremenski ciklus koji traje sve do 1995.godine.

Pogledajmo sada šta se dešava u toj godini:

Sudbonosna 1995.godina

U 1995.godini su se desili dogadjaji koji umnogome podsjećaju na dogadjaje iz 1463.godine.Sličnost je skoro nevjerovatna.To možemo vidjeti iz slijedećih ćinjenica:

U 1995.godini desio se Dejton. Zaključen je mirovni sporazum koji je zaustavio jedan od najsurovijih ratova u novijoj istoriji čovječanstva.Taj dogadjaj je, bez sumnje, od sudbonosnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, otprilike u mjeri u kojoj su i dogadjaji iz 1463.godine bili od sudbonosnog značaja za našu domovinu. Daleke 1463.godine u BiH je dosla turska vojska, a u 1995.godine nam dolaze vojnici medjunarodnih snaga (UNPROFOR). U 1463.godini iz temelja je promijenjena geopoliticka slika Bosne.To isto se desilo i u 1995.godini. BiH iz 1995.godine ni ne lici na BiH iz predratnog perioda.Sve se iz temelja promijenilo, a istorijska dimenzija tih promjena veoma podsjeća na dogadjaje iz 1463. godine. Sasvim je očigledno da postoji tajna matematička veza izmedju tih godina. Matematički izraz za tu vezu je broj 532, jer u navedenom vremenskom periodu postoje tri vremenska ciklusa sa vremenskim razmacima koji traju po 532. godine.

Broj 532 je sačinjen od Kur’anskih šifri 19 i 7:

532 = (19x7) + (19x7) + (19x7) + (19x7) + (19x7);

Možemo zajključiti da su se navedeni istorijski događaji, koji su od sudbonosnog značaja za našu domovinu, desili u znaku Kur'anskih šifri 19 i 7.

Dakle, kada na aritmetički izraz za uzvišeno Božije ime, a to je broj 931, dodamo broj 532 dobićemo godinu u kojoj su Turci osvojili BiH, a kada na tu godinu opet dodamo taj isti broj, dakle broj 532, dobićemo godinu u kojoj je zaključen Dejtonski sporazum. Dakle, postoji očigledna matematička zakonomjernost koja povezuje 1463-tu i 1995-tu godinu.


Važniji događaji u BiH u periodu od 1463. do 1995.g.

1463

1995

\

/

532

I

1463

1995

\

\

I

/

1464

1465

1466

...

1994

I

1849232

I

(532 X Y)

Y = 3476:

Kako se vidi, kada saberemo sve godine u vremenskom periodu od 1463. do 1995. godine dobit ćemo rezultat 1849232. A taj rezultat je djeljiv sa brojem 532:

1849232 = (532+532+532..., + 532);

To znači da su se i događaji u tom periodu također dešavali prema šemi 532 koju susrećemo i u vremenskom periodu od 931. do 2527 godine.

U datumima iz perioda od 1463. do 1995, godine dešavali su se raznovrsni događaji. Neki od tih događaja su više, a neki manje važni. Zbog toga ću odabrati neke od tih važnijih godina, odnosno datuma da vidim da li su se ti događaji desili u periodima sa po 532. godine. Evo tih datuma:

 • U 1463.godini sruseno je bosansko kraljevstvo pa je isto potpalo pod tursku vlast.
 • U 1580.godini Bosanski Sandzak je prerastao u Bosanski Ejalet ili pasaluk.
 • 1699.godine jezakljucen Karlovacki mir u kojem se po prvi put spominje Bosna.
 • 1718.godine zakljucen je Pozarevacki mir kojim su dalje oblikovane granice Bosne i Hercegovine.
 • 1739.godine u Beogradu je zaključen mir izmedju Habsburskog i Osmanlijskog carstva. Na taj način je sjeverna granica Bosne i Hercegovine definitivno povućena i utvrdjena duž rijeke Save.
 • 1833.godine granica Srbije prema Bosni je uspostavljena na Drini.
 • 1878.godine održan je Berlinski kongres, pa je Bosanski vilajet faktički i pravno dosao u granice savremene Bosne i Hercegovine.
 • 1918.godine Bosna i Hercegovina je ušla u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca.
 • 1919.godine u Saint-Germain-en-Laye zaključen je ugovor između Austrije i sila Antante. Tim ugovorom je potvrdjena cjelovitost Bosne i Hercegovine.
 • 1920.godine Senžermenski ugovor je proglasen za privremeni zakon.
 • 1921.godine donesen je Vindovdanski ustav u kojem je odredjeno da Bosna i Hercegovina ostaje u postojećim granicama.
 • 1929.godine donesen je Zakon o nazivu i podjeli Kraljevine Jugoslavije. Tim zakonom je po prvi put u istoriji razbijeno političko-teritorijalno jedinstvo Bosne i Hercegovine.
 • 1939.godine je zaključen sporazum Cvetković-Maček kojim je nastavljeno dalje razbijanje političko-teritorijalnog jedinstva Bosne i Hercegovine.
 • 1943.godine održano je osnivačko zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobodjenja Bosne i Hercegovine.
 • 1944.godine održano je drugo zasjedanje ZAVNOBiH, na kojem je Bosna i Hercegovina, u svojim povijesnim granicama, konstituisana kao država ravnopravnih gradjana Srba, Muslimana i Hrvata.
 • 1946.godine donesen je prvi ustav FNRJ kojim je potvrdjeno da je Bosna i Hercegovina jedna od šest ravnopravnih federalnih jedinica.
 • 1974.godine usvojen je novi ustav Bosne i Hercegovine koji je definirao BiH kao socijalističku i samoupravnu demokratsku državu i zajednicu radnih ljudi i gradjana naroda Bosne i Hercegovine.
 • 1990.godine u BiH su održani prvi višestranački izbori koji su bili od sudbinskog značaja za njenu budućnost.
 • 1992.godine održan je referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Nakon tog referenduma izvršena je agresija na BiH, pa je otpočeo jedan od najsurovijih ratova u novijoj istoriji čovječanstva.
1995.godine zaključen je poznati Dejtonski sporazum, odnosno Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini.

Eto, tako ukratko izgleda istorija BiH u posmatranom periodu. Tu istoriju čine mnogi događaji koji su se dešavali određenim hronološkim redosljedom. Na prvi pogled kada gledamo te datume u istima ne vidimo nikakve matematičke zakonitosti. Stiče se utisak da su se ti događaji dešavali stihijski i slučajno i ništa ne upućuje na postojanje neke zakonomjernosti. Međutim, to nije tako. To što se ne vidi postaće vidljivo ako se samo malo potrudimo i ako u prethodno navedenim datumima potražimo zakonitosti vremenske distance koju označava broj 532.

Vremenski period od 1463. do 1995.g.

Odabrani datumi

Neodabrani datumi

1463

1464

1580

1465

1699

1466

1718

1467

1739

1468

1833

1469

1878

1470

1918

1471

1919

1472

1920

1473

1921

1474

1929

1475

1939

1476

1943

1477

1944

1478

1946

1479

1974

1990

1992

1995

1994

37240

1811992

I

I

(532 x Y1)

(532 x Y2)


U ovom primjeru opdabrani i neodabrani datumi su se dešavali u vremenskim periodima koje imaju po 532 godine.

Dogadjaji od 1463. do 1995.godine predstavljaju jednu istorijsku cjelinu. To je jedan cjelovit i sveobuhvatan tok istorije. Taj tok je jedna prirodna cjelina. Istovremeno, taj tok je i matematička cjelina. To je cjelina koju čine odgovarajuće programske, kibernetske i informacione zakonitosti. A matermatički izraz za te zakonitosti je broj 532.

Mi, ljudi, smo ponekad u zabludi. Mislimo da smo mi zaslužni što se to i to desilo ili što se nije desilo. Mislimo da mi odlućujemo o tome da li će se nešto desiti ili se neće desiti. Učesnici prethodno navedenih dogadjaja su svoj zemaljski život proveli u uvjerenju da su oni zaslužni što su se ti dogadjaji desili, i da su oni kreatori istorije. To, medjutim, nije tako. Oni su samo izvršavali ono što je odredio Tvorac Kosmosa Allah,dž.š. Da je to zaista tako svjedoci broj 532 u prethodno navedenim dogadjajima. To nam svjedoći matematika. Svjedoci nam najsavrsenija programska tehnika. Dileme zaista nema. Istoriju Bosne i Hercegovine, ustvari, čine dogadjaji čiji aritmetički izraz je broj 532.No comments: