Tuesday, December 29, 2015

JELI NEKO NAMJERNO UNIŠTIO MOJ ŽIVOT?

                                                    Bismillahi Rrahmani Rrahim,
                        Teško sam obolio. Ne znam od čega bolujem. Jedva se krećem po svom stanu. U meni nema ni malo snage. Kako se to odjednom desilo? Do jučer sam cijepao drva i vozio bicikl, a danas se jedva popnem uz stepenice do mog stana. Više ne mogu izlaziti čak ni do najbliže prodavnice. Postao sam invalid. Evo kako se to desilo:
-Prije dvadesetak dana razboljela se moja supruga. Ne može da jede, jer joj se, prilikom jela, pojavi osjećaj gađenja hrane i povraćanja. Uz to pojavili su joj se i neki simptomi koji upućuju na gripu. Istoga dana i ja se razboljevam. Imam osjećaj velike gladi. Redovno jedem, i koliko god pojedem, stalno sam gladan. Organizam postaje nemoćan, pa jedva nekako funkcionišem.
Odoh kod interniste.  On me temeljito pregleda. Svi nalazi su dobri, osim moje tjelesne težine koja je veća nego što treba. Internista mi reće da moram biti na dijeti  Dade mi neki formular za dijetu. Po tom formularu smijem za svaki obrok pojesti samo po nekoliko zalogaja hrane. To znači da moram gladovati i stalno biti gladan. Moje nemoćno tijelo posta još nemoćnije. Glad mi ne da hodam. Neda mi da živim. Odlučih da ne slušam internistu već da pojedem još nešto hrane koja mi je zabranjena. Ni to mi nije pomoglo. I dalje sam nemoćan i gladan.
Razmišljam o tome zašto mi se to dešava. Kako odjednom od zdravog čovjeka postadoh invalid? Je li se to desilo slučajno? Kako se moglo desiti da se jednog te istog dana razbolimo ja i moja žena od jedne te iste bolesti?
Sjetih se nedavne prošlosti. Kada sam počeo da se bavim naukom moji prijatelji su me upozoravali da su mnogi istraživači stradali, jer su se bavili naukom. Niko ne voli konkurenciju, a ja sam postao konkurencija naučnicima iz svih nauka. Bavim se i medicinom. Neke papire sam dao jednom ljekaru da ih pročita. Uskoro me zove taj ljekar i kaže mi da mu je ukraden automobil  i moji papiri.
Tamo pred kraj rata dođoše anonimni telefonski pozivi u kojima nepoznata lica prijete meni i mojoj porodici. Dnevno je bilo više desetina takvih poziva. Jedva nekako smo preživjeli to uznemiravanje. Uskoro slijedi brisanje svih mojih internet stranica, itd. Nemoguće je nabrojati sve te pritiske i prijetnje meni samo radi toga što se bavim naukom. To je moja jedina  krivica.
Pred moje oboljenje nepoznato lice ili lica šalju mi video snimke nekih čudovišta. Snimaju me u mom stanu kako hodam po sobi, kako izlazim na balkon, itd. Na jednom video snimku kojeg je napravilo nepoznato lice na mom balkonu snimljen sam u bolničkoj odjeći koju nemam .i  koju nisam nosio. Snimaju me kao teškog bolesnika u bolničkim kolicima sa bolničkim zavojima. Dakle, najavljuju mi da ću uskoro biti težak bolesnik. Upravo ta činjenica ukazuje na mogućnost da su me nepoznata lica namjerno zarazila nekom teškom bolešću, pa da me tako fizički spriječe da se bavim naukom. I u tome su evo uspjeli. Pretvorili su me u invalida koji se ne bavi naukom.
Iz svih publiokovanih video snimaka jasno se vidi namjera nepoznatih osoba da me fizički unište, pa su u tome, evo, i uspjeli.

Saturday, December 26, 2015Nakon publikovanja video snimaka nepoznatog stvorenja u stanu Lutve Kurića iz Novog Travnika, koji su publikovani na You Tube na njegovom kanalu, moja supruga i ja smo se teško razboljeli. Ta bolest se na različite načine manifestira kod nje i kod mene. Ja osjećam veliku glad međutim, bez obzira na to koliko pojedem hrane opet sam gladan. Moj organizam ne prihvata nikakvu hranu. Kod moje supruge je obrnut slučaj. Ona ne može ništa da jede. Ne može da jede jer joj se hrana gadi i ima osjećaj da će odmah povratiti. Uz to imamo i mnoge duge zdravstvene tegobe. Prije publikovanja tih video snimaka oboje smo bili relativno zdravi. Postavlja se pitanje je li nas zarazilo stvorenje sa video snimka i da li će se ta bolest proširiti? Imam utisak da javnost olako shvata te video snimke i da nismo ni svjesni šta se sve može desiti. Tegobe te bolesti se ne mogu ni opisati, a do prije petnaestak dana bio sam zdrav čovjek.

Pozivam nadležne institucije da HITNO UTVRDE jesmo li zaraženi nekom nepoznatom bolešću.

Lutvo Kurić
Kalinska 7
72290 Novi Travnik
E-Mail:lutvokuric@yahoo.com
Tel. 062 208 275 i 030 525 863
 Poziv medicinskim institucijama i nadležnim državnim organima

Nakon publikovanja video snimaka nepoznatog stvorenja u stanu Lutve Kurića iz Novog Travnika, koji su publikovani na You Tube na njegovom kanalu, moja supruga i ja smo se teško razboljeli. Ta bolest se na različite načine manifestira kod nje i kod mene. Ja osjećam veliku glad međutim, bez obzira na to koliko pojedem hrane opet sam gladan. Moj organizam ne prihvata nikakvu hranu. Kod moje supruge je obrnut slučaj. Ona ne može ništa da jede. Ne može da jede jer joj se hrana gadi i ima osjećaj da će odmah povratiti. Uz to imamo i mnoge duge zdravstvene tegobe. Prije publikovanja tih video snimaka oboje smo bili relativno zdravi. Postavlja se pitanje je li nas zarazilo stvorenje sa video snimka i da li će se ta bolest proširiti? Imam utisak da javnost olako shvata te video snimke i da nismo ni svjesni šta se sve može desiti. Tegobe te bolesti se ne mogu ni opisati, a do prije petnaestak dana bio sam zdrav čovjek.

Pozivam nadležne institucije da HITNO UTVRDE jesmo li zaraženi nekom nepoznatom bolešću.

Lutvo Kurić
Kalinska 7
72290 Novi Travnik
E-Mail:lutvokuric@yahoo.com
Tel. 062 208 275 i 030 525 863UPOZORENJE MEDICINSKIM INSTITUCIJAMA

Nakon publikovanja video snimaka nepoznatog stvorenja u stanu Lutve Kurića iz Novog Travnika, koji su publikovani na You Tube na njegovom kanalu, moja supruga i ja smo se teško razboljeli. Ta bolest se na različite načine manifestira kod nje i kod mene. Ja osjećam veliku glad međutim, bez obzira na to koliko pojedem hrane opet sam gladan. Moj organizam ne prihvata nikakvu hranu. Internista mi je rekao da sumnja da imam dijabetis, međutim to nije zvanično utvrđeno po propisanoj proceduri. Čak i da ga imam ne bih trebao gladovati. Kod moje supruge je obrnut slučaj. Ona ne može ništa da jede. Ne može da jede jer joj se hrana gadi i ima osjećaj da će odmah povratiti. Uz to imamo i mnoge duge zdravstvene tegobe. Prije publikovanja tih video snimaka oboje smo bili relativno zdravi.. Postavlja se pitanje je li nas zarazilo stvorenje sa video snimka i da li će se ta bolest proširiti? Imam utisak da javnost olako shvata te video snimke i da nismo ni svjesni šta se sve može desiti. Tegobe te bolesti se nu mogu ni opisati, a do prije petnaestak dana bio sam zdrav čovjek.

Pozivam medicinske institucije da HITNO UTVRDE jesmo li zaraženi nekom nepoznatom bolešću.

Tuesday, December 22, 2015

GREŠKE U DARVINOVOJ TEORIJI O STVARANJU ŽIVOTA NA ZEMLJI


 CHARLES DARWIN ( 1809 – 1882 )Autor teorije o Postanku vrsta koja je imala veliki utjecaj

na razvoj naučne misli i na našu predstavu o materijalnom

svijetu u kojem živimo.

                          U ime Boga, Milostivog, Samilosnog,


                 TEORIJA O EVOLUCIJI ŽIVOTNIH VRSTA

   “Biolog koji živa bića upoređuje međusobno, u krajnjoj liniji nečini ništa drugo nego što činidomaćica kad sortira posuđe”

                                                                  
                                                             D.S. Peters, J.L. Franzen,
                                                                       W.F. Gutmann i D. MollenhauerTeorija o evoluciji životnih vrsta, najkraće rećeno, nastala je tako što je Darvin u svom naučno-istraživačkom radu, poredao životne vrste jednu do druge, pa ih je poslije toga posmatrao. Vanjska sličnost i povezanost formi i oblika života navela ga je na pomisao da su svi oblici života sasvim slučajno evoluirali iz jednog oblika u drugi, u okviru borbe za opstanak, odnosno preživljavanje. Važnu ulogu u tim procesima, prema Darvinu, ima prilagođavanje tih vrsta datim uslovima života. Kada se životne vrste posmatraju u prirodi “s p o l j a”, vanjski izgled ili dojam zaista daje predstavu o vanjskoj slučajnoj povezanosti formi i oblika života. Takvo međusobno upoređivanje živih bića podsjeća na sortiranje posuđa u nekom domaćinstvu. Kada ne bismo znali kako je napravljeno to posuđe mogli bismo pomisliti da su pojedine vrste posuđa sasvim slučajno nastale od drugih vrsta posuđa. I sam Darvin, na momente, dolazi do zaključka da kod životnih vrsta više pažnje treba posvetiti izvjesnoj težnji da se varira, težnji koja proističe od uzroka koji su nam sasvim nepoznati.
“ Do sada sam katkad govorio kao da su varijacije - koje su tako obične i mnogostruke kod organskih bića u gajenju, a u manjem stepenu i kod onih u prirodi – slučajne pojave.  To je, naravno, sasvim netačan izraz, ali on nam služi da jasno priznamo naše potpuno nepoznavanje uzroka za svaku posebnu varijaciju”1
 
1) Čarls Darvin: “Postanak vrsta”, str. 130. izd. Nolit, Beograd 1985.g.
 

“ Duboko je naše nepoznavanje zakona variranja. Ni u jednom od sto slučajeva mi nismo u mogućnosti da označimo neki razlog zašto je ovaj ili onaj deo varirao”2

“Mi suviše malo znamo da bismo mogli umovati o relativnom značaju različitih poznatih i nepoznatih uzroka variranja”3


”Pošto su po ovoj teoriji morali postojati bezbrojni prelazni oblici, zašto ih onda ne nalazimo naslagane u neograničenom broju i kori Zemljinoj?”4

 
”ovo je možda najočiglednija i najozbiljnija zamerka koja se može navesti protiv moje teorije”5

Darvin postavlja i slijedeće pitanje:


Zašto u cijeloj  prirodi ne postoji zbrka, već su vrste, kao što vidimo, dobro određene?

2)Čarls Darvin: “Postanak vrsta”, str. 154. izd. Nolit, Beograd 1985.g.
3),4),5) Čarls Darvin, ibid, str.183, 158 i 285

“Je li mogućno da je neka životinja koja ima, na primjer, građu tela i navike ljiljka, mogla postati preinačavanjem neke druge životinje koja ima veoma drukčije navike i drukčiju građu tela?”6

”Pretpostavka da je oko sa svim svojim neuporedivim mehanizmima za udešavanje žiže za različita odstojanja, za primanje različitih količina svjetlosti, i za popravku sferne i hromatične aberacije, moglo postati pomoću prirodnog odabiranja meni izgleda – ja to slobodno priznajem – besmisleno u najvećem stepenu”7


Spominjući i neke druge teškoće sa kojima se susreće teorija o postanku vrsta Darvin konstatuje:

NEKE OD NJIH SU TAKO OZBILJNE DA I DANAS NE MOGU DA MISLIM NA NJIH A DA SE NE OSJETIM DONEKLE POKOLEBAN;”8
 

Manjkavosti i nedostatke teorije o stvaranju života na Zemlji i evoluciji životnih vrsta otkriva i savremena naučna misao.

“Poznati engleski teoretičari evolucije Ser Artur Kejt i dr D.M.S. Votson važe kao tipični predstavnici današnjeg darvinizma. Njihovo stanovište je sledeće:

1.     Evolucija nije dokazana, niti se može dokazati. Mi je u praksi nikada nismo mogli posmatrati, takođe, nismo u stanju da damo povezani, logički lanac dokaza. Ali mi vjerujemo u evoluciju.”9                
 
6),7) i 8) Čarls Darvin, ibid, str.183, 158, 285, ¸157 i 167
9) Zvonimir Kostić Palanski: “Mrtvo drvo života”, str. 10 i 11, Niš 1985.g.

             “Ali ako zaista postoji tzv. “evolucioni tok”, onda bi između pojedinih rodova i  

              vrsta moralo da postoji ogromno mnoštvo, štaviše takav broj međuformi koji 

            prelaze u milijarde. Tačna definicija gdje prestaje konj da bude konj, a gdje krava  

              počinje da bude krava, bila bi potpuno nemoguća.”10

“Proizvođač radio aparata ne može pretvoriti jedan model radio aparata u veći i bolji progresivnim stupnjevima – on ne može dodati novu cev, kondenzator, komad žice itd. nizom operacija, nadajući  se da će svaki put dobiti model koji je malo bolji od onog prethodnog. Sve promene moraju biti izvršene odjednom – ili ih uopšte ne treba vršiti”11
“Proizvođač radio aparata ne može pretvoriti jedan model radio aparata u veći i bolji progresivnim stupnjevima – on ne može dodati novu cev, kondenzator, komad žice itd. nizom operacija, nadajući  se da će svaki put dobiti model koji je malo bolji od onog prethodnog. Sve promene moraju biti izvršene odjednom – ili ih uopšte ne treba vršiti”11

”Da je nastanak života bio slučajan događaj, i to isključivo usled slučajnih hemijskih reakcija, onda – izračunato je – onda cela Zemlja – pa makar se sastojala sva od amino-kiselina – ne bi dala dovoljno mase da se stvori ni jedan molekul sa svim mogućim sekvencama amino-kiseline, koje se javljaju već u proteinu sa malom molekularnom težinom”12


”Veliki engleski hemičar današnjice (profesor dr Sir Cyril Hinshelwood) jednom je, mislim, rekao da bi teže bilo da se polipeptidi i proteini jedne vrste pretvore u polipeptide i proteine druge vrste, nego da se sva supstanca razloži u ugljendioksid, amonijak i vodu i da se iz ovih elemenata sve nanova izgradi. Time se kaže da bi najveće hemijske teškoće izazvalo pretvaranje molekula belančevina čovekolikih majmuna u čovekove. Bilo bi lakše da se belančevine čovekolikog majmuna razlože u ugljendioksid, vodu i amonijak i da se od tih elemenata sagrade ljudske belančevine.

Jedan primer učiniće jasnijom ovu tešku zamisao. Folksvagen i mercedes su kola koja su u izvjesnoj meri slična, kao otprilike čovek i čovekoliki majmun. Isti principi uslovljavaju i jedne i druge; oba automobila funkcionišu prema principu Otovog ciklusa; oba sagorevaju benzin, imaju četiri točka itd. Ali pitajte svog automehaničara, šta bi radije želeo da uradi: da pretvori Vaš folksvagen u mercedes ili da taj folksvagen baci u staro gvožđe i da od ponovo dobijenog  metala napravi nov mercedes!

Nada da će se vaš folksvagen na osnovu slučajnih modifikacija (saobraćajni udesi?) u toku godina pretvoriti u mercedes, svedoći možda o manjoj naivnosti nego nada da će se jedan specifični tip proteina enzima zahvaljujući slučaju pretvoriti u drugi.”13

10) Zvonimir Kostić Palanski: ibid, str. 11, Niš 1985.g.
11) Robert E.D. Clark, What “Natural Selection” Cannon Do;u :Creation, ,Nature’s Designs and designer, Pacific Press Publishing Association, 1977, p.46.47. (Zvonimir Kostić Palanski: ibid, str.63)
12) Prof. Dr. Dr. Dr.A.E.Wilder Smith, Die Erschaffung des Lebens, Ha¨nssler-Verlag, Neuhausen-Stutgart, 1985.p.64-66. (Z.K.Palanski: ibid,str.42)
13) Prof. Dr. Dr. Dr. A. E. Wilder Smith, Herkunft und Zukunft des Menschen, Hanssler-Verlag, Neuhausen – Stutgart, 1984.p.89,90. (Z.K.Palanski: ibid, str..26-27).

”Selekcijom se odbacuje samo ono što nije prikladno. Darvinov princip selekcije objašnjava samo zašto izvesne zamislive forme ne postoje. Ali zašto one forme, koje su zaista tu, egzistiraju, to se njegovom teorijom ne može objasniti”14
 
”Ovdje ponovo moramo da ukažemo na činjenicu da su evolucionisti prevideli princip od životne važnosti: sve poznate varijacije se javljaju u okviru vrsta; nema dokaza za bilo kakvu promenu jedne vrste u drugu. Milioni varijacija se mogu javiti kod zečeva, ali će oni uvek biti zečevi. Lisice će biti lisice, pacovi će biti pacovi, i tako dalje.”15

“…….Nije moguće ukrštanje između različitih vrsta. Pogledajmo vrlo prost primer. Odlazimo u Fordov prodajni salon da naručimo “Falkon”. Određujemo model, tip motora, menjač i boju presvlaka koju želimo. Prodavac sve zapisuje, pravi skicu ako može i porudžbinu šalje fabrici. Tamo se sklapaju različiti delovi da bi se napravila naša kola. Ali, pretpostavimo da prodavac pošalje porudžbinu fabrici Ševrolet. Oni bi odgovorili da nisu u stanju da montiraju “Falkon”.

“Ali”, prodavac bi mogao da upita, “zar nemate automobilske delove? Zar nemate šasije, motoere, točkove, karoserije?”

“Sigurno da imamo, ali svi delovi ševroleta na svetu ne mogu da naprave ford”.

Stvari  isto stoje i u biljnom i životinjskom carstvu. Zahtev poslat od ružina polena plodnici ljiljana bio bi isto tako beskoristan kao porudžbina fordovog trgovca fabrici Ševrolet, ili zahtev sperme mačke jajetu psa.  Svako mora da deluje u granicama svoje sopstvene  vrste”16

 

“Ideja prirodnog odabiranja ne može – bez grča – da da objašnjenje za lepotu, kulturu, muziku i slično bogatstvo života. Bojažljiva i ranjiva ovca  je preživela, dok su divlji i opasni gmizavci izumrli”17

Sličnost životnih vrsta ne potiče od genetske srodnosti:

“Po ovoj šemi kornjača spada u ptice, a prilično je udaljena od zvečarke”18

14) Oskar Kuhn, Die Deszendenztheorie, Kosel, Munchen, 1951,p.105 (Z.K.Palanski: ibid, str.92).
15) Dr.Harold W.Clark, Genesis and Scieence, Southern Publishing Association, Nashville, Tennessee, 1967,p.17. (Z.K.Palanski: ibid,str.97).
16) Dr. Harold W. Clark, Genesis and Science, Southern Publishing Association, Nashville, Teennessee, 1967, p.47. (Z.K.Palanski:ibid,str.98).ž
17) J.H.Jauncey, Naturwissenschaft auf den Spuren Gottes, J.G. Oncken-Verlag, Kassel, 1964,p.112 (Z.K. Palanski:ibid, str.139)
18) Prof. Dr. Dr. Dr. A. E. Wilder Smith, Die Erschaffung des Lebens, Hanssler-Verlag, Neuhausen – Stuttgart, 1985.p.241-242, (Z.K.Palanski: ibid, str. 114).
 

 


“Po mom mišljenju u ovom pogledu darvinistički način mišljenja je manje nego naučan. On ne objašnjava ništa”19
 “MI DAKLE VJERUJEMO, DA TIME ZAKLJUČIMO, DA POSTOJI ZNATNA PRAZNINA U NEODARVINISTIČKOJ TEORIJI EVOLUCIJE, I DALJE, DA JE OVA PRAZNINA TAKVA DA SE U OKVIRU DANAŠNJE KONCEPCIJE BIOLOGIJE NE MOŽE POPUNITI.”20


 “MI DAKLE VJERUJEMO, DA TIME ZAKLJUČIMO, DA POSTOJI ZNATNA PRAZNINA U NEODARVINISTIČKOJ TEORIJI EVOLUCIJE, I DALJE, DA JE OVA PRAZNINA TAKVA DA SE U OKVIRU DANAŠNJE KONCEPCIJE BIOLOGIJE NE MOŽE POPUNITI.”20

 “ČESTO SAM RAZMIŠLJAO O TOME KAKO BIH NERADO DOKAZIVAO EVOLUCIJU PRED NEKIM SUDOM”21


“IZ SVEGA OVOGA I JOŠ MNOGO TOGA DRUGOG POSTAJE SAVRŠENO JASNO DA JE MNOGO LAKŠE NAUČNO DOKAZATI DA JE EVOLUCIJA NEMOGUĆA, NEGOLI  OBJASNITI KAKO SE ONA DOGODILA”22


“Činjenica je da se dokazi, koje evoluciona teorija zahteva, ne mogu naći”23

 “JA VERUJEM NAIME DA JE NAŠA PRIRODNA NAUKA POSTALA SUVIŠE MEHANIČKA, DA MI GOVORIMO U METAFORAMA, DA BISMO SAKRILI NAŠE NEZNANJE, I DA U BIOHEMIJI IMA KATEGORIJA ZA KOJE NAM NEDOSTAJE ČAK PRAVI NAZIV, SASVIM NEZAVISNO OD PREDSTAVE O NJIHOVIM KONTURAMA I DIMENZIJAMA”24


19)Prof. Dr. Dr. Dr. A. E. Wilder Smith, Herkunft und Zukunft des Menschen, Hanssler-Verlag, Neuhausen – Stutgart, 1984.p.42,43. (Z.K.Palanski: ibid, str.109).
20)Marcel P.Schutzenberger, Algorithms and the Neodarwinian Theory of Evolution,u:P.S. Moorehead i M.M.Kaplan, Mathematical Challengees to the Neo-darwinian interpretation of Evolution,p.73-80. (Z.K.Palanski: ibid,str.50)
21) i 23) Dr. Duane T.Gish, Fossilien und Evolution, Hanssler Verlag, Neuhausen-Stuttgart, 1982.p.70.71. (Z.K.Palanski: ibid, str.70)
22) Robert E.D.Clark, The Heart of the Problem,u: Creation, Nature’s Designs and Designer, Pacific Press Publishing, Association, 1977,p.28, 29. (Z.K. Palanski: ibid, str.67)
24) Erwin Chargaff, “Nucleic Acids, as Carriers of Biological Information”, “The Origin of Life on the Earth”, p.298-299. (Z.K.Palanski: ibid, str.26)
 


                              INTERPLANETARNA IZLOŽBAIzvršimo i slijedeći misaoni eksperment: Pretpostavit ćemo da se negdje u Kosmosu organizira međuplanetarna izložba eksponata iz raznih kosmičkih svjetova. Pretpostavit ćemo sada da se i nama pruži prilika da dođemo na tu izložbu, i da nam se da zadatak da otkrijemo iz kojeg svijeta dolaze izloženi eksponati, ko ih je napravio, kako ih je napravio, itd. Da li možemo otkriti te tajne? Jasno je da ne možemo. Naime, na osnovu saznanja o tome kako izgledaju izloženi eksponati nećemo moći da otkrijemo odakle isti potječu, ko ih je napravio i kako ih je napravio. Iz tog istog razloga ni Darvin nije mogao da na osnovu saznanja o tome kako izgledaju životne vrste otkrije tajnu njihovog stvaranja. Do tog saznanja nije mogao doći jer su, kako smo već rekli, podaci o izgledu životnih vrsta samo empirija, odnosno vanjština. A na osnovu saznanja o vanjštini nije moguće spoznati suštinu.

Razmišljajući o empirijskim zabludama predstavnika savremene nauke Peter Andreas i Caspar Kilian u knjizi  “Fantastična naučna istraživanja”, izd. Stvarnost, Zagreb konstatuju slijedeće:

Velika zabluda prirodoznanstvenog etablismana jest u tome što vidi samo svoje empirijsko područje i samo njega priznaje".

Evo šta o tim zabludama kažu i drugi predstavnici nauke:

“Svijet nije samo čudnovatiji nego što ga zamišljamo.
On je čudnovatiji nego što ga možemo zamisliti”.

J.B.S. Haldane“Ako u sebi ne razvijemo duboko zasnovano osjećanje da postoji
nešto više nego što smo mi nećemo u sebi naći snagu za viši razvoj”.

                                                                Rudolf Steiner


“Zbog toga što nas naša čula ponekad varaju,
pretpostavio sam da nema nijedne stvari koja je onakva
kakvu nam je naša čula nameću da je sebi pretstavimo”.


“Istinski djelotvoran postupak (stjecanja znanja) jeste i može
biti samo valjana primjena i praktični postupak zdravog razuma”

                                                      Rene Dekart


Kako je Uzvišeni Allah,dž.š. stvorio život na Zemlji?

Sada se postavlja pitanje kako je uzvišeni Bog stvorio životne vrste? Da li ih je, možda, stvorio postepeno ili odjednom, i kako je to konkretno uradio? Odmah da kažemo da nama ljudima nije suđeno da spoznamo sve Božije tajne. Mi o tim tajnama možemo da saznamo samo onoliko koliko nas Bog uputi. Upravo zato potražit ćemo u uzvišenom Kur’anu odgovore na prethodno postavljena pitanja.  Nas milosrdni Gospodar nam u toj veličanstvenoj knjizi na jednom mjestu kaže: 

"Allah vas od zemlje poput bilja stvara...".
(Kur’an 71 : 17)

Mišljenja smo da nas upravo taj ajet upućuje kako treba da razmišljamo o tajnama stvaranja života na Zemlji. Kao što se vidi, uzvišeni Bog stvaranje ljudi upoređuje sa stvaranjem bilja. Kako Bog stvara bilje? Mi posadimo sjemenku pa iz iste, prema Božijoj odredbi, izraste stabljika, deblo, krošnja i na kraju plod. Proces stvaranja započinje sjemenkom, a završava plodom. Sjemenka ne evoluira u stabljiku, stabljika u deblo, deblo
u krošnju, a krošnja u plod. Naime, iz sjemenke će izrasti stabljika prema programskom sistemu kojeg je Tvorac Kosmosa uprogramirao u tu sjemenku. Na isti način će iz stabljike izrasti i ostali dijelovi biljke. Dakle, ti procesi se ne dešavaju stihijski, ni slučajno. Isti se dešavaju isključivo prema Božijoj odredbi. Pošto uzvišeni Bog i nas ljude stvara "poput bilja" to, po logici stvari, može da znači samo jedno, a to je da i u ovom primjeru treba “posaditi” sjemenku života iz koje će poslije, prema Božijoj odredbi, izrasti  stablo života.  A plod na tom stablu je – čovjek. Zbog toga postavljamo hipotezu da je na našoj planeti Zemlji, nakon njenog stvaranja, prema Allahovoj odredbi, “posađena” ta početna sjemenka života iz koje je poslije "izraslo" stablo života. Ako se to zaista desilo, u tom slučaju su iz te početne sjemenke, prema Božijim programskim, kibernetskim i informacionim sistemima i zakonitostima,  "izrasle" životne vrste. Te životne vrste su "izrastale" iz jednog oblika u drugi na približno sličan način kao i  kada kod neke voćke u našoj bašći iz sjemenke izraste korijen, iz korijena stabljika, iz stabljike deblo, iz debla krošnja i na kraju iz krošnje plod.

Između svih vrsta u stablu života postoji neraskidiva organska, odnosno životna povezanost, koja je veoma slična povezanosti između korijena, stabljike, debla, krošnje i ploda kod neke voćke. Isto kao što je stablo neke voćke u našoj bašći postepeno raslo, tako je i naše stablo života postepeno raslo dok iz istog nije izrastao njegov plod – čovjek. Isto kao što ne možemo reći da je kod neke voćke u našoj bašći poslije izrastanja korijena slučajno narasla stabljika, pa deblo, krošnja i plod, iz tih istih razloga ne možemo ni reći da su se u stablu života na našoj planeti Zemlji životne vrste slučajno preobrazile iz jednog oblika u drugi. Isto kao što ne možemo reći da je kod  neke voćke korijen evoluirao u stabljiku, stabljika u deblo, deblo u krošnju, a krošnja u plod, iz tog istog razloga ne možemo ni reći da su životne vrste na Zemlji evoluirale iz jednog oblika u drugi.

Naša planeta Zemlja nas podsjeća na “saksiju”  iz koje je, poput kakve biljke, iz početne sjemenke života “izrastao” čovjek.
Sličnost u građi životnih vrsta

Pažljivim izučavanjem svih životnih vrsta, posebno njihove građe i životnih funkcija, možemo otkriti da stvaranje našeg stabla života do krajnje zbunjujućih granica podsjeća na stvaranje bilja, te da možemo bez ikakvih dilema zaključiti da je čovjek zaista “izrastao” poput ploda na nekoj biljci. Evo nekih konkretnih argumenata:
“Postoji sličnost u tjelesnoj građi kod svih životnih vrsta. Kod vrsta koje žive na kopnu razvile su se noge, kod vrsta u vodi razvila su se peraja, a kod vrsta koje lete, umjesto prednjih nogu razvila su se krila. Ptice imaju jedan par nogu, a anatomska građa otkriva da im krila pretstavljaju drugi par koji je dobio novu funkciju.
Peraje kod riba su u stvari dva para nogu koje omogućavaju kretanje u vodi.
Iako zmija nema nogu anatomska građa pokazuje sakrivene noge u skeletu.
Čovjek ima po pet prstiju na svakoj ruci i nozi, majmun takođe. Miš i gušter isto tako. Čak i slijepi miš ima isto toliko skrivenih prstiju.
Srce i krvotok rade na istom principu kod kita, miša, majmuna, čovjeka i slijepog miša.
Sve ove vrste imaju vene, a srce je kod svih sa četiri komore.
Nervni sistem koji se sastoji iz mozga, kičmene moždine i živaca isti je kod svih vrsta.
Muskulaturni sistem sa mišićima, skelet i skeletni pribor….sve kosti sa manjim i neznatnim razlikama su slične jedna drugoj kod svih životinja.
Genitalni sistem je isti kod svih životinja.
Trudnoća kod žene traje devet mjeseci, kod kita i viših majmuna, takođe devet mjeseci. Čak je i period dojenja dvije godine.
Anatomija otkriva u čovjekovom skeletu pršljenove repa, koji se nalaze i kod majmuna.
Vratnih pršljenova kod čovjeka ima sedam, kod ježa i žirafe isto toliko, bez obzira na dužinu vrata.
Dijete u majčinoj utrobi se razvija po etapama. U prvoj etapi slično je ribi. Ima škrge. U slijedećoj mu se razvija rep koji kasnije prelazi u atrofično stanje. u trećoj etapi dijete je potpuno pokriveno dlakom kao majmun, a onda dolazi do opadanja dlakavosti sa tijela, osim prostora na glavi.
Mišići koji pokreću uho magarca, kod čovjeka su zakržljali, jer su izgubili prvobitnu funkciju.”25

25) Dr Mustafa Mahmud: “Kur’an – Savremeni pokušaj razumijevanja”, str.35 i 36, izd. Islamska misao, Sarajevo 1981.g.“Zaista je čudesna činjenica – i mi tu čudnovatost lako previđamo zbog toga što nam je bliska – da su sve životinje i sve biljke svih vremena i na svim prostorima povezane među sobom u grupe, podređene grupama, na način koji svuda vidimo…”26
……………………………………
“Srodnosti svih bića iste klase katkad su predstavljene u obliku velikog drveta. Ja mislim da to upoređenje dobrim dijelom izražava stvarnost”27

……………………………………………..
“Sve jedinke iste vrste, i sve vrste istoga roda, ili čak više grupe, potomci su zajedničkih predaka…..”28

………………………………………………

“Embrioni sisara, ptica, gušterova i zmija, a verovatno i kornjača, u svojim najranijim stupnjevima razvića su krajnje slični jedni drugima”29

……………………………………………….
“Šta može biti zanimljivije nego to da su: ruka čoveka, sagrađena za hvatanje, noga u krtice, sagrađena za kopanje, noga u konja, perajasta noga u morske kornjače, i krilo u ljiljka, sagrađeni po istom uzoru, i da sadrže slične kosti, u istom relativnom položaju”30

…………………………………………………

“SVA ŽIVA BIĆA IMAJU MNOGO ZAJEDNIČKOGA: U HEMIJSKOM SASTAVU, U SVOJOJ ČELIJSKOJ GRAĐI, U ZAKONIMA RASTENJA………..”31


Mogli bismo  navesti i veći broj drugih primjera. Zar sve ovo ne predstavlja neoboriv dokaz da su svi oblici života na našoj planeti Zemlji zaista rasli i izrasli na jednom te istom stablu života?


26) Čarls Darvin: ibid, str.128.
27) Čarls Darvin: ibid, str.129.
28) Čarls Darvin: ibid, str.423.
29) Čarls Darvin: ibid, str.404 (citat fon Bera).
30) Čarls Darvin: ibid, str.399.
31) Čarls Darvin: ibid, str.441.Životne vrste su u stablu života  međusobno vezane čvrstim organskim vezama i zakonima rastenja praktično na isti način kao što su i kod neke voćke u našem vrtu međusobno povezani svi sastojci koji su izrasli na toj voćki.

Svi oblici života u stablu života su “izrasli” upravo onako kako bi izrasli da je na našoj planeti Zemlji, nakon njenog stvaranja, “posađena” početna sjemenka života sa unaprijed utvrđenim programom za stvaranje svih oblika života. A “plod” koji je u skladu sa tim programom izrastao na toj voćki je, u smislu ove hipoteze, – čovjek. Čini nam se savim logičnim da se to  zaista tako  i desilo. Međutim, moramo reći da je to samo naše mišljenje. A da li je isto ispravno i da li su životne vrste  zaista “izrasle” iz početne sjemenke života  to  samo zna Tvorac života na Zemlji, Uzvišeni Allah,dž.š.


Voćke s jednog drveta

Mirza Hasin Ali, sin bogatog Perzijanca, progovorio je u usamljenoj bašti, o doktrini “Jedinstva cjelokupnog čovječanstva”. Od tada pa nadalje, on se obraćao svim sljedbenicima i pristalicama: “Mi smo voćke sa jednog drveta i listovi sa jedne grane. Treba da jedno drugog štitimo svojom ljubavlju i jedinstvom. Svjetlost jedinstva je toliko jaka da može da obasja cio svijet”.

(Jozef Finci: “Vjerovanje u čudo”, “Oslobođenje” od 7.12.l986.g.)

Dr Mustada Mahmud u svojoj knjizi “Od sumnje do vjerovanja”, izd. Starješinstvo islamske zajednice u SR BiH, Sarajevo, 1987.godine kaže slijedeće:

“SVI POTJEĆEMO IZ JEDNOG, ISTOG KORJENA………”


Kako riba labridae prkosi teoriji evolucije?


Zablude pristalica evolucije se mogu najbolje vidjeti na primjeru ribe labridae. Naime, ta riba može promijeniti pol od muškog u ženski - i obratno. Navedena riba živi u drustvenoj grupi sa 8 do 10 članova koju predvodi mužjak. Kada se desi da mužjak ugine upražnjeno mjesto će zauzeti najbolje prilagođena ženka. Čim zauzme to mjesto, ta ženka mijenja pol. Njeni jajnici se transformišu u testise za samo nekoliko nedelja, i ona postaje - mužjak. Navedenoj vrsti ribe ne treba nikakva evolucija. Nije joj potrebno nikakvo rilagođavanje.
Tu ribu je Bog obdario. Čim se ukaže potreba ženka se, prema Božijoj odredbi, pretvara u mužjaka, i obratno. O toj promjeni pola ne odlučuju te ribe. Njih niko ni za što ne pita. Promjenu svog pola vrše tačno onda kada to odredi Tvorac Kosmosa, Allah,dž.š. A to se dešava kada, kako rekosmo, ugine mužjak, i kada se ukaže potreba da se neka od ženki pretvori - u mužjaka. Slične preobražaje ženke u mužjaka, a i obratno, imamo i kod nekih drugih riba. Možemo pretpostaviti da su u stablu života na našoj planeti Zemlji, na sličan način, kao i u ovom primjeru, životne vrste “izrastale” iz jednog oblika u drugi. Kada je god postojala potreba da na našem stablu života “izraste” neka nova životna vrsta to se, po

logici stvari, dešavalo na približno sličan način kao i u primjeru ribe labridae. Uzvišeni Bog samo odredi: “Budi”!” – i to odmah biva. Naravno, u ovom primjeru su procesi transformacije životnih vrsta iz jednog oblika u drugi  najvjerovatnije bili unaprijed uprogramirani u početnu sjemenku života,  i isti se nisu dešavali od slučaja do slučaja.


Riba labridae, prema Božijoj odredbi, mijenja svoj pol, pa se ženka preobražava u mužjaka, i obratno. Na taj način navedena riba dovodi u pitanje sve dosadašnje naučne teorije o stvaranju života na Zemlji.


Primjer Isa,a.s.

Primjer za pouku je i slučaj Isa,a.s. Napravio je od gline nešto poput ptice, pa je puhnuo u nju i ista je, s Božijom dozvolom, postala ptica. Njoj nije trebala Darvinova teorija evolucije, a ni prilagođavanje datim uslovima da bi postala – ptica. Pticom je postala tačno onog trenutka kada joj je naš milosrdni Gospodar Allah,dž.š. rekao: "Budi"! - i ista je bila.


STABLO ŽIVOTA

Ako je život na Zemlji zaista nastao tako što je iz početne sjemenke “izraslo” stablo života onda bi to “stablo” izgledalo ovako:


Početna sjemenka životaí

î


BILJKE

ŽIVOTINJE
ç
CARSTVO


Carstvo životinja se grana u slijedeća kola (tipove):CARSTVO ŽIVOTNJAí

î


Praživotinje
Spužve
Dupljari
Gliste (crvi)
Zglavkari
Mekušci
Bodljari

SVITKOVCI
(HORDATI)
ç
KOLO (TIP)


Svitkovci (Hordati) se granaju u slijedeća potkola:SVITKOVCI
(HORDATI)í

î


Plaštaši
Bezlubanjci

KRALJEŠNJACI
(KIČMENJACI)
ç
Potkolo
(Podtip)

Kralješnjaci se granaju u razrede:


KRALJEŠNJACI
(KIČMENJACI)í

î


Ribe
Vodozemci
Gmizavci
Ptice

SISARI
ç
Razred (Klasa)

Sisari se granaju u redove:


SISARIí

î


Kljunari          Perajari
Torbari           Kitovi
Zvijeri             Papkari
Kopitari          Sirene
Netopiri          Glodari
Krezubice       Surlaši

PRIMATI
ç
R E D

Iz Primata su “izrasli” majmuni i  polumajmuni:


PRIMATIí

î


Polumajmuni

MAJMUNI
ç
PODRED

Iz podreda majmuna “izrasla” je natporodica čovjekolikih majmuna.


MAJMUNIí

î


Širokonosi
Uskonosi

ČOVJEKOLIKI MAJMUNI
ç
NATPORODICA

Na kraju, kao plod na ovom stablu  života, “izrastao” je čovjek.


ČOVJEKOLIKI MAJMUNIí
ê
î


GIBONI
LJUDI
PRAVI ČOVJEKOLIKIMAJMUNI

PORODICA
ê
êHulok
Sijamang
Č O V JE K
Šimpanza
Orangutan
Gorila

ROD. VRSTA


Kako se vidi, stablo života  započinje sa početnom sjemenkom koja je, u smislu naše hipoteze, prema Božijoj odredbi, “posađena” na našoj planeti Zemlji. Nakon toga iz te sjemenke je “izraslo” biljno i životinjsko carstvo, zatim kola, potkola, razredi - i tako dalje. Na kraju, kao plod na tom stablu, “izrastao” je čovjek. Životne vrste su “izrastale” iz jednog oblika u drugi na približno sličan način kao i kada riba labridae mijenja svoj pol, pa se, prema Božijoj odredbi,  iz ženke pretvara u mužjaka.UKRASI I LJEPOTA


Uzvišeni Allah,dž.š. je naš materijalni svijet stvorio svrsishodno i s mudrošću. Stvorio ga je na najsavršeniji i najuzvišeniji način. Jedno od najvažnijih obilježja tog stvaranja je estetika i ljepota svih Božijih djela. Tu ljepotu možemo bez ikakvih teškoća odmah uočiti i otkriti u svemu što postoji i što je stvoreno.

“Zaista smo Mi stvorili čovjeka u NAJLJEPŠEM OBLIKU (skladu)”

(Kur’an 95:4)

“On vam je dao oblik i vaše likove UČINIO LIJEPIM…”

(Kur’an 64:3)

“koji je ULJEPŠAO SVAKU STVAR koju je stvorio…..”

(Kur’an 32:7)

U prethodno navedenim ajetima Uzvišeni Allah,dž.š. nam skreće pažnju na taj aspekt stvaranja svijeta, pa nam kaže da je čovjeka stvorio u najljepšem obliku. Naše likove je učinio lijepim. Takođe, uljepšao je svaku stvar koju je stvorio. Zbog čega uzvišeni Bog uljepšava svaku stvar koju stvara i čini je lijepim? To čini radi toga jer je Razumni Stvaralac. A pošto je Razumni Stvaralac nije Mu svejedno kako će da izgleda to što On stvara. I upravo zbog toga prilikom stvaranja svojih djela vodi računa i o tom aspektu stvaranja, pa uljepšava sva svoja djela. Kako konkretno izgleda ljepota u Božijim djelima možemo vidjeti na slijedećim primjerima:LJEPOTA LEPTIRA


Leptiri spadaju među one životne vrste kod kojih je posebno izražajna raskošna ljepota. Posebno su interesantni ukrasi na njegovim krilima. Ti ukrasi podsjećaju na vrhunske umjetničke kreacije čija ljepota se ne može nikakvim riječima opisati. 


Kako se vidi, Uzvišeni Allah,dž.š. je leptire uljepšao, pa im likove učinio lijepim. Radi se o raskošnoj ljepoti koja osvaja naše oči, naše duše i naša srca. Na krilima su im umjetnička remek djela sa nevjerovatnom kompozicijom raskošnih boja. Kada bi neko izvršio bilo kakvu promjenu u tim kreacijama odmah bi se umanjila njihova zanosna ljepota. Na primjer: Kada bismo sa njihovih krila premjestili makar jednu jedinu tačkicu, ili  ukras, na neko drugo mjesto, ili kada bismo neku od tih boja zamijenili sa nekom drugom bojom, odmah bi se poremetila ta prelijepa kompozicija estetike, ljepote i sklada. Pa, kako sada može neko da kaže da je ta ljepota nastala sasvim slučajno i sama od sebe? Zar nije sasvim očigledno i jasno da ta ljepota mora da ima svog Razumnog Kreatora. Upravo, ta ljepota svjedoči i potvrđuje da leptiri zaista imaju svog Tvorca. Svjedoči i potvrđuje da je njihov Tvorac i Kreator, Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah,dž.š.

LJEPOTA CVIJEĆA

Zanosna ljepota u stvaranju Božijih djela je naročito vidljiva na primjeru cvijeća. Uzvišeni Allah,dž.š. je cvijeće kreirao od tananih niti raskošnih ukrasa koji svojom ljepotom obasjavaju naše oči dok u njih gledamo. Evo nekih primjera:

 Ovo su samo neki primjeri  zanosne ljepote cvijeća. Ta ljepota nam svojim mirisnim jezikom kaže da ima svog Razumnog Stvaraoca. Kaže nam da je njen Tvorac Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah,dž.š.

Mnogi nisu shvatili istinski smisao stvaranja ljepote u našem materijalnom svijetu. Predstavnici savremene naučne misli smatraju da je ljepota pojavnog svijeta nastala kao rezultat slučaja i slučajnih okolnosti. U toj ljepoti ne vide duh Kreatora. Ne shvataju da je Razumnom Stvoritelju veoma važno kako će izgledati to što On stvara, i da upravo zbog toga, uljepšava svaku stvar koju stvara. Primjer za pouku nam je i sam Darvin. Dok je u toku svog naučno-istraživačkog rada putovao brodom Bigl jednom prilikom je ugledao neku životnu vrstu koja ga je oduševila svojom ljepotom. I tako, dok je  nju posmatrao, upitao se u čemu je svrha te njene ljepote? Naime, ta životna vrsta živi u bespučima okena, daleko od ljudskih očiju, pa je niko ne može  vidjeti. Zbog toga se Darvin pitao zašto bi Bog stvorio tu ljepotu, pa zaključuje da takvo stvaranje ne bi imalo smisla. To Darvinovo razmišljanje je sasvim neprihvatljivo. Naime, kako već rekosmo, Razumnom Stvaraocu je veoma važno kako će da izgleda to što stvara, pa upravo zbog toga uljepšava sve što stvara. Osjećaj ljepote je uzvišeni osjećaj razuma.To znamo i iz našeg vlastitog iskustva. I čovjek je razumni stvaralac. Kada mi nešto pravimo pri tome nastojimo da to što pravimo bude što ljepše i što privlačnije.  Upravo zato je i Tvorac Kosmosa, Uzvišeni Allah,dž.š, prilikom stvaranja svijeta, vodio računa i o tom aspektu stvaranja svijeta, pa je sva Svoja djela koja je stvorio učinio skladnim, lijepim i privlačnim. Slučaj i slučajne okolnosti ne bi mogle stvoriti takvu ljepotu. Evo šta o tome kaže poznati naučnik i filozof Anaksagora:

“Nemoguće je da slijepa energija stvori tu ljepotu i taj red
koji se manifestuje na ovom svijetu. Slijepa energija može

dati samo nered. Prema tome, onaj koji pokreće
 materiju je intelegentan, razborit i vrlo mudar”.

Anaksagora

Interesantna je i činjenica da je Aristotel rekao da je Anaksagora prvi filozof koji je otvorio vrata duhovne filozofije i koji je sačuvao razboritost pred buncanjem svojih prethodnika.
……………………….

“……..pojmove ne možemo znati pomoću čula, nego jedino pomoću uma. Tako, naprimjer, ljepota i ružnoća su dva pojma koje spoznajemo u pojavama i likovima raznih stvari. Šta je
to što nam kazuje da je jednim stvarima zajedničko ljepota, a drugim ružnoća. Naša čula nisu ta koja spoznaju to združivanje, nego naš um koji upoređuje stvari koje se združuju u ljepoti, pa spoznaje da su lijepe. Da bi mogao upoređivati um mora posjedovati istinsku predodžbu koja u svome postojanju prethodi i ljepoti i ružnoći. Kad bismo tvrdili da je ta predodžba izvan našeg uma, otišli bismo u sofizam koji činjenice određuje samo pojedinačnim i ličnim mjerilom”.

Platon
……………………………………

“Spoljašni svijet je  u svim svojim pojavama
ispunjen Božanskim divotama; ali čovjek to
Božansko mora da najpre doživi sam u svojoj
duši, ako hoće da ga nađe u svojoj okolini”.

Rudolf Steiner


Kao primjer ljepote u Božijim djelima može nam poslužiti paun. Evo šta smo o tome pročitali u knjizi “Mrtvo drvo života”, autora Zvonimira Kostića Palanskog, na str.123 (Niš 1985.g.):

Raskošna ljepota pauna

“Najzagonetnija od svih perjanih tvorevina je ona koju nalazimo u dugim repnim perima pauna. Pogledajmo jedno od njih i ispitajmo izvanredan način na koji su obojena. Kao i kod kolibrija, boje su skoro sve prizmatičke. To znači, da one nastaju prvenstveno prelamanjem svjetlosti u  prizmatičnim strukturama pera, a ne pigmentacijom. Pogledajmo i “oko” pri vrhu pera! Kako je mogao uopšte da nastane jedan tako veličanstven primer usklađenosti boja?


      Čarls Darvin je jednom izjavio da ga “oko” u paunovom perju skoro dovodi u stanje nervne iscrpljenosti. Ništa u njegovoj teoriji prirodne selekcije ne može ni na koji način objasniti poreklo ove tvorevine. Čak ni danas, posle otkrića hromozoma i gena, nemoguće je shvatiti kako je tekao proces razvitka tog komplikovanog  oblika.

(….) Nikakva slučajna kombinacija mehaničkih faktora nije nikada mogla da stvori ovako veličanstveno djelo.
        Ipak, raskošnu lepotu pauna ne stvaraju samo duga repna pera. Pogledamo li jednoga od njih dok se šepuri videćemo da ispod dugih pera raste red kratkih, krutih pera koja mogu da se usprave i da time izlože pogledu svu lepotu gornjeg redaa dugih pera. Da li bi jedna ovakva kombinacija mogla da nastanee kada ne bi bila unapred planirana?”32

………………………………………….


32) Dr Harold V.Klark, Čudesastvaranja, prevod M.Šušljić, AK Preporod, Beograd-Znaci vremena, Zagreb, 1974,p.8.
Teorija evolucije i ateizam

Teorija o postanku vrsta je u svojoj biti ateistička. U toj teoriji nema mjesta za Boga. Evolucionisti nas uvjeravaju da je životne vrste stvorila evolucija i borba za opstanak, a ne Bog. Upravo zato su je ateisti s oduševljenjem prihvatili. Ta teorija je za njih postala dokaz da navodno nema Boga. U toj teoriji su pronašli kakvo takvo opravdanje za svoje nevjerovanje
i griješenje. Međutim, ni jedna zabluda ne traje dugo. Nauka nam upravo sada otkriva da su se evolucionisti gorko prevarili i da su na pogrešan način interpretirali empirijsku građu o postanku života na Zemlji. Činjenice koje smo naveli u ovom tekstu, prema našem mišljenju, nedvosmisleno potvrđuju da je teorija o postanku vrsta najobičnija empirijska zabluda i ništa više. Potvrđuju nam i dokazuju nam da je Tvorac života na Zemlji, a i svega drugog što postoji i što je stvoreno, Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah,dž.š.


ZABLUDE U NAUCI

U dosadašnjoj istoriji ljudskog društva zabilježene su mnoge zablude u oblasti nauke. Do sada se u više navrata dešavalo da pojedini predstavnici nauke tvrde nešto, a da se poslije ispostavi da to nije tako i da su bili u zabludi. Evo nekoliko primjera koje smo pročitali u štampi:

“… Nikakvo kamenje ne može da pada sa neba….”
(Zaključak Francuske akademije nauka na čelu sa Lavoisierom povodom meteora).

…………………………….

“….Ne vjerujem u mogućnost korištenja atomske energije idućih sto godina”
(A.   Einstein)

…………………………………..

“Danas možemo slobodno da kažemo da su skoro svi fizički zakoni već pronađeni, ostalo je da se samo obrade neki sitni detalji.”
(Lord Calvin, pronalazač galvanometra, Predsjednik Kraljevskog naučnog društva (Kraj XIX vijeka).

……………………………………..

“….Smatram da možemo da odbacimo sve pomisli o stvaranju kosmičkih raketa…”
(Iz izlaganja poznatog američkog učenjaka V.Busha u senatu SAD, 1945.g.)

Solomon Šuljman: “Neidentificirani leteći objekti iznad SSR-a i drugih zemalja” Prosvjeta, Zagreb  1987.g.