Thursday, January 22, 2015

The digital language of amino acids


DESET KILOGRAMA NEPRAVDE

                                                            Bismilahi Rrahmani Rrahim,

DESET KILOGRAMA NEPRAVDE

Moja država BiH u kojoj živim, i koju volim, dala mi je deset kilograma nepravde. Za uzvrat, ja sam toj mojoj državi, koja povređuje moja ljudska prava, poklonio nezapamćenu afirmaciju u oblasti nauke Stotinjak puta sam zauzeo prvo mjesto na prestižnim TOP LISTAMA, svrstan sam među najveće umove trećeg milenija, itd. Molio sam tu moju državu da mi da bar mrvicu ljudskih prava, ali bez uspjeha. Napisao sam desetak kilograma molbi i žalbi koje su  istog trenutka odbačene. Dat ću samo kratak opis nekih od tih nepravdi.
-Ustanova u kojoj sam nekada radio jednog te istog dana dodjeljuje mom radnom kolegi Z.M. jednosoban, a meni trososban stan u novogradnji. Nešto je zapelo oko uselenja, pa Z.M. napisa tužbu sudu. Sud i navedena ustanova mu u vrlo kratkom roku dodijeliše njegov stan.
To uradih i ja. Prepisah tužbu Z.M. pa je predadoh tom istom sudu i tom istom sudiji. Sud odbaci tu moju tužbu s obrazloženjem da prvo treba riješiti neku drugu tužbu u nekoj drugoj pravnoj stvari koja nema nikakve veze sa mojom tužbom.. Ta druga tužba nikada nije riješena i ja nikada nisam uselio u svoj stan. Sud nije ni čekao rješenje te druge tužbe već mi odmah zaplijeni pola penzije na ime sudskih troškova i taj novac predade građanki J.D. koja nije parnična stranka. Dakle, zaplijeniše moje mrvice od penzije, pa ih dadoše neovlaštenom licu.

-Uskoro dobijam sudski poziv da prisustvujem nekoj glavnoj raspravi. Na pozivu su imena nekih nepoznatih stranki. Pomislih da je neka greška. Dođoh na sud. U sudnici su neka nepoznata lica. Sutkinja mi dade list papira i reće da odem u sudski bife i da tužim te nepoznate stranke, kako bi se navodno riješila neka druga tužba zbog koje je odbačena moja tužba za stan. Poslušah sutkinju, pa odoh u sudski bife. Ne znam kako se pišu tužbe. Napisah nekoliko polupismenih rečenica i predadoh sutkinji. Ona otvori raspravu u predmetu koji uopšte ne postooji.. Pisala je u zapisnik šta je htjela i kako je htjela. I eto tako nastade ta pravna stvar koja ne postoji. Sutknja je odlučila koga ću ja tužiti i zašto ću ga tužiti. Da ne duljim, svi sudovi su poslije donijeli presude kojima mene proglasiše krivim u pravnoj stvari koja ne postoji.. Oduzeše mi moj trosoban stan, pa ga dadoše građanki M.A i ponovo odrediše enormno visoke sudske troškove.
-Najviše brige sam imao sa penzijom. Nadležni organ donese nepravomoćno rješenje kojim zabrani izvršenje mog pravomoćnog rješenja. Optužiše me da sam im, primajući penziju po pravno valjanom rješenju, prouzrokovao materijalnu štetu iz Zakona o obligaconim odnosima (bez zapisnika nadležnog organa, bez dokaza da zaista postoji šteta, itd.). Podnesoh protivtužbu sudu. Sud nije  dozvolio sprovođenje postupka po mojoj protivtužbi. Zabraniše i sprovođenje postupka po mojoj tužbi za utvrđenje..Na glavnoj raspravi, umjesto da odlučuje o postojanju ili nepostojanju materijalne štete sud zaključi Sudsku nagodbu između nekih nepoznatih stranki koje nisu parnične stranke i koje nemaju nikakve veze sa isplatama moje penzije.

Dakle, sud naredi izvršenje nepravomoćnog rješenja iz upravnog postupka koje je doneseno povredom zakona, te zabrani izvršenje pravomoćnog i pravno valjanog rješenja koje je doneseno na zakonom propisan način.


-Podsjećam državne organe na kolateralnu štetu koju su u ovom primjeru prouzrokovali ti organi. Ovdje se ne radi samo o povredi ljudskih prava Lutve Kurića. Povredom tih mojih prava državni organi su me spriječili da pišem naučne radove od kojih bi svi imali koristi. Za to vrijeme dok sam pisao molbe i žalbe državnim organima mogao sam napisati veliki broj naučnih radova, neprocjenjive naučno stručne vrijednosti. Za jedan zaplijenjeni trosobni stan i za dvadesetak hiljada KM zaplijenjene penzije država BiH je pretrpjela štetu od više milijardi dolara. Hoće li lica koja su povrijedila moja ljudska prava nadoknaditi državi tu štetu?

Wednesday, January 21, 2015

President Barack Obama

Tuesday, January 20, 2015

President Obama


We want to hear from you.

The policies and plans that President Obama is laying out tonight will make a difference for every one of us.
If you've got questions about the proposals the President puts forward tonight, senior Administration officials will be answering them all this week across multiple platforms. Ask away.

Learn More


Then, go behind the scenes.

President Obama sat down ahead of the speech to give some insight into what made this year's address different for him.
It's an interview that will help get you ready for his speech tonight.

Learn More

Još jedno nepravomoćno rješenjeJOŠ JEDNO NEPRAVOMOĆNO RJEŠENJE

Prethodno navedeni državni organ bio je u dilemi je li to sve urađeno po zakonu. Zbog toga, nekoliko sedmica nakon donošenja navedenog nepravomoćnog rješenja, odluči da donese još jedno nepravomoćno rješenje čiji je sadržaj identičan prethodno navedenom nepravomoćnom rješenju uz ispravku nekih cifri. Šta sada da uradi sa tim novim nepravomoćnim rješenjem? Već je predao tužbu sudu na temelju prethodno navedenog nepravomoćnog rješenja, a prošli su rokovi za podnošenje novih dokaza i za preciziranje tužbenog zahtjeva. Zbog toga Sud odluči da to novo nedpravomoćno rješenje, nakon završetka pripremnog ročišta, stavi u prazan koverat, pa ga posla sudu. Sud nije ni primijetio da mu je tužitelj dostavio još jedno prepisano nepravomoćno rješenje, već je mislo da se radi o prvom nepravomoćnom rješenju. Zbog toga na glavnom ročištu kao dokaz koristi to novo nepravomoćno rješenje koje nije predmet tužbe državnog organa i koje se ne  nalazi u sudskom spisu. Dakle, na glavnom ročištu sud raspravlja samo o drugom nepravomoćnom rješenju koje nije predmet tužbe misleći da je to prvo nepravomoćno rješenje koje je predmet tužbe državnog organa. U Zapisniku sa glavnog ročišta sud napisa da je to glavno ročište zakazano po tužbi državnog organa, pa ni ne spomenu protivtužbu tužene stranke i po istoj ne sprovede postupak.

Na završetku te takozvane Glavne rasprave sud donese slijedeću Odluku:

ZAKLJUČUJE SE SUDSKA NAGODBA 
Između nekih nepoznatih parničnih stranki koje nisu predmet navedenih nepravomoćnih rješenja, pa nigdje ni ne spomenu da je to glavno ročiište održano po tužbi prethodno navedenog državnog organa protiv tuženog.


Prije zaključivanje te nepostojeće Sudske nagodbe desila se jedna interesantna scena. Predmet tužbe državnog organa je bila naknada navodne štete koju je, prema tužbi državnog organa načinio tuženi tom državnom organu. Navedeni državni organ nije imao ni jedan dokazu da uopće postoji neka šteta, nema Zapisnika nadležnog državnog organa, niti drugih dokaza da šteta postoji. Tada sutkinja odluči slijedeće: Ja ću sama izvršiti procjenu te navodne štete. Iako nije nadležna, niti kompetentna, sutkinja onako napamet izvrši procjenu štete koja ne postoji, pa na temelju svog privatnog vještačenja donese presudu da tuženi državnog organu materijalnu štetu za koju niko nije utv rdio da uopće postoji.


Koliko je moćno nepravomoćno  rješenje iz upravnog postupka?


 Jedan državni organ,bez znanja stranke, donese jedno nepravomoćno rješenje kojim zabrani stranci da ostvaruje svoja materijalna prava koja ima po pravomoćnom rješenju. U pravomoćnom rješenju piše da stranka ima ta i ta zakonska prava, a u nepravomoćnom da nema. Državni organ odmah podnese tužbu sudu sa zahtjevom da sud zabrani izvršenje pravomoćnog rješenja i da naredi izvršenje nepravomoćnog rješenja. Sud to odmah uradi. Zabrani izvršenje pravomoćnog rješenja i naredi izvršenje nepravomoćnog rješenja. Oštećena strana podnese protivtužbu sudu. Sud odbi sprovođenje postupka po toj protivtužbi, već u presudi konstatuje da je tuženi podnio neku drugu protivtužbu koju nije podno, a da nije podnio protivtužbu koju je predao sudu. Nakon toga sud zaključuje VANSUDSKU NAGODBU između nekih drugih parničnih stranki koje nemaju nikakve veza sa prethodno navedenim nepravomoćnim i pravomoćnim rješenjima,. A kada se zaključi Vansudska nagodba sud ne smije donijeti presudu. U ovom primjeru sud je odmah nakon zaključenja  vansudske nagodbe donio i presudu kojim naređuje izvršenje nepravomoćnog rješenja, a zabranjuje izvršenje pravomoćnog rješenja. 

Postavlja se pitanje koliko je zaista moćno nepravomoćno rješenje u upravnog postupka?

Monday, January 19, 2015

PITAJU TE O ČASU, KADA ĆE ZBIVANJE NJEGOVO...?


                                                             
                                                                 Bismillahi Rrahmani Rrahim,

                                                                       Fragment ajeta 7:187

"Pitaju te o Času, kad će zbivanje njegovo? Reci: "Jedino je znanje njegovo kod Gospodara tvog, OTKRIĆE GA  U VRIJEME NJEGOVO..."

                                                                            Slova od 44 do 62


1341

347

1317

23
1
28
5
23
28
27
1
23
26
21
3
27
1
1
23
1
27
26
1

1
23
1
28
5
23
28
27
1
23
26
21
3
27
1
1
23
1
27


28
1
23
1
28
5
23
28
27
1
23
26
21
3
27
1
1
23
1


5
28
1
23
1
28
5
23
28
27
1
23
26
21
3
27
1
1
23


23
5
28
1
23
1
28
5
23
28
27
1
23
26
21
3
27
1
1


28
23
5
28
1
23
1
28
5
23
28
27
1
23
26
21
3
27
1


27
28
23
5
28
1
23
1
28
5
23
28
27
1
23
26
21
3
27


1
27
28
23
5
28
1
23
1
28
5
23
28
27
1
23
26
21
3


23
1
27
28
23
5
28
1
23
1
28
5
23
28
27
1
23
26
21

347
26
23
1
27
28
23
5
28
1
23
1
28
5
23
28
27
1
23
26
347

21
26
23
1
27
28
23
5
28
1
23
1
28
5
23
28
27
1
23


3
21
26
23
1
27
28
23
5
28
1
23
1
28
5
23
28
27
1


27
3
21
26
23
1
27
28
23
5
28
1
23
1
28
5
23
28
27


1
27
3
21
26
23
1
27
28
23
5
28
1
23
1
28
5
23
28


1
1
27
3
21
26
23
1
27
28
23
5
28
1
23
1
28
5
23


23
1
1
27
3
21
26
23
1
27
28
23
5
28
1
23
1
28
5


1
23
1
1
27
3
21
26
23
1
27
28
23
5
28
1
23
1
28


27
1
23
1
1
27
3
21
26
23
1
27
28
23
5
28
1
23
1


26
27
1
23
1
1
27
3
21
26
23
1
27
28
23
5
28
1
23

1317

347


1341

1990 2015 = (1341 * 11991)+ ( 347 * 27 ) + ( 1317 * 2895 );