Saturday, March 28, 2015

MOLITVE

                                                           Bismillahi Rrahmani Rrahim,

            Dragi Bože,

   Ti si Sunce moga neba,
    svjetlo mojih zvijezda,
    srce koje u meni kuca,
    dragulj koji u bašći
    mojih snova
   blaženo svjetluca.

          Dragi Bože,

Hvala Ti što postojiš.
Hvala Ti što si
moj Tvorac.

Hvala Ti što mi u duši
izgradi od sunca dvorac,
                                      da u njemu
Tebe obožavam.

Kada bih brojao
Tvoje blagodati
 ne bih ih mogao izbrojati.

U jednoj od skrivenih molitvi
Ti mi pokaza Svoje lice.
Rajske kapije se
širom otvoriše.

Svi zastori se skloniše.
Neopisiva ljepota me
u sebe upija.

Najdraže blaženstvo
u mojoj duši sija.
Ljepota nad ljepotom
od zemlje do neba.

                                                     
                                     Dragi Bože,

Blagoslovljeno neka je
 sveto ime Tvoje,
koji našim srcima dade vid
da Te dušom gledamo
a ne očima.

Jer u našem pogledu je varka
iz blještavila dunjaluka
pa štujemo dunjaluk
onako kako se štuje Bog.

Samo naša duša
 može vidjeti Boga
pa Ga ne tražite očima.

O, Vi, koji ste slijepi
Progledaćete kada do vas dopre
 sjaj svih svetih.
To vam je prije dvije hiljage godina
 obečao mesih.
Blagoslovljeni neka su anđeli
koje je Bog stvorio
da bi Ga slavili.

Poslušajte njihovu molitvu:
O dragi, o veliki, o čudesni Bože,
O svjetlu svih svjetala
O sjaju najljepšeg sjaja
Štujemo Te molitvom
od neba do beskraja
od našeg srca do raja.

Dragi Bože,

Molitva kojom Ti se molim
je cvijet u mom oku
i ruža u krvotoku.

Suze mi postaše rosa
kojom kvasim riječi iz molitve.

O Dragi, o Mili, o Najdraži,
imam jedan dragulj u srcu,
zarumeni kada se Tvoje ime spomene
zacrveni kada Te moja duša dodirne.

                Dragi Bože,

Daj mi da Te dušom dodirnem
da Ti se umilim
u cvijetnom soku.

Daj mi da budem suncokret
koji se okreće ka Tebi
da cvijetnim poljupcem
uzmem med
skriven u Tvojoj ljubavi.

                   Dragi Bože,

Molitva Tebi su poljupci po cvijetu.
Razdragano sunce od čijeg svjetla
boje u dugi snove pletu.
Ples rumenila zore
dok se u našim srcima rađa.

Prva ljubav zaljubljenoga,
mila, slatka, najslađa.

                  Dragi Bože,

Sakriću Te u cvijetnjaku
 moga srca,
nedam Te tulipanima,
 orhidejama
 i mirisnim ružama.

Nedam Te ni cvrkutu ptica,
ni plesu razigranog svirca.
Nedam Te ni suncokretu
koji se okreće ka Tebi
da prigrabi svoj dio meda
iz cvijeta Tvoje ljubavi.

         Dragi Bože,

Nedam te izvoru
 u kojem sam sakrio
 suze zaljubljenog anđela
pa ih umjesto nektara
skuplja cvijetna pčela.

Košnica joj u vrelu ljubavi
u kojem moja molitva plaće.

Milo moje,
daruj mi poljubac
 iz skrivene sehare
nebeske palaće Tvoje. 
                                                     

                                                                
Dragi Bože,

Molitva Tebi je
uzdah srca
za mirisom nebeske ruže.

Ne znam gdje raste,
gdje je kriju anđeli čuvari
dok oko njene krune kruže.

Ali znam
                                    za čarobnu rajsku ljepotu sna
                                    u kojem sam Te, milo moje,
srcem poljubio,
i ukrao moj dio meda
iz cvijetnjaka Tvog Svjetla.

          Dragi Bože,


Zora sviće,
 probudih se,
 slušam grlicu kako klikče.

Pa Ti cvrkutom kaže
drago moje,
milo moje,
ukrast ću poljupce Tvoje
iz rumenila zore
što mi dušu stišče,
umilno i slatko.

Osjećam se kao zraka svjetla
koja je dodirnula Prijestolje Tvoje,
bar na kratko,
dok kradem
poneku kapljicu meda
sa izvora Tvoje ljubavi.

         Dragi Bože,

Slušam sunce
kako Ti svjetlom govori.

Kaže Ti da mu to  ljubav gori,
pa se kao suncokret okreće ka Tebi,
da ukrade svoj plamen
iz svjetla Tvoje ljubavi.

Uzeh molitvu,
 pa je stavih u srce
da bude lijek za moju dušu,
 svjetlo za moje sunce,
 pa sa njom okitih  najljepšu ružu
da postane dragulj
 sa rubinima od poljubaca. 

Drago moje,  
milo moje,
 ja sam jedan od prosaca.

Moja  mladenka je cvijet iz bajke,
a ja sam leptir koji krade med
iz sehare Tvoje ljubavi.


         Dragi Bože,

Želim da te poljubim,
a ne znam kako da to uradim.

Ti si svugdje,
a ja sam skriven
u kapljici života,
pa kako da izađem iz svoje duše
i uberem najljepši cvijet
iz Tvog rajskog ružičnjaka.

Drago moje,
milo moje,
kada bi se granice neba rastegle
od najudaljenije zvijezde
do vrelih suza u mojim očima,
od svitanja zore
do prve molitve
moje srce bi klečalo,
pomalo bi drhtalo,
i pomalo plakalo,
molilo bi te za svoje parče sreće
iz meda Tvoje ljubavi

        Dragi Bože,

Moje srce Ti u molitvi tepa:
drago moje,
milo moje,
čežnjo moja,
slatka i lijepa.

Razigrana,
razdragana,
umilna
i pomalo slijepa.

Obnevidjeh  u zaljubljenom snu
u kojem Te od Tebe kradem,
pa Te stavljam u svoje srce
u skrivenu seharu
da Te ljubim poljupcima
iz rajskog ružičnjaka.


        Dragi Bože,

Drago moje, milo moje,
tražim Te u zrakama sunca,
u cvrkutu ptica i ljepoti cvijeta,
u mirisu sunčanog ljeta.

Ja sam ustvari suncokret
okrećem se prema Tvom svjetlu
pa kao zaljubljeni leptir
sagorijevam u medu Tvoje ljubavi.


      Pitam leptiraPitam leptira
kao se moli Bogu?

Reće mi:
Molitvu uzimam
iz šarenih boja mojih krila,
pa je raznosim
od cvijeta do cvijeta
slatku, umilnu i mirišljavu,
kao da je svila.

Molitva mi liči
na brojanicu
u kojoj su poredani
                                    moji poljupci.

Dragi Bože
primi ove moje poljupce
šaljem ti ih iz cvijetnjaka
u kojem kuca moje srce.
                                                sa izvora Tvoje ljubavi.


                                              Draga braćo,

Posadite sjemenke dobrote
u baštama vaših srca
izrast će stotinu klasova
sa stotinu zlatnih zrna

Žeteoci neka poženju
riječi umilne, tople i blage
pa ih stavite u paket.

 Neka ih poštar odnese
na svačija vrata.

Sebe poklanjajte i dajite
kao parče sunca
ili parče meda
naročito onda
kada vas niko ne vidi
i kada vas niko ne gleda.


Friday, March 27, 2015

NI VET

                                                        Bismillahi Rrahmani Rrahim,
 Kada ime Isa,a.s. (Isus) izrazimo brojem, pa dekodiramo te brojeve, otkrit ćemo tekst napisan na nekom nepoznatom jeziku:


NI  VET  MOJ  RIJET

Je li to jedna od skrivenih Allahovih tajni?

Ime Isa,a.s. (Isus) ima četiri slova u arapskoj abecedi, a navedenih tekst trinaest slova? Kako je moguće tekst sa trinaest slova kodirati u ime Isa,a.s. koje ima samo četiri slova?

Tekst NI VET MOJ RIJET kodiran je u imenu Isa,a.s. više stotina, a možda i više hiljada puta? Kako je moguće više stotina ili hiljada slova kodirati u ime Isa,a.s. koje ima samo četiri slova?

Matematička analiza teksta NI VET MOJ RIJET otkriva nam da je u tom tekstu kodirano ime Božijeg oslanika Isa,a.s. Kodirano je više stotina ili hiljada puta.

Možemo li reći da je ime Isa,a.s. nastalo pretvaranjem teksta NI VET MOJ RIJET u slova iz tog imena?

Možemo li reći da je tekst NI VET MOJ RIJET nastao pretvaranjem slova iz imena Isa,a.s. u taj tekst?

Te riječi se međusobno spojiše, pa nastade slijedeći tekst:

NIVET    MOJRIJET.

Kroz nekoliko trenutaka te riječi se ponovo spojiše, pa nastade slijedeći tekst:


NIVETMOJ RIJET.
Riječi iz tog teksta su u međusobnoj korelaciji Tekst NI  VET  MOJ  RIJET je u korelaciji sa tekstom NIVET    MOJRIJET, a tekst

NIVET    MOJRIJET je u korelacijni sa riječju NIVETMOJ RIJET.

Uzeli smo programske, kibernetske i informacione sisteme i zakonitosti, pa smo otkrili da su riječi NI  VET  MOJ  RIJET u korelaciji sa imenima Isa,a.s. i Merjem, odnosno sa riječima ISUS I MARIJA. Kako se uspostavlja ta korelacija? Riječi NIVETMOJ RIJET se nalaze skrivene u imenu Isa,a.s, a i obratno: Ime, Isa,a.s. je skriveno u riječima NIVETMOJ RIJET. Na sličan način je tekst NIVETMOJ RIJET skriven u imenu Merjem, a ime Marjem je skriveno u tekstu NIVETMOJ RIJET.  Ta matematika i te programsko kibernetske zakonitosti možda možemo posmatrati i kao Božiju mu'udžizu. Mi ljudi, možemo biti u zabludi na ovaj ili onaj način, međutim , matematika ne može biti u zabludi. Neka nam matematika pokaže i dokaže da se u imenima Isa,a.s. i Merjem, odnosno Isus i Marija, nalazi skrivena Božija poruka

NI  VET  MOJ  RIJET

Taj tekst ima 4 riječi i trinaest slova.

 -Ime Isus, (Isa,a,s,) na arapskom jeziku ima samo četiri slova. U ta četiri slova Tvorac Kosmosa je kodirao navedeni tekst u kojem ima trinaest slova. Kako je to moguće? Kako je moguće u riječ sa četiri slova kodirati tekst koji ima trinaest slova?

-Tekst NI VET MOJ RIJET u imenu ISUS, (Isa,a.s.) nije kodiran samo jednom. Kodiran je više stotina, a možda i više hiljada puta. Dakle, u samo četiri slova imena Isus, (Isa,a.s.) kodirano je više hiljada slova iz teksta NI VET MOJ RIJET. Kako je to moguće? Da li nam to Tvorac Kosmosa u imenu Isus, (Isa,a.s.) otkriva jednu od svojih najskrivenijih tajni. Je li to možda jedna od Božijih mu'udžiza?

-Tekst NI VET MOJ RIJET nije običan tekst. Riječi iz tog teksta predstavljaju vrhunski poetski izražaj, božanski sklad i božansku ljepotu.

Evo kako izgleda to Allahovo čudo:

Isa, a.s. (Isus)

Ime Isus (Isa,a.s.) čine slijedeća slova iz arapske abecede:

ع
ى
س
ى
ê
ê
ê
ê
18
28
12
28

Ø
ß18281228Sada ćemo u numeričkom vrijednostima slova tog imena dekodirati tekst NI VET MOJ RIJET:


( R1 * Y1 )+(R2 * Y2)+( R3* Y3)+( R4 x Y4 ) + (R5 * Y5 ) = 18281228;

R1 = 1913; R2 = 280926; R3 = 182114; R4 = 2313; R5 = 140926;

Y1 = 1; Y2 = 1; Y 3 = 12; Y4 = 2267; Y5 = 75;

( 1913 *1 )+(280926 * 1)+(182114*12)+( 2313 x2267 ) + ( 140926 * 75 ) = 18281228;


Isa,s.s. (Isus)
ê
19
13
ê
ê
N
I
ê

28
09
26
ê
ê
ê
V
E
T
ê

18
21
14
ê
ê
ê
M
O
J

ê
23
13
ê
ê
R
I


14
9
26
ê
ê
ê
J
E
T
ê

19
13

28
9
26

18
21
14

23
13

14
9
26
ê
ê

ê
ê
ê

ê
ê
ê

ê
ê

ê
ê
ê
N
I

V
E
T

M
O
J

R
I

J
E
T
ê
N
I

V
E
T

M
O
J

R
I
J
E
T
19
13

28
9
26

18
21
14

23
13
14
9
26
1
2

3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13


Dakle, u imenu Isus (Isa,a.s.) zaista je kodiran tekst:


NI  VET  MOJ  RIJET


Ne znamo na kojem jeziku je napisan taj tekst, niti kako izgleda prevod tog teksta.

Očigledno je da se radi o vrhunskom lirsko poetskom izražaju vanzemaljskog porijekla.

Napominjemo da se u imenu Isus (Isa,a.s.) nalazi veoma mnogo kombinacija slova koje, nam, kada ih dovedemo u korelaciju jedno s drugim daju tekst:

NI  VET  MOJ  RIJET

Upravo ta činjenica svjedoči da se zaista radi o autentičnom tekstu. Naime, kada bi nam navedena slova davala samo jednu kombinaciju teksta u kojem piše NI VET MOJ RIJET mogli bismo reći da se radi o slučajnoj povezanosti tih slova. Međutim, tih kombinacija ima bezbroj, pa nam ta činjenica svjedoči i potvrđuje da se zaista radi o kreaciji Vrhunskog Razuma i o orginalnom Allahovom tekstu.

JOŠ JEDAN DOKAZ

Pretpostavit ćemo da ne znamo da li je u imenu Isus (Isa,a.s.) kodirana tajna Božija poruka NI VET MOJ RIJET, pa da nam neko da zadatak da otkrijemo da li tekst „NI VET MOJ RIJET“ ima neku vezu sa imenom Isa,a.s.-Isus? To ćemo uraditi ovako: Prvo ćemo izračunati numeričke vrijednosti slova iz navedenog teksta. Dakle, taj tekst ćemo pretvoriti u brojeve.

Numeričke vrijednosti slova
N
I

V
E
T

M
O
J

R
I
J
E
T
19
13

28
09
26

18
21
14

23
13
14
09
26
1
2

3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13

Prvo slovo je “N”, a njegova numerička vrijednost je 19. Drugo sloovo je “I”. Numerička vrijednost tog slova je 13. Treće slovo je “V”, a numerička vrijednost tog slova je 28, itd. Podsjećam čitaoce ovog teksta da postoje različite metode za određivanje tih numeričkih vrijednosti, pa im predlažem da ovaj tekst testiraju koristeći neke druge metode i tehnike određivanja tih vrijednosti. Sada ćemo dekodirati taj tekst. To ćemo uraditi ovako:

(1913 x X1)+(280926xX2)+(182114xX3)+(2313xX4)+(140926xX5) > Isa,a.s. – Isus.

X1 = 1; X2 = 1; X3 = 12; X4 =2267; X5 =75;

Veličine: X1,2,3,n izračunali smo koristeći teoriju sistema i kibernetiku.

( 1913 * 1 )+(280926 * 1)+(182114*12)+( 2313 x2267 ) + ( 140926 * 75 ) = 18281228;

Ovaj rezultat predstavlja aritmetički izraz za ime Isus (Isa,a.s.).

18,28,12,28
ê
ISUS
ê
Isa,a.s.
ع
ى
س
ى
ê
ê
ê
ê
18
28
12
28

Ø
ß18281228


Dakle, zaista postoji veza između teksta NI VET MOJ RIJET i imena Isus (Isa,a.s.). Može se reći da je tekst NI VET MOJ RIJET preobražen u ime Isa,a.s.- Isus.


Pretvaranje imena Isa,a.s. u tekst poruke NI VET MOJ RIJET


Možemo li ime navedenog Božijeg poslanika sličnom metodom  pretvoriti u tekst NI VET MOJ RIJET? Pokušat ćemo da to uradimo. Pokušat ćemo da u imenu Isa,a.s. (Isus) dekodiramo tekst Božije poruke NI VET MOJ RIJET. To ćemo uraditi ovako:

X1 = 1; X2 = 1; X3 = 29; X4 =1355; X5 =68;

18281228 = ( 1913 * 1 ) + ( 280926 * 1 ) + ( 182114 * 29)+(2313*1355)+(140926 * 68 )

ISUS
Isa,a.s.
ع
ى
س
ى
ê
ê
ê
ê
18
28
12
28

Ø
ß18281228


Primjer 1.

18281228  = (1913 x X1)+(280926xX2)+(182114xX3)+(2313xX4)+(140926xX5)

X1 = 1; X2 = 1; X3 = 46; X4 =443; X5 =61;

18281228 = ( 1913*1 )+(280926*1)+(182114*46)+(2313*443 )+(140926*61 )

ISUS - Isa,a.s.
ê

 ( 1913*1 )+(280926*1)+(182114*46)+(2313*443 )+(140926*61 )

ê
19
13

28
9
26

18
21
14

23
13

14
9
26
ê
ê

ê
ê
ê

ê
ê
ê

ê
ê

ê
ê
ê
N
I

V
E
T

M
O
J

R
I

J
E
T
ê
N
I

V
E
T

M
O
J

R
I
J
E
T
19
13

28
9
26

18
21
14

23
13
14
9
26
1
2

3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13

Primjer 2.

18281228  = (1913 x X1)+(280926xX2)+(182114xX3)+(2313xX4)+(140926xX5)

X1 = 1; X2 = 2; X3 = 5; X4 =747; X5 =107;

18281228 = ( 1913 * 1)+(280926 * 2)+(182114 * 5)+(2313 * 747)+( 140926 * 107 )

ISUS - Isa,a.s.
ê
18281228
ê
( 1913 * 1)+(280926 * 2)+(182114 * 5)+(2313 * 747)+( 140926 * 107 )
ê
19
13

28
9
26

18
21
14

23
13

14
9
26
ê
ê

ê
ê
ê

ê
ê
ê

ê
ê

ê
ê
ê
N
I

V
E
T

M
O
J

R
I

J
E
T
ê
N
I

V
E
T

M
O
J

R
I
J
E
T
19
13

28
9
26

18
21
14

23
13
14
9
26
1
2

3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13

Primjer 3.

18281228  = (1913 x X1)+(280926xX2)+(182114xX3)+(2313xX4)+(140926xX5)

X1 = 1; X2 = 4; X3 = 3; X4 =5353; X5 =30;

18281228 = ( 1913 * 1 ) + ( 280926 * 4 ) + ( 182114 * 3 ) + ( 2313 * 5353 ) + ( 140926 * 30 )

ISUS (Isa,a.s.)
ê
19
13

28
9
26

18
21
14

23
13

14
9
26
ê
ê

ê
ê
ê

ê
ê
ê

ê
ê

ê
ê
ê
N
I

V
E
T

M
O
J

R
I

J
E
T
ê
N
I

V
E
T

M
O
J

R
I
J
E
T
19
13

28
9
26

18
21
14

23
13
14
9
26
1
2

3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13
itd.

Dakle, u imenu ISUS (Isa,a.s.) nalazi se bezbroj kodiranih Božijih poruka u kojima jasno piše:

NI  VET  MOJ  RIJET

Znatiželjni smo šta znače te riječi. Na primjer, riječi NI VET na švedskom jeziku se prevode ovako: „VI  ZNATE“. Međutim, taj prevod se ne može prihvatiti kao objašnjenje za tajne o kojima ovdje govorimo.

Pretpostavljam da će Uzvišeni Allah,dž.š. u datom trenutku, kada za to dođe vrijeme, dati objašnjenje za navedeni tekst.

Božija poruka  NI VET MOJ RIJET kodirana je i u imenu
  MARIJA – Merjem

Marija - Merjem
م
ر
ى
م
ê
ê
ê
ê
24
10
28
24

Ø
ß24102824

ê

X1 = 1; X2 = 1; X3 = 7; X4 =5665; X5 =67;

24102824 = (1913 * 1) + (280926 * 1) + (182114 * 7 )+( 2313 * 5665 )+( 140926 * 67 )

24102824  = (1913 + 280926 + 1274798 + 13103145 + 9442042)

MARIJA - Merjem
ê
24102824

ê
(1913 * 1) + (280926 * 1) + (182114 * 7 )+( 2313 * 5665 )+( 140926 * 67 )
ê
19
13

28
9
26

18
21
14

23
13

14
9
26
ê
ê

ê
ê
ê

ê
ê
ê

ê
ê

ê
ê
ê
N
I

V
E
T

M
O
J

R
I

J
E
T
ê
N
I

V
E
T

M
O
J

R
I
J
E
T
19
13

28
9
26

18
21
14

23
13
14
9
26
1
2

3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13

U samo četiri slova iz imena hazreti MERJEM  kodirano je više stotina, a množda i više hiljada Božijih poruka NI VET MOJ RIJET. A te iste Božije poruke su, kako smo prethodno vidjeli, kodirane i u imenu Isus, tj. Is,a.s.

Dakle, u imenu MARIJA – Merjem napisan je tekst Božije poruke:


NI  VET  MOJ  RIJET


Sličnih primjera ima bezbroj. Jedna te ista Božija poruka je istovremeno kodirana i u imenu Isus – Isa,a.s. i u imenu Marija – hazreti Merjem.

Dilema je na kojem jeziku su napisane te riječi? Možemo li ih prevesti na jezik kojeg možemo razumjeti?

Neotkriveni dio ove tajne čeka budućnost koja će nam, ako Bog da, otkriti ono što sada ne vidimo.