Sunday, March 22, 2015

Sura Kulhuvalla (3)

                                                              Bismillahi Rrahmani Rrahim,


                                                      RAZLOMCI U TEKSTU KUR'ANATekst ove sure možemo izraziti i u obliku razlomka:

Prvi ajet
21
23
27
26
1
6
8
112
1
15
11
4
14
10
11
36

Sada ćemo prvi ajet ove sure izraziti u obliku razlomaka:

21
1
 
U ovom razlomku brojnik je broj 21, a nazivnik broj 1.

23
15

U ovom primjeru brojnik je broj 23, a nazivnik broj 15.

27
11

U ovom primjeru brojnik je broj 27, a nazivnik broj 11, itd.

Sada ćemo izračunati zajednički nazivnik za sva slova iz navedenih razlomaka:

 (1x15x11x4x14x10x11) = 10926300;

Dakle, zajednički nazivnik slova iz prvoj ajeta ove sure je broj: 10926300;

Sada ćemo sva slova iz ovog ajeta izraziti u obliku razlomaka:

21
1


(10926300:1) x 21 = 229452300
                                   10926300

----------------------------------------------------

23
15

(10926300:15 x 23) = 16753660
                                     10926300
............................................................

27
11


(10926300:11) x 27 = 26819100
                                     10926300
................................................................

26
4


  10926300:4 x 26 =   71020950
                                     10926300

.....................................................................


1
14

  (10926300:14) x 1 =   780450
                                     10926300
....................................................................

6
10

  (10926300:10) x 6 =    6555780
                                     10926300
......................................................................

8
11


  (10926300:11) x 8 =    7946400
                                     10926300
------------------------------------------------------
        Zbir svih brojnika = 359328640;

      359328640 = (10926300 x 28);
-----------------------------------------------------------
  305936400 : 28 = 10926300;

Zbir svih brojnika = (Nazivnik x broj slova u arapskoj abecdi);
    
Broj slova u arapskoj abecedi = 28;

Dakle, brojnici i nazivnici u razlomcima iz prvog ajeta kao rezultat daju nam broj slova u arapskoj abecedi.

Nevjerovatna je činjenica da je Uzvišeni Allah ovu suru kreirao koristeći i zakonitosti razlomaka. Imam utisak da je ovo Allahovo čudo još jedna od Božijih mu'udžiza čovječanstvu.

No comments: