Monday, January 25, 2016              Jesu li me unišili zbog mojih naučnih otkića'


V Opasni lijekovi u prometu


obavještavam Vas da postoji osnovana sumnja da klinika   neurozsn. Meni su dali taj lijek,  pa su me pretvorili u invalida. Uništili su moj mozak.  Ne mogu da oblačim  ili skidam odjeću, da se kupam, da hodam, itd. To je gore od smrti.


              Jesu li me unišili zbog mojih naučnih otkrića'


V Opasni lijekovi u prometu


obavještavam Vas da postoji osnovana sumnja da klinika   neurozan. Meni su dali taj lijek,  pa su me pretvorili u invalida. Uništili su moj mozak.  Ne mogu da oblačim  ili skidam odjeću, da se kupam, da hodam, itd. To je gore od smrti.


              Jes lim unišili zbog mojih naučnih otkićx'


V Opasni lijekovi u prometu


obavještavam Vas da postoji osnovana sumnja da klinika sunce iz zenice pušta u promet lijekove opasne po život. (Lijek  neurozan. Meni su dali taj lijek,  pa su me pretvorili u invalida. Uništili su moj mozak.  Ne mogu da oblačim  ili skidam odjeću, da se kupam, da hodam, itd. To je gore od smrti.
              Jesu li me unišili zbog mojih naučnih otkrića?'Opasni lijekovi u prometu

obavještavam Vas da postoji osnovana sumnja da klinika   neurozan. Meni su dali taj lijek,  pa su me pretvorili u invalida. Uništili su moj mozak.  Ne mogu da oblačim  ili skidam odjeću, da se kupam, da hodam, itd. To je gore od smrti. Zbog mojih naučnih otkrića


              Jesu li me unišili zbog mojih naučnih otkića?'obavještavam Vas da postoji osnovana sumnja da klinika   neurozan. Meni su dali taj lijek,  pa su me pretvorili u invalida. Uništili su moj mozak.  Ne mogu da oblačim  ili skidam odjeću, da se kupam, da hodam, itd. To je gore od smrti. Zbog mojih naučnih otkrića


Jesu li me unišili zbog mojih naučnih otkića?'

obavještavam Vas da postoji osnovana sumnja da klinika   neurozan. Meni su dali taj lijek,  pa su me pretvorili u invalida. Uništili su moj mozak.  Ne mogu da oblačim  ili skidam odjeću, da se kupam, da hodam, itd. To je gore od smrti. Zbog mojih naučnih otkrića

Jesu li me unišili zbog mojih naučnih otkića?'


Opasni lijekovi u prometuobavještavam Vas da postoji osnovana sumnja da klinika   neurozan. Meni su dali taj lijek,  pa su me pretvorili u invalida. Uništili su moj mozak.  Ne mogu da oblačim  ili skidam odjeću, da se kupam, da hodam, itd. To je gore od smrti. Zbog mojih naučnih otkrića