Saturday, September 14, 2013

Matematička slika Bismille

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Razmišljam o Bismilli. Pitam se kako je Uzvišeni Allah, dž.š. u Svom tajnom znanju kreirao njen tekst? Pokušat ću da, uz Allahovu pomoć, otkrijem neke od tih uzvišenih tajni.

Za kreaciju njenog teksta naš Milosrdni Gospodar koristi slova iz arapske abecede (Kur'ansko pismo). Evo tih slova:

Tabelarni pregled umeričkih vrijednosti slova iz arapskog alfabeta
Konsonanti
Numerička vrijednost

Konsonanti
Numerička vrijednost
alif
1

dad
15
ba
2

ta
16
la
3

za
17
sa
4

`ayn
18
\im
5

gayn
19
ha
6

fa
20
ka
7

qaf
21
dal
8

kaf
22
ral
9

lam
23
ra
10

mim
24
za
11

nun
25
sin
12

waw
26
šin
13

ha
27
sad
14

  ya
28


Uzvišeni Allah, dž.š. je koristio slova označena zelenom bojom, pa je od istih kreirao Bismillu.

Sada ću sabrati te numeričke vrijednosti:

(1+2+3... + 28) = 406;

Dakle, zbir numeričkih vrijednosti svih slova iz arapske abecede (Kur'ansko pismo) je 406.


Šifra 10


Bismilla
ba
 sin
 mim
alif
lam
lam
 ha
 alif
 lam
2
12
24
1
23
23
27
1
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ra
10

10

ha
 mim
 mim
 alif
 lam
 ra
 ha
 ya
 mim
6
24
25
1
23
10
6
28
24
11
12
13
14
15
16
17
18
19


Crvenom bojom sam označio redne brojeve navedenih slova u arapskoj abecedi (Kur'ansko pismo).


Kako vidimo, Bismilla ima 19 slova. Središnje slovo je slovo ra. Numerička vrijednost tog slova je broj 10, a to slovo je u Bismilli deseto po redu.. Dakle, slovo čija je numerička vrijednost broj 10 je deseto po redu u tom tekstu. To, međutim, nije sve. Uzvišeni Allah, dž.š. je uzeo 10 različitih slova iz arapske abecese, pa je od istih kreirao Bismillu. Dakle, i u tom primjeru kreacija tog teksta je izvršio koristeći broj 10. To su slijedeća slova:

ba
 sin
 alif
 lam
 ha
 ra
 ha
 mim
 nun
 ya
2
12
1
23
27
10
6
24
25
28
1
2
4,8 i 14
5, 6, 9, 15
7
10,16
11 i 17
3,12,19
13
18


Kako vidimo, tih slova zaista ima deset različitih slova. Neka od tih slova su u Bismilli raspoređena na vše rednih brojeva, pa se ista ponavljaju.


Skupovi slova u Bismilli

Bismilla ima deset skupova sa po deset slova. To su:
2
12
24
1
23
23
27
1
23
10
146
12
24
1
23
23
27
1
23
10
6
150
24
1
23
23
27
1
23
10
6
24
162
1
23
23
27
1
23
10
6
24
25
163
23
23
27
1
23
10
6
24
25
1
163
23
27
1
23
10
6
24
25
1
23
163
27
1
23
10
6
24
25
1
23
10
150
1
23
10
6
24
25
1
23
10
6
129
23
10
6
24
25
1
23
10
6
28
156
10
6
24
25
1
23
10
6
28
24
157
146
150
162
163
163
163
150
129
156
157


Navedene skupove sa po deset slova iz Bismille međusobno razdvaja broj deset. Taj broj se nalazi u desnoj dijagonali i ima deset brojeva. Tih deset brojevas označio sam zelenom bojom.
Zbir prve kolone sa deset brojeva u navedenoj tabeli je 146. Isto toliko iznosi i zbir deset brojeva u prvom redu. Zbir druge kolone je 150, a drugog reda isto toliko, dakle 150. Zbir treće kolone je 162, a trećeg reda 162, itd. Evo nekih primjera:


288


2
12
24
1
23
23
27
1
23
1012
24
1
23
23
27
1
23
10
624
1
23
23
27
1
23
10
6
241
23
23
27
1
23
10
6
24
25
163


23
23
27
1
23
10
6
24
25
123
27
1
23
10
6
24
25
1
23

288
à
27
1
23
10
6
24
25
1
23
101
23
10
6
24
25
1
23
10
623
10
6
24
25
1
23
10
6
2810
6
24
25
1
23
10
6
28
24


163(23+23+27+1+23+10...+ 24) = 288;
(1++23+23+27+1...+ 25) = 163;303

2
12
24
1
23
23
27
1
23
1012
24
1
23
23
27
1
23
10
624
1
23
23
27
1
23
10
6
241
23
23
27
1
23
10
6
24
2523
23
27
1
23
10
6
24
25
1
163


23
27
1
23
10
6
24
25
1
2327
1
23
10
6
24
25
1
23
10

303
à
1
23
10
6
24
25
1
23
10
623
10
6
24
25
1
23
10
6
2810
6
24
25
1
23
10
6
28
24163

285

2
12
24
1
23
23
27
1
23
1012
24
1
23
23
27
1
23
10
624
1
23
23
27
1
23
10
6
241
23
23
27
1
23
10
6
24
2523
23
27
1
23
10
6
24
25
123
27
1
23
10
6
24
25
1
23
163


27
1
23
10
6
24
25
1
23
10

285
à
1
23
10
6
24
25
1
23
10
623
10
6
24
25
1
23
10
6
2810
6
24
25
1
23
10
6
28
24
163Razni skupovi slova:
330

2
12
24
1
23
23
27
1
23
10
12
24
1
23
23
27
1
23
10
6
24
1
23
23
27
1
23
10
6
24
1
23
23
27
1
23
10
6
24
25
23
23
27
1
23
10
6
24
25
1
298
330
23
27
1
23
10
6
24
25
1
23
27
1
23
10
6
24
25
1
23
10
1
23
10
6
24
25
1
23
10
6
23
10
6
24
25
1
23
10
6
28
10
6
24
25
1
23
10
6
28
24

á

298
2
12
24
1
23
23
27
1
23
10

12
24
1
23
23
27
1
23
10
6
138
24
1
23
23
27
1
23
10
6
24

1
23
23
27
1
23
10
6
24
25

23
23
27
1
23
10
6
24
25
1

23
27
1
23
10
6
24
25
1
23

27
1
23
10
6
24
25
1
23
10

1
23
10
6
24
25
1
23
10
6

23
10
6
24
25
1
23
10
6
28

10
6
24
25
1
23
10
6
28
24


138


2
12
24
1
23
23
27
1
23
10

12
24
1
23
23
27
1
23
10
6

24
1
23
23
27
1
23
10
6
24
137
1
23
23
27
1
23
10
6
24
25

23
23
27
1
23
10
6
24
25
1

23
27
1
23
10
6
24
25
1
23

27
1
23
10
6
24
25
1
23
10

1
23
10
6
24
25
1
23
10
6

23
10
6
24
25
1
23
10
6
28

10
6
24
25
1
23
10
6
28
24137

itd.

 Dakle, očigledno je da se ovdje radi o nevjerovatnoj kreaciji i nevjerovatnom matematičkom čudu. U tom Božijem čudu slova se pretvaraju u brojeve, a ti brojevi nam daju nezamislive i nevjerovatne matematičke relacije koje, bez ikakvih dilema možemo nazvati Allahovim mu'džizama.

Očigledno je da u tom primjeru postoji red i sklad u kreaciji Bismille.

Bismilla ima ukupno 10 različitih slova. To su:

ba
 sin
 alif
 lam
 ha
 ra
 ha
 mim
 nun
 ya
2
12
1
23
27
10
6
24
25
28
1
2
4,8 i 14
5, 6, 9, 15
7
10,16
11 i 17
3,12,19
13
18

Od tih 10 slova njih pet u objavljeni samo jednom, pa se ista ne ponavljaju.

Ne ponavljaju se:

ba
 sin
 ha
 nun
 ya
2
12
27
25
28
1
2
7
13
18

Slovo ba je objavljeno samo jednom, na rednom broju 1, slovo sin na rednom broju 2, slovo ha na rednom broju 7. itd.

Među navedenih 10 slova pet slova se ponavlja više puta.

Ponavljaju se:

 alif
 lam
 ra
 ha
 mim
1
23
10
6
24
4,8 i 14
5, 6, 9, 15
10,16
11 i 17
3,12,19

Pet slova se ne ponavlja (ba, sin, ha, nun i ya), a pet se ponavlja (alif, lam, ra, ha i mim). Kada saberemo broj slova iz Bismille koja se ne ponavljaju i broj slova koja se ponavljaju dobit ćemo Allahovu šifru 10.


Algoritam Bismille

Bismila nije postojala oduvijek. Ista je nastala onoga trenutka kada je njen tekst kreirao Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š. Kako je to uradio? Odgovor na to pitanje ne znam, međutim znam da je naš dug i obaveza da razmišljamo o tim tajnama. Evo, ja ću sada, ako Bog da, razmišljati o kreaciji Bismille. Kako ću to uraditi?

Reverzibilna metoda

Nauci je poznato da u nekim slučajevima možemo spoznati tajne stvaranja nekih fenomena uz uslov da koristimo reverzibilnu metodu, odnosno obrnuti inžinjering. Poznato nam je da je Božije stvaranje najsavršenije i najuzvišenije. Možemo li staviti na papir formulu tog najsavršenijeg stvaranja? Kako se ta formula po Božijoj odredbi pretvorila u tekst Bismille?

ba
 sin
 mim
alif
lam
lam
 ha
 alif
 lam
2
12
24
1
23
23
27
1
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ra
10

10

ha
 mim
 mim
 alif
 lam
 ra
 ha
 ya
 mim
6
24
25
1
23
10
6
28
24
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Prvo ću sam sebi postaviti slijedeće pitanje: Znamo da je Uzvišeni Allah, dž.š. svijet stvorio s mjerom. Kako izgleda ta mjera? Kako izgleda formula za najsavršenije i najuzvišenije stvaranje svih Božijih djela s mjerom? Evo odgovora:

{[SA(X1,2,3,n) x B) - (SB(X1,2,3,n) x A)] + (AxB}} = (AxBxA)

A i B = Kodovi za međusobno povezivanje numeričkih vrijednosti konsonanata u tekstu Bismille.

X1,2,3,n  = Brojevi 1,2,3,n iz skupa svih prirodnih brojeva

U ovoj formuli imamo dvije nepoznate veličine. To su A i B. Veličine X1,2,3,n  su prirodni brojevi iz skupa svih prirodnih brojeva. To mogu biti različiti brojevi, jer postoje različiti aritmetički izrazi za konsonante i druge dijelove teksta Kur’ana.

Kada riješimo ovaj matematički zadatak dobit ćemo slijedeći rezultat:

A = 7;
B = 19;

Prethodno navedan formula sada izgleda ovako:

{[S7(X1,2,3,n) x 19) - (S19(X1,2,3,n) x 7)] + (7x19}} = (7x19x7)

Primjer 1

X = 197;

{[S7(197) x 19) - (S19(197) x 7)] + (7x19}} = (7x19x7)

S7(197) = 1358;  S19(197) = 3572

[(1358x19)-(3572x7) + 133] = 931

Primjer 2

X = 719;

{[S7(719) x 19) - (S19(719) x 7)] + (7x19}} = (7x19x7)

S7(719) = 5012;  S19(719) = 13490

[(5012x19)-(13490x7) + 133] = 931

Broj 931 je najsavršeniji izraz za povezivanje svih brojeva u skupu brojeva od X do Y sa kodovima 19 i 7. Kao dokaz da je to zaista tako navodimo slijedeću matematičku relaciju:

931 = (7 x 19 x 7)

Dakle, prema matematici, brojevi 19 i 7 su najpogodniji za kodiranje i kreaciju svih fenomena u Bismilli i u Kur'anu. To su jedini brojevi koji međusobno povezuju sve brojeve iz skupa svih prirodnih brojeva u toj Knjizi Te njihove karakteristike omogućuju kreaciju vrhunskih programskih, kibernetskih i informacionih sistema i vrhunsko kodiranje. Također, omogućavaju i dekodiranje svih kodiranih podataka i povrat u njihov prvobitni oblik. A najsavršeniji izraz za to vrhunsko kodiranje i dekodiranje je broj 931.

VEZA IZMEĐU BROJA 931 I BOŽIJEG IMENA

Kao primjer kodiranja u znaku broja 931 navodimo Božije ime.
Ime Allah čine četiri konsonanta-grafema. To su:
ALLAH è (alif, lam, lam i ha).
Aritmetički izraz za konsonant alif je broj 1, za lam broj 23 i za ha broj 27.
(1+23+23+27) = 74
Broj 74 je jedan od aritmetičkih izraza za ime Allah. Postoji još jedan aritmetički izraz kojeg ćemo izračunati uz pomoć skupova brojeva:

Broj 931 u kosnonantima iz Božijeg imena

Sada ćemo izračunati skupove brojeva u numeričkim vrijednostima navedenih konsonanata:
(S1 + S23 + S23 + S27) = 931
S1 = 1; S23 = (1+2+3...+23) = 276; S27 = (1+2+3...+27) = 378
(1 + 276 + 276 + 378) = 931
Dakle, u kosnonantima iz Božijeg imena bio je skriven broj 931. Mi smo ga otkrili u procesu dekodiranja tih konsonanata. Pošto je taj broj najsavršeniji matematički izraz za vrhunsko kodiranje to nam daje za pravo da kažemo da Božije ime predstavlja najsavršeniji matematički izraz za Allahovo stvaranje s mjerom. Ta činjenica mi daje za pravo da pretpostavim da je broj 931 aritmetički izraz za kreaciju Bismille. Zbog toga ću potražiti vezu između Bismille i broja 931. Ključne matematičke veličine u Bismilli

Bismilla ima 19 slova. Prethodno smo vidjeli da je broj 19 jedna od konstanti za izračunavanje Božijeg stvaranja s mjerom. Prva veličina u navedenoj formuli kreirana je uz pomoć broja 19, pa možemo reći da Božije stvaranje s mjerom započinje s brojem 19. Aritmetički izraz za to stvaranje s mjerom je broj 931. Ta dva broja, tj. brojeve 19 i 931 odabire Uzvišeni Allah, dž.š. da sa tim brojevima izrazi stvaranje s mjerom u tekstu Bismille. Kako to konkretno radi to možemo vidjeti iz slijedeće formule:

[Broj slova u Bismilli + (931 x Y)] = Božiji izraz za mjeru u Bismilli

Y = 226;

[19 + (931 x 226)] = 210425;

Možemo reći da je broj 210425 matematički izraz za kreaciju Bismille. U tom broju skriven je njen tekst. Skrivene su sve matematičke veličine kojima se izražava Bismilla. Kada dekodiramo taj broj otkrit ćemo kako konkretno izgledaju te veličine. To ću uraditi ovako:

DET (406, 19, 293, 532) = 210425;

ili

210425 > (406, 19, 293, 532);

Dat ću kraće obrazloženje:

Arapska abeceda ima 28  slova. Kada saberemo numeričke vrijednosti svih tih slova kao rezultat dobit ćemo broj 406:

(1+2+3... + 28) = 406;

Najmanja moguća numerička vrijednost slova iz te abecede je 1, a najveća 28. Pošto Bismilla ima 19 slova to znači da je najmanja moguća matematička vrijednost svih slova u Bismilli 19, a najveća 532. To izgleda ovako:

(19 x 1) = 19;  (19 x 28) = 532;

Dakle, u determinanti je „zapisano“ da se Bismilla temelji na arapskoj abecedi čija je numerička vrijednost je 406. Matematički gledano Bismilla može imati najmanju numeričku vrijednost od 19, a najveću 532. Dakle, svi elementi koji imaju matematičku vezu sa Bismillom dati su u prethodno navedenoj determinanti. Sve je to unaprijed određeno, pa ti matematički elementi u korelaciji jedan sa drugim daju nam tekst Bismille. To je egzaktan naučni dokaz da je Bismillu zaista kreirao Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.

 Frekvencije slova u Bismilli

Numerička vrijednost slova u Bismili raspoređena je nepravilnim redoslijedom:

2, 12, 24, 1, 23, 23, 27, itd.

Dilema je zašto su te vrijednosti raspoređene baš na taj način? Postoji li neka matematička zakonitost za takvo raspoređivanje navedenih numeričkih vrijednosti? Odgovor na to pitanje dat će nam matematika.

2
12
24
1
23
23
27
1
23
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
10
12
-23
22
0
4
-26
22
-13

6
24
25
1
23
10
6
28
24

11
12
13
14
15
16
17
18
19

-4
18
1
-24
22
-13
-4
22
-4
-24

Od 0 do 2 = 2; (12-2) = 10; (24-12) = 12; itd.
Kako vidimo u Bismilli imamo pozitivne, negativne i nulta frekvencije.

Pozitivne frekvencije

2
12
24
23
27
23
24
25
23
28

Svega
1
2
3
5
7
9
12
13
15
18


2
10
12
22
4
22
18
1
22
22
> 
135

Negativne frekvencije

1
1
10
6
1
10
6
24
0

Svega
4
8
10
11
14
16
17
19-23
-26
-13
-4
-24
-13
-4
-4
-24
> 
-135

Kako vidimo postoji egzaktna matematička ravnoteža između ozitivnih i negativnih frekvencija.Različita slovaSum

1
2
6
10

12
23
24
27
28

> 
19x7

4
1
11
10

2
6
12
7
18
Ponavljaju se

1

6
10


23
24


8

17
16


9
19> 
1351

2314

15

Različita slova iz Bismille nam, kao rezultat, daju Allahove šifre devetnaest i sedam, a
slova koja se ponavljaju nam, kao rezultat, daju frekvencije za raspoređivanje navedenih slova u tekst Bismille.

Dakle, postoji očigledan projekat za kreaciju Bismille. Autor tog veličanstvenog i uzvišenog projekta je Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.