Tuesday, December 31, 2013

VELIKE TAJNE (1)

                                                              Bismillaji Rrahmani Rrahim,

U našem materijalnom Kosmosu ima bezbroj raznovrsnih tajni. Najinteresantnije su Velike tajne. Te tajne su skrivene od nas, pa ih ne vidimo. To su najveće tajne Kosmosa. Ljudima nije suđeno da otkriju te tajne. To nije u ljudskoj moći. Ipak, ponekad se dešava da ljudi spoznaju neke od tih tajni. Dešava se da Uzvišeni Allah, dž.š. ljudima otkrije neke od tih najskrivenijih tajni. Ovom prilikom ću govoriti o jednoj od tih skrivenih Allahovih tajni. O toj tajni ću govoriti jezikom programskih, kibernetskih i informacionih sistema i zakonitosti. Evo kako konkretno izgleda jedan dio te skrivene Božije  tajne:

15
1
6
1

5
9

19
9
24
26
1
26
13

28
21
6
9

19
1

29
9
18
17
13

21
19
6
1

15
1
6
1

22
23
9
24
26
1
19
9

22
21
26
23
9
2
1

29
1

28
21
6
21
18

1

15
1
6
1

5
9

22
23
9
24
26
1
26
13

22
21
26
23
9
2
1

29
1

28
21
6
21
18

13
29
18
9
8
27

12
13
17
1
6
27

6
9
28
9
26

24
26
21
26
13
19
1

13

6
9
28
9
6
9
24
9
26
9

13

6
28
13
14
9

12
13
17
1
6
9

13

24
9
6
1
18
19
1
9
24
26
9
11
21
6
13
147
9

Dekodiranje 1

Input kod

28, 21, 06, 01


Rezultat:

28210601 = ( 1990 * 3926 ) + ( 2017 * 9502 ) + ( 1232327 * 1 )
28210601 = ( 1990 * 5943 ) + ( 2017 * 7512 ) + ( 1232327 * 1 )
28210601 = ( 1990 * 7960 ) + ( 2017 * 5522 ) + ( 1232327 * 1 )
28210601 = ( 1990 * 9977 ) + ( 2017 * 3532 ) + ( 1232327 * 1 )
  28210601 = ( 1990 * 11994 ) + ( 2017 * 1542 ) + ( 1232327 * 1 )
  
28210601 = (7812740 + 19165534 + 1232327)
  28210601 = (11826570 + 15151704 + 1232327)
     28210601 = (15840400  + 11137874 + 1232327 )
   28210601 = (19854230 + 7124044 +  1232327 )
   28210601 = ( 23868060 + 3110214 +  1232327 )

Makro kod = 4013830;

(7812740 +  4013830) = 11826570;
(11826570 + 4013830) = 15840400;
                                       4013830                       4013830
.................................................................

  (11826570 + 4013830) = 15840400;
   (15840400 + 4013830) = 19854230;
     4013830                         4013830
.................................................................

  (15840400 + 4013830) = 19854230;
   (19854230 + 4013830) = 23868060;
     4013830                          4013830
.................................... .....................

itd.

Mikro kodovi

4013830 = (1990 x 2017);

4013830 = (1990+1990+1990...+ 1990);
4013830 = (2017+2017+2017...+ 2017);

Kod 316849

Komentari moderne nauke na neki način potvrđuju da u ovom tekstu zaista govorim o velikoj Božijoj tajni. Potvrđuje da nije u ljudskoj moći da čovjek svojim vlastitim znanjem otkrije te najskrivenije Allahove tajne,


                              [(4013830 – (1232327+1232327+1232327)] = 316849;

1232327 = ( 316849 * 1 ) + ( 1990 * 233 ) + ( 2017 * 224 )


Evo šta moderna nauka kaže o broju  4013830;

Divizori

Broj 4013830 je djeljiv sa šesnaest brojeva. To su:

1, 2, 5, 10, 199, 398, 995, 1990, 2017, 4034, 10085, 20170, 401383, 802766, 2006915,
4013830

Središnji divisori su brojevi 1990 i 2017 koji su ključni kodovi jednoga dijela ove velike Allahove tajne.

1
2
5
10
199
398
995
1990
2017
4034
10085
20170
401383
802766
2006915
4013830

Zbir prvih sedam brojeva je broj: 1610. Zbir zadnjih sedam brojeva je 7259183.

Sada ću brojeve iz prvog skupa sa sedam brojeva podijeliti sa brojem 1990, a nakon toga ću sve brojeve iz poslednjeg skupa sa sedam brojeva podijeliti brojem 2017:

(1990:1) = 1990; (1990:2) = 995; (1990:5) = 398, itd.

1990
995
398
199
10
5
2
1990
2017
2
5
10
199
398
995
1990

Brojevi koji su obojeni zelenom bojom imaju slijedeći redoslijed:

1990, 2, 5, 10, 199, 298, 995 i 1990;

Brojevi koji su obojeni plavom brojom imaju slijedeći redoslijed:

2017, 2, 5, 10, 199, 398, 995, 1990;

Dakle, brojevi 1990 i 2017 imaju identične skupove brojeva  u navedenom kvadratu. Očigledno je da se radi o unikatnoj kreaciji brojeva koje je odabrao Svemogući i Sveznajući Tvorac Kosmosa, Allah dž.š.

md5(4013830) = 600392ffe88e9820e2046acbb0ab4699
sha1(4013830) = d0a5ecadd88421540e086547fb16099f9f5e86a4

Base
Representation
bin
1111010011111100000110
3
21112220221101
4
33103330012
5
6
7
oct
9
10

4013830 (four million thirteen thousand eight hundred thirty) is a very unique number. The cross sum of 4013830 is 19. If you factorisate the number4013830 you will get these result 2 * 5 * 199 * 2017. The figure 4013830 has 16 divisors ( 1, 2, 5, 10, 199, 398, 995, 1990, 2017, 4034, 10085, 20170,401383, 802766, 2006915, 4013830 ) whith a sum of 7264800. The number 4013830 is not a prime number. The figure 4013830 is not a fibonacci number. The figure 4013830 is not a Bell Number. The number 4013830 is not a Catalan Number. The convertion of 4013830 to base 2 (Binary) is 1111010011111100000110. The convertion of 4013830 to base 3 (Ternary) is 21112220221101. The convertion of 4013830 to base 4 (Quaternary) is 33103330012. The convertion of 4013830 to base 5 (Quintal) is 2011420310. The convertion of 4013830 to base 8 (Octal) is 17237406. The convertion of 4013830 to base 16 (Hexadecimal) is 3d3f06. The convertion of 4013830 to base 32 is 3qfo6. The sine of 4013830 is -0.6602246062258. The cosine of 4013830 is 0.75106821882835. The tangent of 4013830 is -0.87904745491127. The square root of 4013830 is 2003.4545165788.
If you square 4013830 you will get the following result 
16110831268900. The natural logarithm of 4013830 is 15.205256455673 and the decimal logarithm is 6.6035589746225. that 4013830 is very unique number!

Komentari moderne nauke na neki način potvrđuju da u ovom tekstu zaista govorim o velikoj Božijoj tajni. Potvrđuje da nije u ljudskoj moći da čovjek svojim vlastitim znanjem otkrije te najskrivenije Allahove tajne,

Thursday, December 19, 2013

Zamjeraju mi što sam nezavisni istraživač

                                                             Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Naučnim istraživanjima se bavim nekoliko decenija, kao nezavisni istraživač. Mnogi mi upućuju zamjerke, pa izražavaju sumnju u ta moja istraživanja tvrdeći da ih brine šta to ja radim, zašto nisam u kontaktu sa naučnim institucijama, zašto oni ne znaju šta istražujem, da li možda nešto zloupotrebljavam, idt? Zbog te sumnje stavili su me na svoje crveno crne liste, pa sam pao u nemilost nekih državnih organa, koji me uznemiravaju na razne načine. Pošto nemam pristup sredstvima informisanja koristim priliku da javnosti kažem o čemu se ovdje radi.

Po struci sam ekonomist. Sticajem okolnosti prije dvije decenije počinjem da se bavim genetikom i medicinom. Tada prvi put počinjem da čitam tekstove iz tih nauka. Moram priznati da mi ništa nije bilo jasno. Danonočno sam tražio objašnjenje za te tekstove, ali bez uspjeha. Šta da uradim? Odlučih da se obratim nadležnim institucijama i pojedincima iz tih nauka u BiH. Zamolih ih da povremeno kontaktiramo i da mi pomognu u tim mojim istraživanjima. Na žalost, nisu mi odgovorili. Išao sam lično kod nekih pojedinaca iz te oblasti, međutim nisu mi pomogli. Desetak godina sam im se povremeno obraćao, međutim ni jedan odgovor nisam dobio. Evo jedan primjer: Na početku istraživanja nisam razumio neke tekstove u kojima se govori o nukleotidima ATGC. Trebalo mi je tri godine dana da pronađem objašnjenje za te čestice. Institucijama iz nauke je trebalo dvije do tri minute da mi to objasne, međutim odbili su da to urade. Molio sam ih, međutim odbili su čak i da mi odgovore na moje molbe. Prošle godine publikovao sam jedan tekst o građi raznih allela istog  HLA-B gena kod različitih populacija.. Radi se o veoma važnim istraživanjima. Međutim, nisam imao podatke o svim populacijama. Obratio sam se s molbom svim institucijama iz oblasti genetike sa područja bivše SFRJ. Dobio sam samo jedan odgovor iz Srbije. Rekli su mi da mi neće dati te podatke. Insiitucije iz BiH nisu mi odgovorile. Odgovor na to pitanje su mi mogli dati za nekoliko minuta, međutim to nisu uradili. Svaki moj pokušaj da kontaktiram naučne institucije iz oblasti genetike, medicine i drugih nauka te institucije odmah odbijaju. Svi katergorično odbijaju da  sa mnom kontaktiraju.

U početku maštao sam o tome da sarađujem sa institucijama i pojedincima iz oblasti nauke. Na žalost, ti moji snovi se nisu ostvarili. Sve institucije i pojedinci odbijaju da sa mnom kontaktiraju. Tada mi je preostalo samo jedno rješenje, a to je da se sam snalazim i da sam istražujem tajne iz nauke. To i radim. Bavim se naukom kao nezavisni istraživač. Sada mi neki upućuju zamjerke što to radim. Kažu mi da trebam biti u kontaktu sa naučnim institucijama. Objašnjavam im da to nije moguće jer te institucije odbijaju da sa mnom kontaktiraju.


Još i danas se nalazim na crveno crnim listama kao sumnjivo lice jer ne kontaktiram naučne institucije. Kako da sa njima kontaktiram kada te institucije odbijaju takve kontakte?