Thursday, December 19, 2013

Zamjeraju mi što sam nezavisni istraživač

                                                             Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Naučnim istraživanjima se bavim nekoliko decenija, kao nezavisni istraživač. Mnogi mi upućuju zamjerke, pa izražavaju sumnju u ta moja istraživanja tvrdeći da ih brine šta to ja radim, zašto nisam u kontaktu sa naučnim institucijama, zašto oni ne znaju šta istražujem, da li možda nešto zloupotrebljavam, idt? Zbog te sumnje stavili su me na svoje crveno crne liste, pa sam pao u nemilost nekih državnih organa, koji me uznemiravaju na razne načine. Pošto nemam pristup sredstvima informisanja koristim priliku da javnosti kažem o čemu se ovdje radi.

Po struci sam ekonomist. Sticajem okolnosti prije dvije decenije počinjem da se bavim genetikom i medicinom. Tada prvi put počinjem da čitam tekstove iz tih nauka. Moram priznati da mi ništa nije bilo jasno. Danonočno sam tražio objašnjenje za te tekstove, ali bez uspjeha. Šta da uradim? Odlučih da se obratim nadležnim institucijama i pojedincima iz tih nauka u BiH. Zamolih ih da povremeno kontaktiramo i da mi pomognu u tim mojim istraživanjima. Na žalost, nisu mi odgovorili. Išao sam lično kod nekih pojedinaca iz te oblasti, međutim nisu mi pomogli. Desetak godina sam im se povremeno obraćao, međutim ni jedan odgovor nisam dobio. Evo jedan primjer: Na početku istraživanja nisam razumio neke tekstove u kojima se govori o nukleotidima ATGC. Trebalo mi je tri godine dana da pronađem objašnjenje za te čestice. Institucijama iz nauke je trebalo dvije do tri minute da mi to objasne, međutim odbili su da to urade. Molio sam ih, međutim odbili su čak i da mi odgovore na moje molbe. Prošle godine publikovao sam jedan tekst o građi raznih allela istog  HLA-B gena kod različitih populacija.. Radi se o veoma važnim istraživanjima. Međutim, nisam imao podatke o svim populacijama. Obratio sam se s molbom svim institucijama iz oblasti genetike sa područja bivše SFRJ. Dobio sam samo jedan odgovor iz Srbije. Rekli su mi da mi neće dati te podatke. Insiitucije iz BiH nisu mi odgovorile. Odgovor na to pitanje su mi mogli dati za nekoliko minuta, međutim to nisu uradili. Svaki moj pokušaj da kontaktiram naučne institucije iz oblasti genetike, medicine i drugih nauka te institucije odmah odbijaju. Svi katergorično odbijaju da  sa mnom kontaktiraju.

U početku maštao sam o tome da sarađujem sa institucijama i pojedincima iz oblasti nauke. Na žalost, ti moji snovi se nisu ostvarili. Sve institucije i pojedinci odbijaju da sa mnom kontaktiraju. Tada mi je preostalo samo jedno rješenje, a to je da se sam snalazim i da sam istražujem tajne iz nauke. To i radim. Bavim se naukom kao nezavisni istraživač. Sada mi neki upućuju zamjerke što to radim. Kažu mi da trebam biti u kontaktu sa naučnim institucijama. Objašnjavam im da to nije moguće jer te institucije odbijaju da sa mnom kontaktiraju.


Još i danas se nalazim na crveno crnim listama kao sumnjivo lice jer ne kontaktiram naučne institucije. Kako da sa njima kontaktiram kada te institucije odbijaju takve kontakte?

No comments: