Friday, November 2, 2012


Razmišljam o nauci

Naukom se bavim već tridesetak godina. U početku sam imao samo jednu želju, a to je da spoznam neke od Božijih tajni stvaranja svijeta. Uzvišeni Allah, dž.š. mi je ispunio tu želju, pa mi je otkrio neke od Svojih skrivenih tajni. Odmah sam napisao nekoliko tekstova, pa pokušah da ih objavim u nekim publikacijama. Tadašnji list Mualim mi je objavio nekoliko tekstova. Druge publikacije nisu bile zainteresirane da objavljuju moje tekstove. Svakodnevno sam dolazio do nekih novih saznanja, međutim nisam uspio da publikujem te tekstove. Uskoro sam saznao da pojedinci koji su bliski Islamskoj zajednici kritikuju te moje tekstove, jer se ashabi i tabini nisu bavili tom naukom, pa je u cijelosti izostala njihova podrška mojim istraživanjima. Prvu knjigu „Mudrost Božijeg stvaranja svijeta“ sam objavio u privatnom izdanju 2001.g. Publikovanje te knjige je podržao Ahmed Adilović, direktor Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku,  Aljo ef. Cikotić i Esad Kavazović, prof. Drugu knjigu „Kur'an stilsko i matematičko čudo“ publikovao sam kao koautor akademika Esada Durakovića 2006.g. Izdavač je bio Svjetlostkomerc Sarajevo. Do tada sam se pretežno bavio izučavanjem Kur'ana. Nakon toga shvatam da nemam nikakve šanse u oblasti religije i da ni jedan izdavač neće prihvatiti da publikuje moje tekstove. Radove sam slao na više desetina adresa, ali uzalud. Zbog toga odlučujem da se prestanem baviti vjerskim naukama i da počnem istraživati prirodne nauke. Znanja koja sam stekao u oblasti religije primijenio sam u genetici, hemiji, fizici, medicini, astronomiji i drugim naukama. Na moje veliko iznenađenje uspio sam da, uz Allahovu pomoć, otkrijem mnoge tajne u tim naukama. Uskoro objavljujem dvadeset i pet radova iz te oblasti u prestižnim svjetskim publikacijama. Međutim, tu se pojavio problem plaćanja troškova recenzije (peer review processes).  Nisam imao financijsku podršku, pa nisam mogao platiti te troškove. Zbog toga sam prestao sa tim istraživanjima, pa se više ne bavim naukom.

Zanimljivo je reći da svakodnevno dolazim do nekih novih otkrića. Prosto je nevjerovatno sa kakvom lakoćom rješavam čak i najsloženije naučne probleme u svim naukama. Imam utisak da ne postoji ni jedan naučni problem kojeg ne bih, uz  Allahovu pomoć, sa lakoćom riješio. Pokušavao sam u više navrata da pronađem neki naučni problem kojeg ne znam  riješiti, međutim u tome nisam uspio. To ne kažem da se hvalim. Ne radi se o mojoj zasluzi. Ja nisam dostojan nikakve hvale. Ta znanja mi daje Uzvišeni Allah,dž.š. Samo je On dostojan slave i hvale. Međutim, ta znanja su ostala neiskorištena. Podrša tom mom radu u oblasti nauke je u potpunosti izostala. Pomoći niotkud. Zbog toga sam stavio tačku na sva moja istraživanja u oblasti nauke i više se neću baviti naukom. To je moja konačna i definitivna odluka.

Kao rezime mog rada u nauci mogu reći slijedeće: Do sada sam publikovao, ili objavio na blogovima, oko 0,05% mojih otkrića. Ostala otkrića će ostati neobjavljena. Ta neobjavljena otkrića  se nalaze u obliku abecede spoznaje koju ljudi iz današnjeg vremena, na mogu razumjeti. Tu abecedu ne mogu staviti na papir, niti je na neki drugi način ostaviti u naslijeđe slijedećim generacijama.