Monday, March 2, 2009

POSLOVNA KORESPONDENCIJA I INTELEKTUALNE USLUGE


-Kako napisati molbu, žalbu i razne druge podneske? Kako da ostvarimo naša zakonska prava? Kome da se žalimo i kako da to uradimo? Kako da ostvarimo naša prava putem suda, kod općina i drugih državnih organa? Kako da zaključimo poslovne i druge ugovore? Kako da napišemo apelaciju Ustavnom sudu i tužbu sudu za ljudska prava u Strasburgu? Kako da se žalimo inspekciji? Kako da rješavamo probleme na carini?

-Ekonomske usluge (Izrada raznih elaborata, projekata, programa, ekonomskih analiza i drugih srodnih poslova),

-Kako da napišemo poslovno pismo?

-Pisanje maturskih i diplomskih radova.

-Pomoć kod izrade doktorskih disertacija.

-Pomoć kod pisanja naučno-stručnih i drugih radova.

-Pravni i drugi savjeti.

-Književnost, poezija, proza, itd.

-Ostale intelektualne usluge.

Informacije na imel adresu:

rindependent@yahoo.com