Monday, March 23, 2015

Sura Kulhuvalla (4)

                                                                Bismillahi Rrahmani Rrahim,

                                                 DEKODIRANJE DRUGOG AJETA

                                       Numeričke vrijednosti slova u drugom ajetu
Drugi ajetSvega
Numeričke vrijednosti
8
24
14
23
1
27
23
23
1
144
Redoslijed slova u ajetu
12
13
14
15
16
17
18
19
20
144

U drugom ajetu susrećemo nevjerovatan matematički sklad. Zbir numeričkih vrijednostt slova iz tog ajeta jednak je zbiru rednih brojeva slova iz navedenog ajeta.

U ovoj matematičkoj slici na kraju ajeta napisano je ime Kreatora tog ajeta, a to je Uzvišeni Allah.ALLAH


í
í

   î
  î
  HA
LAM

LAM
ELIF
    ê
     ê

   ê
   ê
    27
23

   23
    1
    17
18

   19
   20

Korelacija numeričkih vrijednosti slova i redoslijeda slova u tom ajetu:

Numeričke
vrijednosti
8
24
14
23
1
27
23
23
1
144
Redoslijed
slova
12
13
14
15
16
17
18
19
20
144
Razlika
-4
11
0
8
-15
10
5
4
-19
0
(8-12) = -4; (24-13) = 11;, itd.

Pozitivna razlika numeričkih vrijednosti i redoslijeda slova

Numeričke vrijednosti
24
23
27
23
23


Redoslijed slova
13
15
17
18
19


Razlika
11
8
10
5
4
> 
38

Negativna razlika

Numeričke vrijednosti
8
1
1


Redoslijed slova
12
16
20


Razlika
-4
-15
-19
> 
-38

38 = (19 + 19);

U ovom primjeru imamo sklad u raspoređivanju pozitivnih inegativnih razlika numeričkih vrijednosti i redoslijeda slova u drugom ajetu ove sure. Ta razlika je data u znaku Kur'anske šifre devetnaest.

DEVET SLOVA

Ovaj ajet, kako vidimo, ima devet slova. Zašto tih slova ima baš toliko?
     Zašto ih nema više ili manje?

U slučajevima kada neki ajet ima devet slova tada najmanji mogući zbir numeričkih vrijednosti tih slova je:

(9 x 1) = 9;

Najveći mogući zbir numeričkih vrijednosti tih devet slova je:

 (9 x  28) = 252;


Kada podijelimo najveći mogući zbir numeričkih vrijednosti slova iz drugog ajeta sa najmanjim mogućim zbirom tih vrijednosti kao rezultat doobit ćemo broj slova u arapskoj abecedi:
(252 : 9) = 28;


Tu istu metodu kreacije vidjeli smo na primjeru prvog ajeta ove sure.

Korelacija najvećeg i najmanjeg zbira numeričkih vrijednosti:

( 9 + 135) = 144;                                 
(252-108) =144;

( 9 + 135) = (252-108)

(252-135) = (108+9);

117 = 117;

Dakle, postoji savršen sklad u izboru slova za keaciju drugog ajeta sure Kulhuvalla.

-----------------------------------------------------------

Prisjetimo se slične relacije u prvom ajetu ove sure:

(308:11) = 28;   (252 : 9) = 28;


Dakle, Uzvišeni Allah je za kreaciju drugog ajeta odabrao baš ona slova koja će na isti način kao i u prvom ajetu kao rezultat dati ukupan broj slova u Kur'anskom alfabetu, a to je broj 28.

PROSTO PRAVILO TROJNO

Ta dva ajeta međusobno povezuje prosto pravilo trojno:

(308:11) = (252 : 9);

(308 x 9) = (11 x 252);

(308 x 9) = (28+28+28.... + 28);

(11 x 252) = (28+28+28.... + 28);


Kako vidimo prosto pravilo trojno međusobno povezuje prvi i drugi ajet ove sure.


Zbir  numerički vrijednosti slova iz drugog ajeta

U drugom ajetu ove sure zbir numeričkih vrijednosti svih slova je, kako smo već vidjeli,  144. Kako je Kreator tog ajeta kreirao taj broj? Kako je uspio odabrati slova čiji zbir numeričkih vrijednosti će biti baš taj broj? Zbir numeričkih vrijednosti  svih slova u ovom ajetu je, kako već rekosmo 144; Kako je nastao  taj broj?

Najmanji mogući zbir numeričkih vrijednosti

 Najmanji mogući zbir numeričkih vrijednosti slova u drugom ajetu je 9.

(9 x 1) = 9;
(9+135) = 144

X = 135;

Najveći mogući zbir numeričkih vrijednosti

 (9 x  28) = 252;

(252 – X) = 144;

X = 108:

(252 – 108) = 144;


Rekapitulacija najmanjeg i najvećeg zbira numeričkih vrijednosti slova iz ovog ajeta:

(9+135) = 144;
( 252 - 108) = 144;
(9+135) = ( 252 - 108);

To su samo neki fragmenti Božje kreacije drugog ajeta iz sure Kulhuvalla. Uskoro, ako Bog da, slijedi nastavak ovog teksta.


No comments: