Tuesday, January 20, 2015Koliko je moćno nepravomoćno  rješenje iz upravnog postupka?


 Jedan državni organ,bez znanja stranke, donese jedno nepravomoćno rješenje kojim zabrani stranci da ostvaruje svoja materijalna prava koja ima po pravomoćnom rješenju. U pravomoćnom rješenju piše da stranka ima ta i ta zakonska prava, a u nepravomoćnom da nema. Državni organ odmah podnese tužbu sudu sa zahtjevom da sud zabrani izvršenje pravomoćnog rješenja i da naredi izvršenje nepravomoćnog rješenja. Sud to odmah uradi. Zabrani izvršenje pravomoćnog rješenja i naredi izvršenje nepravomoćnog rješenja. Oštećena strana podnese protivtužbu sudu. Sud odbi sprovođenje postupka po toj protivtužbi, već u presudi konstatuje da je tuženi podnio neku drugu protivtužbu koju nije podno, a da nije podnio protivtužbu koju je predao sudu. Nakon toga sud zaključuje VANSUDSKU NAGODBU između nekih drugih parničnih stranki koje nemaju nikakve veza sa prethodno navedenim nepravomoćnim i pravomoćnim rješenjima,. A kada se zaključi Vansudska nagodba sud ne smije donijeti presudu. U ovom primjeru sud je odmah nakon zaključenja  vansudske nagodbe donio i presudu kojim naređuje izvršenje nepravomoćnog rješenja, a zabranjuje izvršenje pravomoćnog rješenja. 

Postavlja se pitanje koliko je zaista moćno nepravomoćno rješenje u upravnog postupka?

No comments: