Saturday, January 3, 2009

IME ALLAH U ATOMIMA (10)

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Organski spojevi u ljudskom organizmu

Organski spojevi su materije koje susrećemo u živom svijetu. Takvih spojeva ima veoma mnogo, a među njima najznačajniji su: bjelančevine, masti, ugljikohidrati i nukleinske kiseline. Za naš ljudski organizam posebno su značajne bjelančevine po svom udjelu u sastavu ćelije i organizma. Radi ilustracije navest ću slijedeće podatke: U sadržaju ljudskog organizma bjelančevine učestvuju sa 18%, masne tvari sa 5%, ugljikohidrati sa 1%, itd. Kao što se vidi, bjelačevine imaju najveće učešće u sadržaju našeg organizma. To, međutim nije sve. Bjelančevine, također, imaju i ključnu ulogu pri realizaciji svih funkcija organizma. Zbog toga postoji potreba da se iz ugla nauke da objašnjenje za taj organski spoj. Prije svega zanima nas kako nastaju bjelančevine, kako se u tom spoju međusobno povezuju čestice, i u čemu je bit i suština tog organskog spoja. Da bismo pronašli odgovore na ta pitanja, treba da znamo kako izgleda građa čestica od kojih nastaju bjelančevine. Radi se o slijedećem: Taj organski spoj je izgrađen od aminokiselina. Tih aminokiselina ima dvadeset, a to su: glicin (Gly), alanin (Ala), serin (Ser), prolin (Pro), itd. Svaka od tih aminokiselina ima dvije važne atomske grupe, i to: Amino grupu NH2 i karboksilnu grupu COOH. Preko tih grupa aminokiseline se međusobno vezuju u peptidne lance, pa kao rezultat tih veza nastaju bjelančevine. A ono što je u svemu tome najvažnije je to da u tom spoju aminokiselina piše da je te bjelančevine o kojima ovdje govorimo stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š. Božije ime je u ćelijama našeg organizma napisano na tako očigledan i jasan način da nikakve dileme u tom pogledu ne može biti. U svakoj od naših ćelija, kojih u ljudskom organizmu ima bezbroj, napisano je uzvišeno Božije ime. Napisano je ime Allah, dž.š. Neka se zna ko je naš Tvorac. Neka se zna ko je stvorio čovjeka, i ko je stvorio i sve druge životne vrste koje postoje u ovom našem materijalnom svijetu u kojem živimo. Da, zaista, u našem organizmu piše da je nas ljude stvorio Uzvišeni Allah, dž.š., možemo vidjeti iz slijedećih matematičkih slika:

Cistein i glicin

Cys

Gly

C3H7

O2NS

C2H5

O2N

/

\

/

\

HNH

COOH

HNH

COOH

I

\

/

I

HNH

CONH

COOH

+HOH

I

I

I

I

1,7,1

6,8,7,1

6,8,8,1

1,8,1

I

I

I

I

171

6871

6881

181

\

I

/

/

/

14104

/

/

/ \

\

\

\

931,931,931

931,931,931

931,139,931

931

931,931,

931

931,931,931

I

I

I

I

I

I

ALLAH

ALLAH

ALLAH ALLAH

ALLAH

ALLAH

ALLAH


U ovom primjeru imamo jedan fragment peptidnog lanca u kojem se međusobno povezuju amino kiseline cistein i glicin. A u tom fragmentu je na digitalnom jeziku gena jasno napisano da je te procese stvorio i kreirao Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah,dž.š.

Fenilalanin i valin

Phe

Val

C9H11

O2N

C5H11

O2N

/

\

/

\

HNH

COOH

HNH

COOH

I

\

/

I

HNH

CONH

COOH

+HOH

I

I

I

I

1,7,1

6,8,7,1

6,8,8,1

1,8,1

I

I

I

I

171

6871

6881

181

\

I

/

/

/

14104

/

/

/ \

\

\

\

931,931,931

931,931,931

931,139,931

931

931,931,

931

931,931,931

I

I

I

I

I

I

ALLAH

ALLAH

ALLAH ALLAH

ALLAH

ALLAH

ALLAH

itd.

I u ovom primjeru u navedenom fragmentu naših gena jasno piše da je te procese stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah,dž.š. Sličnih primjera ima bezbroj. Radi ilustracije navest ću da se u samo jednoj molekuli bjelančevina nalazi više stotina, pa i hiljada, aminokiselinskih ostataka. Za grafičko prikazivanje jedne takve molekule trebali bismo napraviti više stotina ili hiljada matematičkih slika. Takvih molekula u našem organizmu ima veoma mnogo. Također, u našem organizmu se odvijaju raznovrsni biohemijski procesi, a u svakom od tih procesa se čestice tako međusobno povezuju da, nakon njihovog povezivanja, nastaje spoj u kojem je napisano uzvišeno ime Allah, dž.š. Dileme nema, niti je može biti. Sve je sasvim očigledno i jasno. Mi smo stvoreni i mi imamo svog Tvorca. A naš Tvorac je Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.

FORMULA STVARANJA ŽIVOTA

Naše tijelo je sačinjeno od oko 100 biliona ćelija. Svaka od tih ćelija ima jedro. U jedru se nalaze dva seta ljudskog genoma. A svaki od tih setova ima po 23 hromozoma. Navedene setove možemo zamisliti i kao knjigu koja je napisana uz upotrebu samo četiri slova, a to su: A, C, G i T.

Neki autori knjiga iz oblasti genetike genom upoređuju sa knjigom. Evo šta o tome kaže Met Ridli (Matt Ridley) u svojoj knjizi "GENOM" (Izdanje: Biblioteka "GNOSIS"2, 2001.godine, str.13 i 14):

"Zamislite da je genom knjiga. Svako poglavlje sadrži nekoliko hiljada priča, nazvanih geni. Svaka priča sačinjena je od paragrafa, nazvanih egzoni, koji su isprekidani reklamama nazvanim introni. Svaki paragraf je sastavljen od reči, nazvanih kodoni. Svaka reč je napisana od slova, nazvanih baze. U toj knjizi se nalazi jedna milijarda reči, što je čini dužom od 5 000 tomova veličine ovog, ili dugom koliko i 800 Biblija. Kada bih vam osam sati dnevno čitao genom, brzinom od jedne reči u sekundi, to bi trajalo sto godina. Kada bih napisao ljudski genom, jedno slovo na milimetar, moj tekst bi bio dugačak kao reka Dunav. To je džinovski dokument, jedna ogromna knjiga, recept izuzetne dužine, a ceo staje u mikroskopsko jedro majušne ćelije koja se lako može smestiti u glavu čiode. Ideja o genomu kao knjizi nije, precizno govoreći, čak ni metafora. To je bukvalna istina. Knjiga je deo digitalne informacije, napisane u linearnom, jednodimenzionalnom i jednosmernom obliku, i definisane šifrom koja prevodi kratku azbuku znakova u veliki leksikon značenja, nastalih grupisanjem znakova različitim redosledom. Takav je slučaj i sa genomom. Jedina komplikacija je u tome što se sve engleske knjige čitaju s leva na desno, dok se neki delovi genoma čitaju s leva na desno, a neki s desna na levo, iako nikada istovremeno u oba smera."

Dakle, u ljudskom tijelu ima preko sto biliona setova genoma, a u svakom od tih sto biliona setova nalazi se jedna milijarda riječi ili 5000 tomova podebelih knjiga.


No comments: