Sunday, January 4, 2009

IME ALLAH U ATOMIMA (13)


Bismillahi Rrahmani Rrahim,

JOŠ NEKE DIGITALNE SLIKE

U MOLEKULI PROTEINA ISOFORMA

Octodon degus insulin mRNA, 
complete cds
ACCESSION   M57671
VERSION     M57671.1  GI:202471
Broj atoma

sig_peptide 2..65 = 931<<>

sig_peptide 3..190 = (931+931+931) <<>

sig_peptide 4..191 = (931+931+931) <<>

sig_peptide 16..204 = (931+931+931) <<>

sig_peptide 25..87 = 931<<>

sig_peptide 36..160 = (931+931) <<>

sig_peptide 38..162 = (931+931) <<>

itd.

Broj atoma

Grupa nukleotida 1


Grupa nukleotida 2

sig_peptide 11..26

I


sig_peptide 27..93

I

235

I

Analogni kod

I


993

I

Analogni kod

I

532


399

\


/

931IALLAH


Analogni kod broja 235 je broj 532, i broja 993 broj 399.

(532+399) = 931 = (7 x 19 x 7);

sig_peptide

Konekcija

Dekonekcija

X

Y

Vr

Od 11 do 26

Od 27 do 93

11262793

(197*X) + (931*Y)

Od 45

do 56836

Od 12088

do 71

62

(56836 - 45):931 = (12088 – 71):197

11262793 = ( 197 * 45 ) + ( 931 * 12088 )

11262793 = ( 197 * 976 ) + (931 * 11891 )

11262793 = ( 197 * 56836 ) + (931 * 71 )

11262793 = ( 197 * 56836 ) + (931 * 71 )

sig_peptide 27…, 93 >>> 2793 = (931 + 931 + 931);

931 << ALLAH

Broj atoma

Grupa nukleotida 1

Konekcija

Grupa nukleotida 2

sig_peptide 11..26

I


sig_peptide 27..93

I

235


993

\


/


235 993I( 197 * 352 )+( 931 * 179 )IALLAHBroj atoma

Grupa nukleotida 1


Grupa nukleotida 2

sig_peptide 11..27

I


sig_peptide 28..93

I

250

I

Analogni kod

I


978

I

Analogni kod

I

052


879

\


/


931IALLAHsig_peptide

Konekcija

Dekonekcija

X

Y

Vr

Od 11 do 27

Od 28 do 93

11272893

(197*X) + (931*Y)

Od 394 do 57185

Od 12025 do 8

62


(57185 – 394) : 931 = (12025 – 8): 197

11272893 = ( 197 * 394 ) + ( 931 * 12025 )

11272893 = ( 197 * 1325 ) + (931 * 11828

11272893 = ( 197 * 56254 ) + (931 * 205 )

11272893 = ( 197 * 57185 ) + (931 * 8 )

931 <<>

Broj atoma

Grupa nukleotida 1


Grupa nukleotida 2

sig_peptide 11..28

I


sig_peptide 29..93

I

263

I

Analogni kod

I


965

I

Analogni kod

I

362


569

\


/

931IALLAHsig_peptide

Konekcija

Dekonekcija

X

Y

Vr

Od 11 do 28

Od 29 do 93

11282993

(139*X) + (931*Y)

Od 832 do 80898

Od 11995 do 41

87

(80898 – 832) : 931 = (11995 – 41): 139

11282993 = ( 139 * 832 ) + ( 931 * 11995 )

11282993 = ( 139 * 1763 ) + ( 931 * 11856 )

(11995 – 832) – (11856-1763) = (139 + 931);

Analogni kod i kod

139 II 931

11282993 = ( 139 * 79967 ) + ( 931 * 180 )

11282993 = ( 139 * 80898 ) + ( 931 * 41 )

(79967 – 180) – (80898 – 41) = 139 II 931

139 II 931 <<>

Broj atoma

Grupa nukleotida 1


Grupa nukleotida 2

sig_peptide 11..29

I


sig_peptide 30..93

I

278

I

Analogni kod

I


950

I

Analogni kod

I

872


059

\


/

931IALLAH


Iz ovih primjera jasno vidite da je naš Milosrdni Gospodar Allah, dž.š. na molekuli insulina stavio Svoj božanski Znak, a to je broj 931.

Sličnih primjera ima još veoma mnogo, pa se može reći da je molekula insulina građena od kockica na kojima piše: „Allah“, „Allah“, „Allah“!.
No comments: