Friday, January 2, 2009

IME ALLAH U ATOMIMA (2)

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

BOŽIJE IME

Jedan od najvrednijh i najljepših darova koje nama ljudima darovao naš Milosrdni Gospodar, Allah, dž.š. je, bez sumnje, Njegovo ime. Naime, u tom veličanstvenom imenu, skriven je ključ za spoznaju mnogih tajni našeg materijalnog svijeta u kojem živimo. Skriven je ključ za pronalaženje odgovora na mnoga pitanja iz oblasti nauke i znanja.Taj ključ ćemo otkriti kada slovima iz tog veličanstvenog imena odredimo numeričku vrijednost. A kada to uradimo, dobit ćemo najvredniji dragulj Kosmosa, a to je broj 931. Taj veličanstveni broj nam omogućava da otkrijemo mnoge riznice znanja koje su skrivene u genetici, hemiji, fizici, medicini, astronomiji, i u svim drugim naukama. Evo kako, konkretno, izgleda taj univerzalni ključ za spoznaju svih tajni iz našeg materijalnog svijeta

Matematička slika Božijeg imenaALLAH/

/


\

\

ELIF

LAM


LAM

HA

I

I


I

I

1

23


23

27

I

I


I

I

S1

S23


S23

S27

I

I


I

I

1

276


276

378

\

\


/

/931

I

ALLAH


Iz ove matematičke slike se jasno vidi da je aritmetički izraz za uzvišeno ime Allah broj 931.

Ukratko ću objasniti prethodnu sliku: Uzvišeno Božije ime je sačinjeno od konsonanata: Elif, Lam, Lam i Ha. Numerička vrijednost konsonanta Elif je 1, konsonanta Lam 23 i konsonanta Ha 27. Zbir brojeva u skupu kojeg čini samo broj jedan je 1, u skupu kojeg čine brojevi od 1 do 23 je 276, i u skupu kojeg čine brojevi od jedan do 27 je 378. Zbir skupova tih brojeva je:

(1 + 276 + 276 + 378) = 931;

931 <<< ALLAH

Dakle, kada Božije ime izrazimo brojem kao rezultat, dobit ćemo broj 931. Taj broj je, kao što prethodno rekoh, ključ za otkrivanje i spoznaju mnogih tajni u našem materijalnom svijetu u kojem živimo. Naime, kada Božija djela u prirodi izrazimo brojem dobit ćemo matematičku sliku čiji aritmetički izraz će, također, biti broj 931. A u toj slici će biti napisano da je to djelo, čiju sliku smo napravili, kreirao Svemogući i Sveznajući Stvaralac Allah, dž.š. Evo konkretnih dokaza:

MOLEKULA INSULINA

Molekula insulina se na jeziku biohemije prikazuje ovako:

M

D

K

S

E

L

V

Q

K

A

K

L

A

E

Q

A

E

R

Y

D

V

I

S

S

I

E

Q

K

T

E

R

N

E

K

K

Q

Q

M

G

K

M

K

G

D

Y

F

R

Y

L

S

E

V

A

S

G

D

N

K

Q

T

I

L

N

S

P

E

K

A

C

S

L

A

K

T

A

F

D

E

A

I

D

M

A

A

A

M

K

A

V

T

E

Q

G

H

E

L

S

N

E

E

E

Y

R

E

K

I

E

A

E

L

Q

D

I

C

N

D

V

L

E

L

T

V

S

N

S

Q

Q

A

Y

Q

E

A

F

E

I

S

K

K

E

M

A

E

L

D

T

L

N

E

E

S

Y

K

D

S

T

L

I

M

Q

L

R

N

L

L

S

V

A

Y

K

N

V

V

G

A

R

R

S

S

W

R

L

D

K

Y

L

I

P

N

A

T

Q

P

E

S

K

V

F

Y

L

K

Q

P

T

H

P

I

R

L

G

L

A

L

N

F

S

V

F

Y

Y

E

L

R

D

N

L

T

L

W

T

S

E

N

Q

G

D

E

G

D

A

G

E

G

E

N

Možemo reći da je to biohemijska slika te molekule. U toj slici su navedene amino kiseline koje se spajaju u peptidne lance, pa tako nastaje ovaj protein. Kada posmatramo tu sliku u istoj nećemo moći zapaziti ništa neobično. Vidjet ćemo samo neka slova koja su poredana, kako se to na prvi pogled čni, nasumice. Kada sam prvi put vidio tu molekulu insulina odmah sam se upitao postoji li neki matematički red u raspoređivanju navedenih aminokiselina. Na primjer, zašto je u toj slici prvo slovo “M”, drugo “D”, treće “K”?, itd. Tada sam došao na ideju da u navedenoj slici, umjesto slova, tj. aminokiselina, stavim broj atoma u tim amino kiselinama. Kada sam to uradio dobio sam slijedeću digitalnu sliku te molekule:

20

16

24

14

19

22

19

20

24

13

24

22

13

19

20

13

19

26

24

16

19

22

14

14

22

19

20

24

17

19

26

17

19

24

24

20

20

20

10

24

20

24

10

16

24

23

26

24

22

14

19

19

13

14

10

16

17

24

20

17

22

22

17

14

17

19

24

13

14

14

22

13

24

17

13

23

16

19

13

22

16

20

13

13

13

20

24

13

19

17

19

20

10

20

19

22

14

17

19

19

19

24

26

19

24

22

19

13

19

22

20

16

22

14

17

16

19

22

19

22

17

19

14

17

14

20

20

13

24

20

19

13

23

19

22

14

24

24

19

20

13

19

22

16

17

22

17

19

19

14

24

24

16

14

17

22

22

20

20

22

26

17

22

22

14

19

13

24

24

17

19

19

10

13

26

26

14

14

27

26

22

16

24

24

22

22

17

17

13

17

20

17

19

14

24

19

23

24

22

24

20

17

17

20

17

22

26

22

10

22

13

22

17

23

14

19

23

24

24

19

22

26

16

17

22

17

22

27

17

14

19

17

20

10

16

19

10

16

13

10

19

10

19

17

Sada me očekivao slijedeći zadatak, a to je da pokušam otkriti postoji li u toj slici neki skriveni matematički red? Postoji li, uslovno rećeno, Božiji digitalni projekat za stvaranje te molekule? Kako pronaći odgovor na to pitanje? Princip je relativno jednostavan. U svakoj čestici u prirodi, kako sam to već prethodno objasnio, čestice se međusobno tako povezuju da kao matematički rezultat te veze nastaje aritmetički izraz za Božije ime, a to je broj 931. Zbog toga sam odlučio da prvo potražim digitalne slike insulina koje kao svoj matematički rezultat daju baš taj broj. Dakle, koje kao matematički rezultat svoje međusobne povezanosti u peptidnom lancu dau broj 931. Uskoro sam otkrio veliki broj tih matematičkih slika. Evo nekih primjera:

Digitalna slika insulina (1)

19

20

24

13

24

22

13

19

20

13

19

26

24

16

20

24

17

19

26

17

19

24

24

20

20

20

10

24

26

24

22

14

19

19

13

14

10

16

17

24

20

17

24

13

14

14

22

13

24

17

13

23

16

19

13

22

24

13

19

17

19

20

10

20

19

22

14

17

19

19

19

13

19

22

20

16

22

14

17

16

19

22

19

22

20

13

24

20

19

13

23

19

22

14

24

24

19

20

17

19

19

14

24

24

16

14

17

22

22

20

20

22

13

24

24

17

19

19

10

13

26

26

14

14

27

26

17

17

13

17

20

17

19

14

24

19

23

24

22

24

26

22

10

22

13

22

17

23

14

19

23

24

24

19

22

27

17

14

19

17

20

10

16

19

10

16

13

10

19

10

19

17


17+19+19+14…, + 19 = 931;

931<<< ALLAH

U ovoj digitalnoj slici insulina osjenčio sam samo one brojeve koji, kada ih saberemo, kao rezultat daju broj 931. Dakle, osjenčio sam brojeve u kojima je, na digitalnom jeziku biohemije, napisano ime ALLAH. To uzvišeno ime je bilo skriveno u jeziku biohemije insulina. Zbog toga nismo ga mogli vidjeti. To što nam je do sada bilo nevidljivo evo konačno posta vidljivo. Postade vidljivo onoga trenutka kada sam obilježio te aminokiseline. Tog trenutka se u digitalnoj slici insulina pojavilo ime Tvorca te molekule, a to je Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.

Digitalna slika insulina (2)

20

16

24

14

19

22

19

20

24

19

22

14

14

22

19

20

24

17

20

24

10

16

24

23

26

24

22

22

22

17

14

17

19

24

13

14

16

20

13

13

13

20

24

13

19

19

24

26

19

24

22

19

13

19

17

19

14

17

14

20

20

13

24

13

19

22

16

17

22

17

19

19

26

17

22

22

14

19

13

24

24

22

16

24

24

22

22

17

17

13

20

17

17

20

17

22

26

22

10

22

26

16

17

22

17

22

27

17

24

22

13

19

20

13

19

26

24

26

17

19

24

24

20

20

20

10

19

19

13

14

10

16

17

24

20

22

13

24

17

13

23

16

19

13

19

20

10

20

19

22

14

17

19

20

16

22

14

17

16

19

22

19

19

13

23

19

22

14

24

24

19

24

24

16

14

17

22

22

20

20

19

19

10

13

26

26

14

14

27

20

17

19

14

24

19

23

24

22

13

22

17

23

14

19

23

24

24

19

17

20

10

16

19

10

16

13

(22+22+20…+ 13) = 931;

931 ç ALLAH

I u ovom primjeru osijenčene aminokiseline iz molekule insulina nam, kada saberemo broj atoma u tim aminokiselinama, kao rezultat daju broj 931, a to je aritmetički izraz za uzvišeno ime Allah. Neka se zna ko je stvorio navedenu molekulu. Neka se zna da je njen Tvorac i Kreator Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah,dž.š. Kako se vidi, digitalne tehnologije nam omogućuju da zavirimo čak i u najskriveniji dio nevidljivih atomskih i subatomskih čestica. I kada zavirimo u taj nevidljivi svijet ugledat ćemo mnoga Božija znamenja. Otkrit ćemo mnoge Božije znakove. U ovom primjeru jedan od tih Božijih znakova je digitalni izraz za ime našeg Milosrdnog Tvorca i Gospodara, a to je Allah, d.š. Pa, ko traži dokaze, evo sada ima dokaze. Ko traži pouku, evo sada ima pouku.No comments: