Thursday, January 22, 2009

DARVIN (2)

Bismillahi Rrahmani Rrahim,


”Ovdje ponovo moramo da ukažemo na činjenicu da su evolucionisti prevideli princip od životne važnosti: sve poznate varijacije se javljaju u okviru vrsta; nema dokaza za bilo kakvu promenu jedne vrste u drugu. Milioni varijacija se mogu javiti kod zečeva, ali će oni uvek biti zečevi. Lisice će biti lisice, pacovi će biti pacovi, i tako dalje.”15

15) Dr.Harold W.Clark, Genesis and Scieence, Southern Publishing Association, Nashville, Tennessee, 1967,p.17. (Z.K.Palanski: ibid,str.97).

“…….Nije moguće ukrštanje između različitih vrsta. Pogledajmo vrlo prost primer. Odlazimo u Fordov prodajni salon da naručimo “Falkon”. Određujemo model, tip motora, menjač i boju presvlaka koju želimo. Prodavac sve zapisuje, pravi skicu ako može i porudžbinu šalje fabrici. Tamo se sklapaju različiti delovi da bi se napravila naša kola. Ali, pretpostavimo da prodavac pošalje porudžbinu fabrici Ševrolet. Oni bi odgovorili da nisu u stanju da montiraju “Falkon”.

“Ali”, prodavac bi mogao da upita, “zar nemate automobilske delove? Zar nemate šasije, motore, točkove, karoserije?”

“Sigurno da imamo, ali svi delovi ševroleta na svetu ne mogu da naprave ford”. Stvari isto stoje i u biljnom i životinjskom carstvu. Zahtev poslat od ružina polena plodnici ljiljana bio bi isto tako beskoristan kao porudžbina fordovog trgovca fabrici Ševrolet, ili zahtev sperme mačke jajetu psa. Svako mora da deluje u granicama svoje sopstvene vrste” 16

“Ideja prirodnog odabiranja ne može – bez grča – da da objašnjenje za lepotu, kulturu, muziku i slično bogatstvo života. Bojažljiva i ranjiva ovca je preživela, dok su divlji i opasni gmizavci izumrli”17

16) Dr. Harold W. Clark, Genesis and Science, Southern Publishing Association, Nashville, Teennessee, 1967, p.47. (Z.K.Palanski:ibid,str.98).

17) J.H.Jauncey, Naturwissenschaft auf den Spuren Gottes, J.G. Oncken-Verlag, Kassel, 1964,p.112 (Z.K. Palanski:ibid, str.139)


Sličnost životnih vrsta ne potiče od genetske srodnosti:

“Po ovoj šemi kornjača spada u ptice, a prilično je udaljena od zvečarke”18

Po mom mišljenju u ovom pogledu darvinistički način mišljenja je manje nego naučan. On ne objašnjava ništa”19

“MI DAKLE VJERUJEMO, DA TIME ZAKLJUČIMO, DA POSTOJI ZNATNA PRAZNINA U NEODARVINISTIČKOJ TEORIJI EVOLUCIJE, I DALJE, DA JE OVA PRAZNINA TAKVA DA SE U OKVIRU DANAŠNJE KONCEPCIJE BIOLOGIJE NE MOŽE POPUNITI.”20

18) Prof. Dr. Dr. Dr. A. E. Wilder Smith, Die Erschaffung des Lebens, Hanssler-Verlag, Neuhausen – Stuttgart, 1985.p.241-242, (Z.K.Palanski: ibid, str. 114).

19)Prof. Dr. Dr. Dr. A. E. Wilder Smith, Herkunft und Zukunft des Menschen, Hanssler-Verlag, Neuhausen – Stutgart, 1984.p.42,43. (Z.K.Palanski: ibid, str.109).

20)Marcel P.Schutzenberger, Algorithms and the Neodarwinian Theory of Evolution,u:P.S. Moorehead i M.M.Kaplan, Mathematical Challengees to the Neo-darwinian interpretation of Evolution,p.73-80. (Z.K.Palanski: ibid,str.50)


“ČESTO SAM RAZMIŠLJAO O TOME KAKO BIH NERADO DOKAZIVAO EVOLUCIJU PRED NEKIM SUDOM”21

“IZ SVEGA OVOGA I JOŠ MNOGO TOGA DRUGOG POSTAJE SAVRŠENO JASNO DA JE MNOGO LAKŠE NAUČNO DOKAZATI DA JE EVOLUCIJA NEMOGUĆA, NEGOLI OBJASNITI KAKO SE ONA DOGODILA”22

“Činjenica je da se dokazi, koje evoluciona teorija zahteva, ne mogu naći”23

21) i 23) Dr. Duane T.Gish, Fossilien und Evolution, Hanssler Verlag, Neuhausen-Stuttgart, 1982.p.70.71. (Z.K.Palanski: ibid, str.70)

22) Robert E.D.Clark, The Heart of the Problem,u: Creation, Nature’s Designs and Designer, Pacific Press Publishing, Association, 1977,p.28, 29. (Z.K. Palanski: ibid, str.67)

“JA VERUJEM NAIME DA JE NAŠA PRIRODNA NAUKA POSTALA SUVIŠE MEHANIČKA, DA MI GOVORIMO U METAFORAMA, DA BISMO SAKRILI NAŠE NEZNANJE, I DA U BIOHEMIJI IMA KATEGORIJA ZA KOJE NAM NEDOSTAJE ČAK PRAVI NAZIV, SASVIM NEZAVISNO OD PREDSTAVE O NJIHOVIM KONTURAMA I DIMENZIJAMA”24

24) Erwin Chargaff, “Nucleic Acids, as Carriers of Biological Information”, “The Origin of Life on the Earth”, p.298-299. (Z.K.Palanski: ibid, str.26)No comments: