Saturday, January 3, 2009

IME ALLAH U ATOMIMA (9)


Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Ime Allah u nuklearnim procesima

U nuklearnim procesima je naš Milosredni Gospodar na vidno mjesto stavio Svoje uzvišeno ime. Neka se zna da je te procese stvorio i kreirao Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š. Evo nekih primjera:

Nuklearni red (1)

U = 92; Ra = 88; Rn = 86 Po = 84; i Pb = 82;

S1 = ( U + Ra) = ( 92 + 88 ) = 180;

S2 = (U + Ra + Rn) = ( 92+88+86) = 266;

S3=(U+Ra+Rn+Po)= (92+88+86+84)= 350;

S4=( U+Ra+Rn+Po+Pb)= (92+88+86+84+82) = 432;

axS║Sxaà081║180;662║266; 053║350; 234║432;

( Sxa + Sxb + Sxn) = Xk; kX║Kx; (kX 1 + kX2) = 931;

931 << ALLAH


Nuklearni red(2)

U = 92; Ra = 88; Rn = 86 Po = 84; i Pb = 82;

S1 = ( U + Ra) = ( 92 + 88 ) = 180;

S2 = (U + Ra + Rn) = ( 92+88+86) = 266;

S3=(U+Ra+Rn+Po)= (92+88+86+84)= 350;

S4=( U+Ra+Rn+Po+Pb)= (92+88+86+84+82) = 432;

axS║Sxaà081║180;662║266; 053║350; 234║432;

( Sxa + Sxb + Sxn) = Xk; kX║Kx; (kX 1 + kX2) = 931;

[S4 + (S1 + S2 + S3)]

I

(432+796)

I

(234+697)

I

931

931 << ALLAH

MATEMATIČKA SLIKA ČESTICA(1)

Jedinjenja u prirodi su sačinjena od atoma i molekula. Postavlja se pitanje da li u svim tim česticama, ili skupovima čestica, “piše” da je njihov Tvorac i Kreator, Uzviseni Allah, dž.š? Postoji li bar jedna, makar i najsitnija čestica čija građa nije na neki način matematički povezana sa Božijim imenom i u kojoj ne piše da je njen Tvorac, Uzvišeni Allah, dž.š. Odgovor je slijedeći: Ne postoji. Sve čestice u Kosmosu su kreirane u znaku uzvišenog imena Allah, dž.š. Da je to zaista tako možemo vidjeti i na primjeru nukleotida iz naših gena.


Broj atoma

ATGCI31I{[(S7(31)x 19)-(S19(31)x7)]}+(7X19)}

I931
IALLAH

s7(31) = (25+26+27+28+29+30+31) =196;

s19(31) = (13+14+15...+31) = 418;

[(196 X 19) - (418 X 7) + (7X19)] = 931;

931 << ALLAH

U ovoj matematičkoj slici piše da je Uzvišeni Allah, dž.š. Tvorac i Kreator atoma ATGC. Naime, jasno se vidi da su ti atomi, preko kodova 19 i 7, kreirani u znaku uzvišenog Božijeg imena.


MATEMATIČKA SLIKA ČESTICA (2)

U slijedećoj matematičkoj slici, naš Milosrdni Gospodar, Allah, dž.š. povezuje atome iz aminokiselina sa Svojim uzvišenim imenom. I ta slika nam svjedoči da postoji matematička veza između svih čestica u prirodi i Božijeg imena.

Broj atoma u amino kiselinama


AminoI384I{[(S7(384)x 19)-(S19(384)x7)]}+(7X19)}

I931IALLAH
MATEMATIČKA SLIKA ATOMA ZLATA

Atom zlata je, također, matematičkim vezama povezan sa uzvišenim Božijim imenom. Tu vezu uspostavlja Uzvišeni Allah, dž.š. koristeći kodove 19 i 7.AuI79I{[(S7(79)x 19)-(S19(79)x7)]}+(7X19)}

I931IALLAH
MATEMATIČKA SLIKA ČESTICE Y


Čestica YIYI{[(S7(Y)x 19)-(S19(Y)x7)]}+(7X19)}

I931IALLAH

itd.

Sve čestice u prirodi, bez obzira na to o kojim česticama se radi, koliko ih ima i kolika im je numerička vrijednost, u korelaciji sa šiframa devetnaest i sedam, kao svoj matematički rezultat daju uzvišeno ime Allah, dž.š.


No comments: