Friday, January 30, 2009

Sedam krava debelih i sedam mršavih


Bismillahi Rrahmani Rrahim,


U suri Jusuf Uzvišeni Allah,dž.š. nam navodi jedan veoma interesantan događaj koji nam omogućava da na jednostavan način shvatimo neke od tajni Božijeg stvaranja. Radi se o snu vladara koji je sanjao kako sedam mršavih krava pojede sedam debelih. Ovaj primjer predstavlja pravu matematičku poslasticu, i veoma je pogodan za objašnjenje šifri 19 i 7. Prvo ćemo navesti ajete u kojima uzvišeni Bog govori o tom događaju:

I reče vladar: “Uistinu! Ja sam vidio sedam krava debelih, jede ih sedam mršavih, i sedam klasova zelenih i drugih sasušenih. O velikaši! Objasnite mi snoviđenje moje, ako san tumačite.”

(12:43)

Rekoše: “Zbrkani snovi! A nismo mi za tumačenje snova znalci.

(12:44)

I reče onaj od njih dvojice, koji se spasio i sjetio nakon (dugo) vremena: “Ja ću vas obavijestiti o tumačenju njegovom, zato me pošaljite.”

(12:45)

Jusufe! O iskreni! Objasni nam o sedam krava debelih (kako) ih jede sedam mršavih, i sedam klasova zelenih i drugih sasušenih, da bih se ja vratio ljudima, da bi oni znali.”

(12:46)

Reče: “Sijaćete sedam godina uobičajeno. Pa šta pokosite, tad to ostavite u klasu njegovom, osim malo od čega ćete jesti.

(12:47)

Zatim, doći će poslije sedam škrtih, (koje) će pojesti šta ste pripremili za njih, izuzev malo šta ste sačuvali.

(12:48)

Zatim, doći će poslije toga godina u kojoj će ljudima kišiti, i u njoj će cijediti.”

(12:49)

(Prevod: Mustafa Mlivo, Bugojno 1994.)

Sada ćemo izvršiti kraću matematičku analizu prethodno navedenih ajeta. Prvo što ćemo uočiti je to da se u tim ajetima na više mjesta spominje broj sedam. Na primjer: U ajetima 12:43 i 12:46 objavljene su po tri sedmice, a u ajetima 12:47 i 12:48 po jedna. Kada izvršimo konekciju tih ajeta, pa saberemo te brojeve, dobit ćemo rezultat koji je djeljiv sa sedam: (1243+1246+1247+1248) = 4984;

4984 = =(7 + 7 + 7…+7);

Dalje, uočit ćemo da je ovaj događaj opisan u sedam ajeta, pa i tu imamo broj sedam. Tih sedam ajeta je objavljeno u dvanaestoj suri. Kada saberemo ta dva broja kao rezultat dobit ćemo broj 19:

(7 + 12) = 19;

Tu, dakle, imamo i šifru devtnaest.

Sada ćemo izvršiti konekciju svih sedam ajeta iz ove sure, pa ćemo poslije sabrati te brojeve:

(1243+1244+1245+1246+1247+1248+1249) = 8722;

Dobijeni rezultat možemo posmatrati i kao aritmetički izraz za ovaj događaj. Zbog toga ćemo napraviti matematičku sliku tog broja:

Matematička slika ajeta o sedam debelih

i sedam mršavih krava (1)8722/

/

I

\

\

7

77

777

77

777778722 = [(7+77+777+77+7) + 7777]

Iz ove matematičke slike se jasno vidi da je Uzvišeni Allah,dž.š. ovih sedam ajeta u kojima govori o sedam debelih i sedam mršavih krava zaista kreirao u znaku šifre sedam.

Prethodno navedeni ajeti mogu se prikazati i na drugi način. Evo još jednog primjera:

Matematička slika ajeta o sedam debelih

i sedam mršavih krava (2)


8722


/

I

\

7

7777

7


931IALLAH


8722 = [(7+7777+7) + 931]

U ovoj matematičkoj slici, pored sedmica, imamo i aritmetički izraz za uzvišeno ime Allah,dž.š. Neka se zna ko je Autor i Kreator ovih ajeta. Neka se zna da ih je kreirao Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah,dž.š.

Matematička slika ajeta o sedam debelih

i sedam mršavih krava (3)

8722

/

I

\

(197,719197)

(197,719197)

(197,719197)

(197,719197)

(197,719,197)

(197,719197)

(197,719197)

931

I

ALLAH

(197+719+197…, + 931) = 8722;

Konekcija:

Izvršit ćemo konekciju svih prethodno navedenih ajeta:

1243,1244,1245,1246,1247,1248,1249

I

1243124412451246124712481249

I

{(931+197+931) + [(197+1907+197) x Y]}

Y = 540,253,981,943,175,195,442,190

(540+253+981+943+175+195+442+190)=3719;

3719 = {197 + [ (19x7) x Y] + 197}

Kako se vidi, prethodno navedene ajete međusobno povezuje neograničeno veliki broj devetnaestki I sedmica.

"Kada Jusuf reče ocu svome: “O oče moj, sanjao sam jedanaest zvijezda, i sunce i mjesec, i u snu sam ih vidio kako mi se pokloniše”.

(12:4)

Kada smo pročitali ovaj ajet odmah smo se upitali zašto se u istom spominje broj jedanaest, i u čemu je smisao navedenog sna. Uradili smo slijedeće: Spojili smo broj ove sure i ajeta sa brojem 11, pa smo dobili slijedeći rezultat:

12, 4, 11 >> 12411;

12411 = (197 + 197 + 197...+ 197);

Kako se vidi, ovaj ajet je kreiran u znaku šifri 19 i 7, pa je upravo, prema našem mišljenju, jedan od razloga zašto je Božiji poslanik Jusuf,a,s, sanjao jedanaest zvijezda.

"Ili će oni reći:” Izmislio ga (Kur’an) je (Muhammed)”. Reci: “Donesite deset sličnih izmišljenih poglavlja i pozovite koga možete (pozvati) osim Boga, ako govorite istinu” (da dokažete da je Muhammed izmislio Kur’an).

(11:13)

Matematička slika ajeta 11:13

11 : 33

I

1113

/

I

\

197

719

197

1113= (197 + 719 + 197);

U ovom primjeru devetnaestke i sedmice svjedoče i potvrđuju da je Kur'an zaista djelo Svemogućeg i Sveznajućeg Tvorca, Allaha, dž.š.

“On je mudro nebesa i Zemlju stvorio;”

(16:03)

Matematička slika ajeta 16:03

16:03

I

1603

/

I

\

197

139II931

197

I

ALLAH

1603 = (197 + (139+931) + 197);

Uzvišeni Bog je s mudrošću stvorio svijet, a jedan od dokaza da je to zaista tako je i prethodno navedena matematička slika. Naime, iz te slike se vidi da naš Tvorac svoja djela stvara koristeći šifre 19 i 7, te aritmetički izraz za svoje uzvišeno ime. A upravo ti brojevi su aritmetički izraz za vrhunsko stvranje i vrhunsku kreaciju.


“Oni u njega (u Kur’an) neće vjerovati dok ne dožive patnju nesnosnu,”

(26:201)

Ajet 26:201 >> 26201;

26201 = (197 + 197 + 197...+ 197);

26201 = (19 x 197x 7);

I u ovom primjeru imamo kreaciju u znaku Kur'anskih šifri 19 i 7.


A od Njegovih znakova je što vas je stvorio od zemlje, zatim ste (postali) ljudi koji ste se razasuli (na sve strane).

(30:20)

I od Njegovih znakova je (to) što vam je stvorio od vas družice da se smirite kod njih i učinio je između vas ljubav i milost). Zaista u tome ima znakova ljudima koji razmišljaju.

(30:21)

I od Njegovih znakova je stvaranje nebesa i zemlje i raznolikost vaših jezika i vaših boja (rasa). Zaista u tome ima znakova za one koji znaju.

(30:22)

I od Njegovih znakova je vaš san, noću i danju, i vaše traženje Njegove blagodati. Zaista u tome ima znakova za ljude koji slušaju.”

(30:23)

I od Njegovih znakova je (to što) vama pokazuje munju (kao) strah i nadu, i šalje s neba vodu pa njom oživljava zemlju nakon njene obamrlosti. Zaista u tome ima znakova ljudima koji razumiju.”

(30:24)

I od Njegovih znakova je da stoji nebo i zemlja po Njegovoj zapovijedi, zatim, kad vas pozove jednim pozivom iz zemlje, vi ćete tada izaći (bit ćete proživljeni).”

(30:25)

U ovim ajetima su nam navedeni neki od znakova Božije moći. Kada saberemo sve te ajete, i kada, nakon toga, napravimo njihovu matematičku sliku, otkrit ćemo i u toj slici još neke od znakova Božije moći. To ćemo uraditi na slijedeći način:

(3020+3021+3022+3023+3024+3025) = 18135;

18135 = [(139+931+139) x Y]

Y = 15;

931 << ALLAH

Eto, to su još neki od znakova Božije moći. Naime, samo Svemogući i Sveznajući Stvaralac može da stvara svoja djela koristeći najsavršenije programske, kibernetske i informacione sisteme i zakonitosti. A to su zakonitosti stvaranja u znaku uzvišenog broja 931 i njegovog analognog koda.

Stvorio je nebesa bez stubova koja vidite, postavio je na zemlju visoka brda da vas ne bi uznemiravala I razmnožio je na zemlji svakovrsne životinje. I Mi smo spustili s neba vodu te smo njome izveli svakog plemenitog bilja.”

(31:10)

Ovo je Božije stvaranje. i pokažite mi ono što su drugi mimo Njega stvorili. Ne, (nisu ništa), nego su silnici u jasnoj zabludi.”

(31:11)

U ovim ajetima nam se kazuju još neki od dokaza Božije moći. A kada napravimo matematičku sliku tih ajeta otkrit ćemo još neke od tih dokaza:

Matematička slika ajeta 31:10 i 31:11

31:10

31:11

\

/

6221

/

I

\

719,719,719

1907

719,719,719

6221 = (719+719+719) + 1907 + (719+719+719);

Dokazi Božije moći u ovom primjeru je stvaranje u znaku Allahovih šifri 19 i 7.

"... a niko ne može Allahove riječi izmijeniti-,"

( 6:34)

Matematička slika ajeta 6:34

6:34

I

634

I

436II634

I

(436 + 634)

I

139II931

I

ALLAH

(436 + 634) = (139 + 931);

Niko ne može izmijeniti Allahove riječi. Jedan od dokaza da ih ne može izmijeniti su i Allahovi kodovi 19 i 7 koji svojim digitalnim jezikom štite i čuvaju programsku, kibernetsku i informacionu strukturu i arhitekturu svih Božijih djela.


No comments: