Friday, August 21, 2009

SKUPOVI INICIJALA


Bismillahi Rrahmani Rrahim,

U tekstu uzvišenog Kur’ana objavljeno je ukupno 30 skupova inicijala. Neki od tih skupova se ponavljaju više puta, a neki se ne ponavljaju. Svaki od tih skupova ima svoju vlastitu numeričku vrijednost. Kada spojimo broj tih skupova inicijala, kao matematički rezultat dobit ćemo aritmetički izraz za Božije ime, a to je broj 931:

Tabelarni pregled numeričkih vrijednosti

skupova inicijala

48

62

34

58

109

43

52

28

40

14

30

51

21

25

48

34

52

30

48

34

30

48

34

30

48

34

30

48

30

Skupovi inicijala u prvom redu dati su prema redoslijedu koji je dat u Kur’anu, a u ostalim redovima navedeni su skupovi tih inicijala koji se ponavljaju.

U prvoj koloni imamo šest skupova inicijala. To su: 48,48,48,48,48 i 48. Aritmetički izraz za tih šest skupova inicijala je broj 6. U drugoj koloni imamo samo jedan skup inicijala. To je broj 62. U trećoj koloni imamo pet skupova inicijala, u četvrtoj, petoj i šestoj po jedan skup, itd.

Te skupove inicijala ćemo prikazati na slijedeći način:

6, 1, 5, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 7, 1, 1, 1

Sada ćemo izvršiti konekciju tih brojeva:

6, 1, 5, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 7, 1, 1, 1 > 6151112111711;

Sada ćemo dekompozirati ovaj rezultat:

6151112111711 = [197 + (931+931+931... + 931)];

931 <>

Dakle, prethodno navedene skupove inicijala međusobno povezuju kodovi 19 i 7, te aritmetički izraz za uzvišeno ime Allah,dž.š.


No comments: