Friday, August 21, 2009

MATEMATIČKI JEZIK KUR'ANSKIH INICIJALA

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

U tekstu Kur’ana je objavljeno ukupno 78 konsonanata, ili inicijala. Objavljeni su odgovarajućim redoslijedom. Taj redoslijed je tako dat da, kada te inicijale spojima, dobit ćemo kodove devetnaest i sedam. Dakle, postoji sasvim konkretan Božiji projekat, odnosno Božiji programski, kibernetski i informacioni sistem za kreaciju tih inicijala. Bez obzira iz koje perspektive ćemo posmatrati taj projekat, isti će nam u svim slučajevima uvijek davati jedan te isti matematički rezultat, a to su kodovi devetnaest i sedam. Pa, oni koji traže dokaze, evo sada imaju dokaze. Oni koji traže pouku, evo sada imaju pouku.

Redoslijed konsonanata u Kur’anu izgleda ovako:

Elif,Lam,Mim, Elif,Lam,Mim, Elif,Lam,Mim,Sad, Elif,Lam,Ra, Elif,Lam,Ra, Elif,Lam,Ra,

Elif,Lam,Mim,Ra, Elif,Lam,Ra, Elif,Lam,Ra, Kaf,Ha,Ja,Aj,Sad, Ta,Ha, Ta,Sin,Mim,

Ta,Sin, Ta,Sin,Mim, Elif,Lam,Mim, Elif,Lam,Mim, Elif,Lam,Mim, Elif,Lam,Mim,

Ja,Sin, Sad, Ha,Mim, Ha,Mim, Ha,Mim, Ajn,Sin,Kaf, Ha,Mim, Ha,Mim,

Ha,Mim, Ha,Mim, Kaf, Nun,

Kako vidimo, tih inicijala ima ukupno 78. Kada izvršimo dekompoziciju broja 78 kao rezultat dobit ćemo kodove devetnaest i sedam:

78 = (19 + 7 + 19 + 7 + 19 + 7);

Konekcija prvog skupa sa devetnaest inicijala:

Sada ću navedenim inicijalima odrediti numeričku vrijednost prema redoslijedu harfova u arapskoj abecedi, pa ću poslije spojiti prvih devetnaest inicijala:

1,23,24,01,23,24,01,23,24,14,01,23,10,01,23,10,01,23,10 =

=1232401232401232414012310012310012310;

1232401232401232414012310012310012310 =

=[(7+ (19+19+19..+ 19) + 7];

Dakle, kada spojimo prvih devetnaest incijala kao rezultat dobit ćemo kodove 19 i 7.


Konekcija drugog skupa sa devetnaest inicijala:

23,24,01,23,24,01,23,24,14,01,23,10,01,23,10,01,23,10,01 =

=23240123240123241401231001231001231001 =

=(7 + 19 + 7 + 19 + 7....+ 19);

I u ovom primjeru imamo kreaciju inicijala u znaku kodova 19 i 7.

Konekcija trećeg skupa sa devetnaest inicijala

24, 01, 23, 24, 01, 23, 24, 14, 01, 23, 10, 01, 23, 10, 01, 23, 10, 01, 23 =

24012324012324140123100123100123100123 =

=[7 + (19 + 7 + 19.... + 7)];

Kako vidimo, i treći skup sa devetnaest inicijala je kreiran u znaku Allahovih šifri devetnaest i sedam.

Konekcija četvrtog skupa sa devetnaest inicijala

01, 23, 24, 01, 23, 24, 14, 01, 23, 10, 01, 23, 10, 01, 23, 10, 01, 23, 24 =

01232401232414012310012310012310012324 =

=[7 + (19 + 7 + 19 + 7)...+ (19 + 7) + 7];


Konekcija svih inicijala


Kada izvršimo konekciju svih inicijala u Kur'anu, odnosno kada ih međusobno spojimo, pa poslije izvršimo dekompoziciju tog broja, kao rezultat dobit ćemo kodove devetnaest i sedam:


Skupovi inicijala:

1,23,24, 1,23,24, 1,23,24,14, 1,23,10, 1,23,10, 1,23,10, 1,23,24,10,

1,23,10, 1,23,10, 22,27,28,18,14, 16,27, 16,12,24, 16,12, 16,12,24,

1,23,24, 1,23,24, 1,23,24, 1,23,24, 28,12 , 14, 6,24, 6,24, 6,24, 18,12,21,

6,24, 6,24, 6,24, 6,24, 21, 25


Prvi primjer

Konekcija svih inicijala:

12324012324012324140123100123100123100123241001231

00123102227281814162716122416121612240123240123240

1232401232428121406240624062418122106240624

062406242125 = [7 + (19 + 7 + 19 + +7)...+ (19 + 7) + 7];


Drugi primjer

Rezultat konekcije svih 78 inicijasla = {[(19x7) + 197 + 719)]x Y}


Treći primjer

Rezultat konekcije svih 78 inicijasla = {[(19+7+19+7+19)+(19x7)xY]}

itd.

U prethodno navedenim primjerima imamo broj sa stotinu pedeset i šest cifri. Čak je i taj broj dat u znaku kodova devetnaest i sedam:

156 = (19+7+19+7+19+7+19+7+19+7+19+7);

Sve te cifre međusobno povezuju kodovi devetnaest i sedam. Skoro da se može reći da su inicijali nastali tako što su se devetnaestke i sedmice pretvorile u numeričke vrijednosti tih inicijala, a nakon toga i u te inicijale. Dakle, prvo su, prema mom mišljenju, postojale devetnaestke i sedmice. Nako toga, su se te devetnaeske i sedmice, kroz odgovarajuće digitalne operacije, transformisale u slova Elif, Lam, Mim i ostala. Te matematičke zakonitosti nam omogućavaju da obrnutim putem te inicijale ponovo pretvorimo u devetnaestke i sedmice. I to smo uradili. U ovom tekstu smo slova Elif, Lam, Mim i ostala pretvorili u brojeve, i eto tako ponovo nastadoše devetnaestke i sedmice od kojih su nastali ti inicijali.

Prosto je nevjerovatno da je uopće moguće kreirati jedno takvo matematičko djelo. Kompleksnost tog djela je praktično nemoguće opisati. Da bi isto nastalo trebalo je odabrati trideset skupova inicijala. U svakom od tih skupova inicijala svaki inicijal mora imati numeričku vrijednost koja će, kao svoj rezultat, davati navedene kodove. U svakom od tih inicijala njihove numeričke vrijednosti treba poredati baš takvim redoslijedom koji će kao svoj rezultat davati te kodove, itd. Nevjerovatno je da je uopće moguće kreirati jedno takvo matematičko djelo sa toliko velikim brojem cifara i sa tako kompleksnim programskim i informacionim zakonitostima. Koliko bi nam samo trebalo truda da jedan tako veliki broj dekompoziramo, odnosno da ga podijelimo na kodove koji su skriveni u tom broju. Da bismo se uvjerili u kompleksnost ovog matematičkog Božijeg čuda predlažemo čitaocima ovog teksta da navedeni broj podijele sa zbirom kodova devetnaest i sedam na sličan način kako smo to i mi uradili u prethodno navedenom tekstu. Ako to urade biće im još jasnije o kakvom se matematičkom čudu ovdje zaista radi. Eto, tako Svoja djela stvara Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah,dž.š.

Napomena:

Kod konekcije skupova jednocifrenih i dvocifrenih broojeva neophodno je da ispred jednocifrenih stavimo binarnu nulu, jer to zahtijevaju zakonitosti binarnog sistema. Kod konekcije dvocifrenih i trocifrenih brojeva trebamo ispred svakog dvocifrenog staviti jednu nulu, itd.

No comments: