Monday, August 10, 2009

BOŽIJI DOKAZI U INSULINU


Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Zablude savremene nauke malo po malo izlaze na vidjelo, naročito u oblasti prirodnih nauka. Do nedavno su nas uvjeravali da mutacije u genetici nastaju slučajno i da u njihovom nastanku nema nikakvih zakonitosti. Međutim, upravo sada ih u tome demantira otkriće nevjerovatne harmonije, simetrije i sklada u stvaranju molekule insulina. Demantiraju ih zakonitosti koje u toj molekuli određuju nastanak i funkcionisanje te molekule. Radi se o molekuli R6 INSULIN HEXAMER Njena struktura 1AI0 ima ukupno 12 lanaca. To su:

-Lanac1AI0: A u kojem se nalaze slijedeće amino kiseline:

GIVEQCCTSICSLYQLENYCN

-Lanac1AI0: BFVNQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYTPKT

----------------------------------------

-Lanac 1AI0: CGIVEQCCTSICSLYQLENYCN

-Lanac 1AI0: DFVNQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYTPKT

-------------------------------------------

-Lanac 1AI0: EGIVEQCCTSICSLYQLENYCN

Lanac 1AI0: F – FVNQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYTPKT

------------------------------------------

Lanac1AI0: G – GIVEQCCTSICSLYQLENYCN

Lanac 1AI0: H – FVNQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYTPKT

-----------------------------------------------

Lanac 1AI0: I - GIVEQCCTSICSLYQLENYCN

Lanac 1AI0: J - FVNQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYTPKT

------------------------------------------------

Lanac 1AI0: K - GIVEQCCTSICSLYQLENYCN

Lanac - 1AI0: L - FVNQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYTPKT

---------------------------------------------

U ovoj molekuli insulina prvi po redu je lanac A, pa poslije slijedi lanac B. Nakon lanca B slijedi lanac C kojeg čine aminokiseline iz lanca A. Eto, to je činjenica koja ruši milenijsku predstavu savremene nauke o slučajnim okolnostima i haosu u prirodi. Kada bi slučajne okolnosti zaista utjecale na odabir amino kiselina u lancu C, u tom slučaju u navedenom lancu se ne bi nalazile iste amino kiseline kao i u lancu A, već bi se nalazile neke druge.

Poslije lanca C slijedi lanac D u koje se nalaze jedne te iste amino kiseline kao i u lancu B.

Poslije lanca D slijedi lanac E u kojem se nalaze jedne te iste aminokisleine kao i u lancu C. Poslije lanca E slijedi lanac F u kojem se nalaze aminokiseline iz lanca D, i tako dalje. Dakle, jedne te iste amino kiseline se nalaze u lancima A,C,E,G,I i K. U preostalih šest lanaca se nalaze neke druge amino kiseline. To su lanci: B, D, F, H, J, i L. Također, i u tim lancima se nalaze jedne te iste amino kiseline, uz napomenu da se te amino kiseline po svojoj građi razlikuju od amino kiselina iz lanaca A,C,E,G,I i K. Iz toga slijedi jasan zaključak da sve te aminokiseline u navedenoj molekuli insulina nisu poredane pod uticajem slučajnih okolnosti. Ne postoji čak ni teorijska mogućnost da se te kiseline poredaju baš na taj način i tim redoslijedom. Sasvim je očigledno da je odluku o rasporedu aminokiselina u toj molekuli insulina donio Razumni Stvaralac.

Tome u prilog govori i slijedeća činjenica:

U ovoj molekuli insulina ima ukupno 5640 atoma. Kada dekompoziramo taj broj, kao rezultat dobit ćemo aritmetički izraz za ime Allah, i kodove 19 i 7. Evo tog primjera:

5640 = (197+931+197+931+197+931+

+197+931+197+931);

931 = ALLAH;

Broj 931 iz molekule insulina svjedoči i potvrđuje da je tu molekulu stvorio i kreirao Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.


No comments: