Friday, August 21, 2009

Gramatički dualBismillahi Rrahmani Rrahim,

Interesantno je razmišljanje akademika prof.dr. Esada Durakovića koji u svom radu "Konsonantske enigme u Kur'anu" (Takvim za 2005.g.) ukazuje na mogućnost da nam ti konsonanti na višoj razini neočekivano otkrivaju smisao najvišeg reda koji je "utoliko značajniji što je njihov smisao u početku bio neuočljiv". Mišljenja sam da nam takav pristup razmatranju ovih Božijih tajni omogućava da iz jedne radikalno nove perspektive potražimo i pronađemo objašnjenje za konsonantske enigme u Kur'anu. Uvaženi profesor Duraković u svom radu ukazuje da se u zbiru svih konsonanata u Kur'anu pojavljuje njih 14 koji se ponavljaju u različitim kombinacijama, pa zaključuje:" Smisao broja 14 vidim u tome što je to tačno polovina arapskog alfabeta". Radi se o veoma interesantnom zapažanju, jer Uzvišeni Allah,dž.š. od ukupno 28 harfova u arapskoj abecedu odabire njih 14 za konsonante u Kur'anu, pa tako nastaje gramatički dual. To je, međutim, samo dio tih veličanstvenih i uzvišenih tajni. U navedenom gramatičkom dualu konsonante međusobno povezuju i kodovi 19 i 7. Evo nekih primjera:

-U navedenoj abecedi ima ukupno 28 harfova, a taj broj je sačinjen od sedmica:

28 = (7+7+7+7);

-Uzvišeni Bog za konsonante odabire njih 14, a ne odabire ih 14:

14 = (7 + 7);

-U prethodno objavljenom tekstu sam naveo da je u Kur'anu objavljeno 78 konsonanata:

78 = [(19+7) + (19+7) + (19+7)];

Dakle, sve konsonante u Kur'anu međusobno povezuju kodovi 19 i 7.

Numeričke vrijednosti konsonanata

Numeričke vrijednosti konsonanata su:


1,6,10,12,14,16,18,21,22,23,24,25,27 i 28;


Sada ćemo sabrati te numeričke vrijednosti:

(1+6+10+12+14+16+18+21+22+23+24+25+27+28) = 247;

247 = (19+19+19...+19);

U ovom primjeru konsonante međusobno povezuje kod 19.

-Prva dva konsonanta imaju zbir 7: (1+6) = 7;

-Prvih sedam konsonanata imaju zbir sedamdeset i sedam:

(1+6+10+12+14+16+18) = 77;

Dakle, navedene konsonante međusobno povezuje i kod sedam.

Konekcija prvih sedam konsonanata

Sada ćemo izvršiti konekciju prvih sedam konsonanata:

(1,6,10, 12,14,16 i 18) > 1061012141618;

1061012141618 = (19+7+19+7...+19+7);

I u ovom primjeru imamo kreaciju u znaku Kur'anskih kodova 19 i 7.

itd.


Prvi skup konsonanata


Prvi skup konsonanata u Kur'anu je: Elif, Lam i Mim. Numerička vrijednost im je:

1,23 i 24.

Konekcija tih konsonanata je:

1,23,24 > 12324;

12324 = [(19+7) + (19+7) + (19+7)...+(19+7)];


Skup prvih devetnaest konsonanata

Zbir numeričkih vrijednosti tih konsonanata je:

(1+23+24+1+23+24+1+23+24+14+1+23+10+1+23+10+1+23+10) = =(19+7)+(19+7)+(19+7)...+ (19+7);

I u ovom primjeru konsonante međusobno povezuju kodovi 19 i 7.


itd.

Neodabrani harfovi

Uzvišeni Bog nije odabrao 14 harfova iz arapske abecede za konsonante. To su:

Ba, Ta, Sa, Đim, Ha, Dal, Zel, Ze, Šin, Dad, Za, Gajn, Fa i Vav.

Zbir numeričkih vrijednosti tih konsonanata je:

(2+3+4+5+7+8+9+11+13+15+17+19+20+26) = 159;

159 = [(19x7) + (19+7)];

Dakle, i skup harfova iz arapske abecede koji nisu odabrani za konsonante međusobno povezuju kodovi 19 i 7.

Neki primjeri povezivanja konsonanti

sa kodovima 19 i 7

Zbir numeričkih vrijednosti prvih 48 konsonanata u Kur'anu je 719, a preostalih 30 je 504.

Zbir numeričkih vrijednosti prvih 59 konsonanata je 916. Taj broj je u korelaciji sa devetnaestkama i sedmicama:

916 = (197 + 719);

Kada sve prethodno navedene brojeve stavimo u korelaciju jedan s drugim kao rezultat dobit ćemo devetnaestke i sedmice:

[(719 x 504) - (916 x 307) = (197 + 197 + 197...+197)];

Dakle, sve prethodno navedene konsonante međusobno povezuju kodovi 19 i 7.


RELACIJA: Par-Nepar

Veoma su interesantne i relacije: Par-nepar koje međusobno povezuju konsonante i neodabrana slova iz arapske abecede. Evo nekih primjera:

Parne i neparne numeričke vrijednosti konsonanata

Broj konsonanata sa parnom numeričkom vrijednosti

Ukupan broj konsonanata

Broj konsonanata sa neparnom numeričkom vrijednosti

14

/ \

9

5

Parne i neparne numeričke vrijednosti

harfova koji nisu odabrani za konsonante

Broj harfova sa parnom numeričkom vrijednosti

Ukupan broj

harfova

Broj harfova sa neparnom numeričkom vrijednosti

14

/ \

5

9

Dakle, broj konsonanata sa neparnom numeričkom vrijednosti jednak je broju neodabranih harfova sa parnom numeričkom vrijednosti, dok je broj konsonanata sa parnom numeričkom vrijednosti jednak broju neodabranih harfova sa neparnom numeričkom vrijednosti.. Očigledno je da su te numeričke vrijednosti u korelacija jedna s drugom.


Dvije polovine harfova iz arapske abecede

Ukupan broj harfova u arapskoj abecedi možemo podijeliti na dva skupa. To su harfovi u prvoj polovini i harfovi u drugoj polovini arapske abecede (Kur'ansko pismo).

Prva polovina harfova

Broj neodabranih harfova za konsonante

Ukupan broj harfova

Broj odabranih harfova za konsonante

14

/ \

9

5Druga polovina harfova

Broj neodabranih harfova za konsonante

Ukupan broj

harfova

Broj odabranih harfova za konsonante

14

/ \

5

9

Kako se vidi, broj harfova sa parnom i neparnom numeričkom i dabir harfova za konsonante izvršen je prema jednoj te istoj šemi i istoj metodi kreacije.

Numeričke vrijednosti prvih 14 konsonanata u Kur'anu

Elif

Lam

Mim

Elif

Lam

Mim

Elif

Lam

Mim

Sad

Elif

Lam

Ra

Elif

1

23

24

1

23

24

1

23

24

14

1

23

10

1

Parne i neparne numeričke vrijednosti

prvih 14 konsonanata

Broj konsonanata sa parnom numeričkom vrijednosti

Ukupan broj konsonanata

Broj konsonanata sa neparnom numeričkom vrijednosti

14

/ \

5

9


Drugih četrnaest konsonanata

Numeričke vrijednosti konsonanata od petnaestog do dvadeset i osmog u Kur'anu.

lam

ra

mim

elif

lam

mim

elif

lam

mim

sad

elif

lam

ra

elif

23

10

1

23

10

1

23

24

10

1

23

10

1

23


Parne i neparne numeričke vrijednosti

drugih 14 konsonanata (od 15_tog do 28-og)

Broj konsonanata sa parnom numeričkom vrijednosti

Ukupan broj konsonanata

Broj konsonanata sa neparnom numeričkom vrijednosti

14

/ \

5

9Analogni kod konsonanata

Svaki broj ima svoj analogni izraz. Na primjer: Analogni kod broja 12 je broj 21, broja 59 je broj 95, broja 931 je broj 139, itd. Analogni kod ćemo dobiti tako što ćemo neki broj napisati obrnutim redoslijedom. Taj kod susrećemo u svim Božijim djelima. Evo kako izgleda taj kod na primjeru konsonanata:

Konsonanti

Elif

Ha

Ra

Sin

Sad

Ta

Ajn

Numerička vrijednost

1

6

10

12

14

16

18

Analogni kod

10

60

1

21

41

61

81

Kaf

Kaf

Lam

Mim

Nun

Ha

Ja

21

22

23

24

25

27

28

12

22

32

42

52

72

82

Sada ćemo analizirati parne i neparne numeričke vrijednosti analognih kodova navedenih konsonanata:

Broj konsonanata sa parnom numeričkom vrijednosti analognog koda

Ukupan broj konsonanata

Broj konsonanata sa neparnom numeričkom vrijednosti analognog koda

14

/ \

9

5

Dakle, i u ovom primjeru imamo kreaciju prema istom modelu koji susrećemo u predhodno navedenim tabelama.

Analogni kod neizabranih harfova

Harfovi

Ba

Ta

Sa

Đim

Ha

Dal

Zal

Numerička vrijednost

2

3

4

5

7

8

9

Analogni kod

20

30

40

50

70

80

90

Ze

Šin

Dad

Za

Gajn

Fa

Vav

11

13

15

17

19

20

26

11

31

51

71

91

2

62

Parne i neparne numeričke vrijednosti analognih kodova navedenih harfova su:

Broj harfova sa parnom numeričkom vrijednosti analognog koda

Ukupan broj harfova

Broj harfova sa neparnom numeričkom vrijednosti analognog koda

14

/ \

9

5

Kao što vidimo, analogni kodovi parnih i neparnih konsonanata, te harfova koji nisu izabrani za konsonante kreirani su prema jednom te istom modelu kreacije i stvaranja.

Najmanja numerička vrijednost

Najmanju numeričku vrijednost ima skup inicijala iz trideset i osme sure u kojem se nalazi samo jedna konsonanta, a to je harf Sad, koji ima numeričku vrijednosti 14, a to su dvije sedmice. Taj konsonant je objavljen u trideset i osmoj suri, a broj 38 je sačinjen od dvije devetnaestke. Kada izvršimo konekciju tih brojeva ponovo ćemo dobiti sedmice i devetnaesteke:

14 i 38 > 1438;

1438 = (719 + 719);

Polovina i parnost

Uvaženi profesor Duraković posebno ističe da je u analizi konsonantskih enigmi najprije "uočio polovine, što znači da opet izranja smisao dualnosti na kojoj Kur'an inače insistira, često i na parnosti kao na temeljnom principu egzistencije i ljepote". Potvrdu te dualnosti nalazimo i na primjeru 39-tog i 40-tog konsonanta koji se nalaze tačno na polovini skupa svih konstonanata u Kur'anu. Brojeve 39 i 40 međusobno povezuju kodovi 19 i 7. Evo tog primjera:

39 i 40 > 3940:


3940 = (197+197+197…, + 197)

Dakle, i u ovom primjeru imamo kreaciju konsonanti u znaku kodova 19 i 7.

Ovo je samo kratak osvrt na neke tajne koje smo otkrili u toku izučavanja teksta uzvišenog Kur'ana. Sličnih primjera ima još veoma mnogo, pa bi trebalo podosta prostora da ih navedemo. Svi ti primjeri predstavljaju egzaktan matematički dokaz da u toj časnoj Knjizi zaista postoji matematička spona koja međusobno povezuje sve konsonante. To, međutim, nije sve. Navedeni konsonanti su matematički povezani i sa tekstom sura u kojima su objavljeni. Postoje posebne matrice koje povezuju te konsonante sa tekstom navedenih sura. Također, postoje i posebne matrice koje međusobno povezuju sva slova, sve riječi, sve ajete i sve sure u tekstu Kur'ana. Te Kur'anske matrice nalaze se i u ljudskim genima, u hemijskim jedinjenjima, u atomima i molekulama, i u svemu drugom što postoji i što je stvoreno u ovom našem materijalnom svijetu u kojem živimo. Možda je teško povjerovati, ali je zaista tako: U svakoj čestici u prirodi, u putanjama elektrona u atomu, u građi našeg organizma i u svim drugim Božijim djelima postoje sasvim očigledna i jasna Božija znamenja. Ta znamenja svjedoče i potvrđuju da je svijet zaista stvoren i da ga je stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah,dž.š.


U čemu je značaj ovih otkrića?

Značaj ovih otkrića je, prije svega, u tome da spoznamo neke od Božijih tajni u kreaciji teksta Kur’ana. To, međutim, nije sve. Ova otkrića nemaju, uslovno rečeno, samo duhovnu dimenziju. Ista imaju i veoma važnu materijalnu dimenziju. Naime, sada možemo uzeti u ruke tekst Kur'ana, pa otići u bilo koju laboratoriju ili naučni institut u svijetu, pa uz Božiju pomoć, praktično iskoristiti ova otkrića za osvajanje vrhunskih tehnologija trećeg milenijuma. Princip je relativno jednostavan. Kodovi o kojima govorimo na ovom blogu omogućuju nam da u svim prirodnim naukama u vrlo kratkom roku dešifrujemo matrice funkcionisanja datih fenomena i tako unaprijedimo te tehnologije. U više navrata smo ukazivali na primjer jednog naučnog instituta iz Pariza koji je blizu petnaest godina istraživao naučne tajne iz oblasti fizike. Kada sam saznao za taj problem uspio sam da ga, koristeći Kur’anske kodove, riješim za svega nekoliko sati. Na sličan način možemo, uz Božiju pomoć, riješiti i mnoge druge naučne probleme u svim prirodnim naukama. Na žalost, od toga neće biti ništa jer naš ummet, kojem ja pripadam, nije zainteresiran za te Božije blagodati, i ne podržava razvoj vjerskih nauka u ime Allaha,dž.š. Zbog toga većina tih otkrića nikada neće biti objavljena, i neće se moći iskoristiti za opšte dobro cijelog čovječanstva. U svakom slučaju, vrijedi razmišljati o ovim Božijim tajnama, jer je put nauke i znanja najbolji put koji nas vodi ka Božijoj milosti i zadovoljstvu.


No comments: