Tuesday, August 25, 2009

Korelacija skupova ajeta

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

U tekstu uzvišenog Kur’ana imaju pedeset i tri sure s različitim broj ajeta. Taj broj ajeta se ne ponavlja kod drugih sura. Samo te sure imaju svoj vlastiti broj ajeta, pa su u tom smislu, matematički gledano, privilegirane u odnosu na sve druge sure. Te sure imaju slijedeći broj ajeta:

9, 013, 014, 015, 017, 021, 024, 025, 026, 031, 034, 035, 036, 037, 038, 042, 043, 044, 046, 049, 050, 053, 055, 056, 059, 062, 064, 069 073, 077, 083, 085, 089, 093, 096, 098, 099, 109, 110, 112, 118, 120, 123, 128, 129, 135, 165, 176, 182, 200, 206, 227, 286

Bojom su označeni korespondirajući skupovi ajeta.

Ranije smo vidjeli da sure iz Kur'ana imaju sedamdeset i sedam različitih brojeva ajeta. Od tih 77 različitih brojeva njih 24 se ponavlja kod nekih sura, a 53 se ne ponavlja. Kada izvršimo konekciju brojeva 24 i 53, kao rezultat dobit ćemo aritmetički izraz za uzvišeno ime Allah i kodove devetnaest i sedam. Evo tog primjera:

Konekcija:

(24 i 53) > 2453;

2453 = (197 + 931 + 197 + 931 + 197);

Navedenih 53 sura sa ajetima koji se ne ponavljaju kod drugih sura možemo prikazati ovako:

53

/

/

I

\

\

7

19

1

19

7

Te sure imaju slijedeći broj ajeta:

Prvi skup sa sedam sura

9,013,014,015,017,021,024


Skup sa devetnaest sura

25,026,031,034,035,036,037,038,042,043,044,046,049,050,053,055,056,059,062

Srednja sura

64 ajeta

Skup sa devetnaest sura

69,073,077,083,085,089,093,096,098,099109,110,112,118,120123,128,129,135

Skup sa sedam sura

165,176,182,200,206227,286

Sada ću izvršiti konekciju, tj. spajanje svih prethodno navedenih skupova ajeta, pa ću ih nakon toga sabrati.

(9013014015017021024 +

+025026031034035036037038042043044046049050053055056059062 +

+064 +

+069073077083085089093096098099109110112118120123128129135 +165176182200206227286) =

94,099,108,117,120,125,130,134,140,142,153,156,335,357,369,393,407,436,571;


Sada ću izvršiti dekonekciju tog rezultata:

94,099,108,117,120,125,130,134,140,142,153,156,335,357,369,393,407,436,571=

= (139+931+139) + (139+931+139) ..., (139+931+139);

Dakle, kao rezultat dobili smo aritmetički izraz za Božije ime, a to je broj 931, te analogni kod tog imena.

Kao rezultat dobit ćemo i kodove devetnaest i sedam:

Rezultat = [(197+1907+197)+(190'7+719) x Y]

Sada ću sabrati te brojeve:

94,099,108,117,120,125,130,134,140,142,153,156,335,357,369,393,407,436,571=

= 4386;

Dakle, kada izvršimo konekciju i kada saberemo prethodno navedene skupove brojeva ajeta, pa kada nakon toga saberemo trocifrene brojeve koji čine taj rezultat, dobit ćemo zbir brojeva svih ajeta u Kur'anu koji se ne ponavljaju।

U ovom dijelu teksta govorit ću o korelaciji prethodno navedenih skupova brojeva ajeta. To su:

Skup 1 = 9,013,014,015,017,021,024;

Skup 2 = 25,026,031,034,035,036,037,038,042,043,044,046,049,050,053,055,056,059,062;

Skup 3 = 69,073,077,083,085,089,093,096,098,099109,110,112,118,120123,128,129,135;

Skup 4 = 165,176,182,200,206227,286

Zbir konekcija skupova S1,2,3,4 =

94,099,108,117,120,125,130,134,140,142,153,156,335,357,369,393,407,436,571

Korelacija S1,2,3,4 i S4

MOD = 108,598,518,855,335,314,377;

U ovom MOD-u imamo sedam trocifrenih brojeva. Sada ću sabrati te brojeve:

(108+598++518+855+335+314+377) = 3105;

M1 = 3105;

Korelacija S1,2,3,4 i S3

MOD 2 =

025,026,031,034,035,036,037,038,042,043,044,046,223,239,249,270,279,307,436.

Zbir brojeva iz ovog moda je:

(25 + 26 +31..., + 436) = 2440;

M2 = 2440;

Napomena:

Interesantna je činjenica da MOD 2 u sebi sadrži i brojeve ajeta iz skupa 2. To su brojevi označeni crvenom bojom. Zašto je to tako odgovor će, nadam se, pronaći nauka u budućnosti.

Korelacija S1,2,3,4 i S2

MOD 3 =

19,021,015,015,015,017,019,020,014,013,021,018,188,207,210,228,239,259,385.

Zbir trojki je: 1923:

M3 = 1923;


Korelacija S1,2,3,4 i S1

MOD 4

8,561,972,638,071,064,251.

Zbir brojeva = (8 + 561 + 972..., + 251) = 2565;

M4 = 2565;


Rezultat korelacije:

S1,2,3,4 i M1 = Mod 1551;

S1,2,3,4 i M2 = Mod 886;

(1551 – 886) = [(19 x 7) x Y]

S1,2,3,4 i M3 = Mod 1071;

S1,2,3,4 i M4 = Mod 741;

(1071 – 741) = [(19 x 7) + 197]

Ovo su samo neki fragmenti iz veličanstvenog i uzvišenog Božijeg projekta kreacije ajeta u Kur'anu. Te ajete možemo posmatrati iz različitih perspektiva. Možemo upotrijebiti bezbroj matematičkih programskih i informacionih sistema i zakonitosti u analizi tih ajeta. I kada ih upotrijebimo otkrit ćemo i shvatiti da postoji konkretan Božiji projekat za kreaciju tih ajeta. Shvatit ćemo da se radi o kreaciji Vrhunskog Stvaraoca i Vrhunskog Kreatora. Te kreacije susrećemo isključivo i samo u tekstu Kur'ana. Iste ne možemo naći ni u jednoj drugoj knjizi. Kada bi se udružili najveći umovi svih vremena, koji su živjeli na ovoj našoj planeti Zemlji, ne bio uspjeli napisati čak ni jednu jedinu rečenicu koja bi sadržavala sliče zakonitosti. Ovo je pouka za sve nas. Pa, ko traži dokaze, evo sada ima dokaze. Ko traži pouku, evo sada ima pouku.


No comments: