Monday, November 10, 2014

Dekodirana Božija poruka u imenu Isus (Isa,a.s.)?

                                                             Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Kada ime Isa,a.s. (Isus) izrazimo brojem, pa dekodiramo te brojeve, otkrit ćemo tekst napisan na nekom nepoznatom jeziku:

NI  VET  MOJ  RIJET

Je li to jedna od skrivenih Allahovih tajni?

Ime Isa,a.s. (Isus) ima četiri slova u arapskoj abecedi, a navedenih tekst trinaest slova? Kako je moguće tekst sa trinaest slova kodirati u imenu Isa,a.s. koje ima samo četiri slova?

Tekst NI VET MOJ RIJET kodiran je u imenu Isa,a.s. više stotina, a možda i više hiljada puta? Kako je moguće više stotina ili hiljada slova kodirati u imenu Isa,a.s. koje ima samo četiri slova?

Matematička analiza teksta NI VET MOJ RIJET otkriva nam da je u tom tekstu kodirano ime Božijeg oslanika Isa,a.s. Kodirano je više stotina ili hiljada puta.

Možemo li reći da je ime Isa,a.s. nastalo pretvaranjem teksta NI VET MOJ RIJET u slova iz tog imena?

Možemo li reći da je tekst NI VET MOJ RIJET nastao pretvaranjem slova iz imena Isa,a.s. u taj tekst?

Možemo li reći da je tekst NI VET MOJ RIJET Allahova mu'u džiza?


Evo kako izgleda to Allahovo čudo:

Isa, a.s. (Isus)

Ime Isus (Isa,a.s.) čine slijedeća slova iz arapske abecede:
  
ع
ى
س
ى
ê
ê
ê
ê
18
28
12
28

Ø
ß18281228Sada ćemo u numeričkom vrijednostima slova tog imena dekodirati tekst NI VET MOJ RIJET:


( R1 * Y1 )+(R2 * Y2)+( R3* Y3)+( R4 x Y4 ) + (R5 * Y5 ) = 18281228;

R1 = 1913; R2 = 280926; R3 = 182114; R4 = 2313; R5 = 140926;

Y1 = 1; Y2 = 1; Y 3 = 12; Y4 = 2267; Y5 = 75;

( 1913 *1 )+(280926 * 1)+(182114*12)+( 2313 x2267 ) + ( 140926 * 75 ) = 18281228;Isa,s.s. (Isus)
ê
19
13
ê
ê
N
I
ê

28
09
26
ê
ê
ê
V
E
T
ê

18
21
14
ê
ê
ê
M
O
J

ê
23
13
ê
ê
R
I


14
9
26
ê
ê
ê
J
E
T
ê

19
13

28
9
26

18
21
14

23
13

14
9
26
ê
ê

ê
ê
ê

ê
ê
ê

ê
ê

ê
ê
ê
N
I

V
E
T

M
O
J

R
I

J
E
T
ê
N
I

V
E
T

M
O
J

R
I
J
E
T
19
13

28
9
26

18
21
14

23
13
14
9
26
1
2

3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13

Dakle, u imenu Isus (Isa,a.s.) zaista je kodiran tekst:

NI  VET  MOJ  RIJET

Ne znamo na kojem jeziku je napisan taj tekst, niti kako izgleda prevod tog teksta.

Očigledno je da se radi o vrhunskom lirsko poetskom izražaju vanzemaljskog porijekla.

Napominjemo da se u imenu Isus (Isa,a.s.) nalazi veoma mnogo kombinacija slova koje, nam, kada ih dovedemo u korelaciju jedno s drugim daju tekst:

NI  VET  MOJ  RIJET

Upravo ta činjenica svjedoči da se zaista radi o autentičnom tekstu. Naime, kada bi nam navedena slova davala samo jednu kombinaciju teksta u kojem piše NI VET MOJ RIJET mogli bismo reći da se radi o slučajnoj povezanosti tih slova. Međutim, tih kombinacija ima bezbroj, pa nam ta činjenica svjedoči i potvrđuje da se zaista radi o kreaciji Vrhunskog Razuma i o orginalnom Allahovom tekstu.

JOŠ JEDAN DOKAZ

Pretpostavit ćemo da ne znamo da li je u imenu Isus (Isa,a.s.) kodirana tajna Božija poruka NI VET MOJ RIJET, pa da nam neko da zadatak da otkrijemo da li tekst „NI VET MOJ RIJET“ ima neku vezu sa imenom Isa,a.s.-Isus? To ćemo uraditi ovako: Prvo ćemo izračunati numeričke vrijednosti slova iz navedenog teksta. Dakle, taj tekst ćemo pretvoriti u brojeve.

Numeričke vrijednosti slova
N
I

V
E
T

M
O
J

R
I
J
E
T
19
13

28
09
26

18
21
14

23
13
14
09
26
1
2

3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13

Prvo slovo je “N”, a njegova numerička vrijednost je 19. Drugo sloovo je “I”. Numerička vrijednost tog slova je 13. Treće slovo je “V”, a numerička vrijednost tog slova je 28, itd. Podsjećam čitaoce ovog teksta da postoje različite metode za određivanje tih numeričkih vrijednosti, pa im predlažem da ovaj tekst testiraju koristeći neke druge metode i tehnike određivanja tih vrijednosti. Sada ćemo dekodirati taj tekst. To ćemo uraditi ovako:

(1913 x X1)+(280926xX2)+(182114xX3)+(2313xX4)+(140926xX5) > Isa,a.s. – Isus.

X1 = 1; X2 = 1; X3 = 12; X4 =2267; X5 =75;

Veličine: X1,2,3,n izračunali smo koristeći teoriju sistema i kibernetiku.

( 1913 * 1 )+(280926 * 1)+(182114*12)+( 2313 x2267 ) + ( 140926 * 75 ) = 18281228;

Ovaj rezultat predstavlja aritmetički izraz za ime Isus (Isa,a.s.).

18,28,12,28
ê
ISUS
ê
Isa,a.s.
ع
ى
س
ى
ê
ê
ê
ê
18
28
12
28

Ø
ß18281228


Dakle, zaista postoji veza između teksta NI VET MOJ RIJET i imena Isus (Isa,a.s.). Može se reći da je tekst NI VET MOJ RIJET preobražen u ime Isa,a.s.- Isus.


Pretvaranje imena Isa,a.s. u tekst poruke NI VET MOJ RIJET


Možemo li ime navedenog Božijeg poslanika sličnom metodom  pretvoriti u tekst NI VET MOJ RIJET? Pokušat ćemo da to uradimo. Pokušat ćemo da u imenu Isa,a.s. (Isus) dekodiramo tekst Božije poruke NI VET MOJ RIJET. To ćemo uraditi ovako:

X1 = 1; X2 = 1; X3 = 29; X4 =1355; X5 =68;

18281228 = ( 1913 * 1 ) + ( 280926 * 1 ) + ( 182114 * 29)+(2313*1355)+(140926 * 68 )

ISUS
Isa,a.s.
ع
ى
س
ى
ê
ê
ê
ê
18
28
12
28

Ø
ß18281228


Primjer 1.

18281228  = (1913 x X1)+(280926xX2)+(182114xX3)+(2313xX4)+(140926xX5)

X1 = 1; X2 = 1; X3 = 46; X4 =443; X5 =61;

18281228 = ( 1913*1 )+(280926*1)+(182114*46)+(2313*443 )+(140926*61 )

ISUS - Isa,a.s.
ê

 ( 1913*1 )+(280926*1)+(182114*46)+(2313*443 )+(140926*61 )

ê
19
13

28
9
26

18
21
14

23
13

14
9
26
ê
ê

ê
ê
ê

ê
ê
ê

ê
ê

ê
ê
ê
N
I

V
E
T

M
O
J

R
I

J
E
T
ê
N
I

V
E
T

M
O
J

R
I
J
E
T
19
13

28
9
26

18
21
14

23
13
14
9
26
1
2

3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13

Primjer 2.

18281228  = (1913 x X1)+(280926xX2)+(182114xX3)+(2313xX4)+(140926xX5)

X1 = 1; X2 = 2; X3 = 5; X4 =747; X5 =107;

18281228 = ( 1913 * 1)+(280926 * 2)+(182114 * 5)+(2313 * 747)+( 140926 * 107 )

ISUS - Isa,a.s.
ê
18281228
ê
( 1913 * 1)+(280926 * 2)+(182114 * 5)+(2313 * 747)+( 140926 * 107 )
ê
19
13

28
9
26

18
21
14

23
13

14
9
26
ê
ê

ê
ê
ê

ê
ê
ê

ê
ê

ê
ê
ê
N
I

V
E
T

M
O
J

R
I

J
E
T
ê
N
I

V
E
T

M
O
J

R
I
J
E
T
19
13

28
9
26

18
21
14

23
13
14
9
26
1
2

3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13

Primjer 3.

18281228  = (1913 x X1)+(280926xX2)+(182114xX3)+(2313xX4)+(140926xX5)

X1 = 1; X2 = 4; X3 = 3; X4 =5353; X5 =30;

18281228 = ( 1913 * 1 ) + ( 280926 * 4 ) + ( 182114 * 3 ) + ( 2313 * 5353 ) + ( 140926 * 30 )

ISUS (Isa,a.s.)
ê
19
13

28
9
26

18
21
14

23
13

14
9
26
ê
ê

ê
ê
ê

ê
ê
ê

ê
ê

ê
ê
ê
N
I

V
E
T

M
O
J

R
I

J
E
T
ê
N
I

V
E
T

M
O
J

R
I
J
E
T
19
13

28
9
26

18
21
14

23
13
14
9
26
1
2

3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13
itd.

Dakle, u imenu ISUS (Isa,a.s.) nalazi se bezbroj kodiranih Božijih poruka u kojima jasno piše:

NI  VET  MOJ  RIJET

Znatiželjni smo šta znače te riječi. Na primjer, riječi NI VET na švedskom jeziku se prevode ovako: „VI  ZNATE“. Međutim, taj prevod se ne može prihvatiti kao objašnjenje za tajne o kojima ovdje govorimo.


Pretpostavljamo da će Uzvišeni Allah,dž.š. u datom trenutku, kada za to dođe vrijeme, dati objašnjenje za navedeni tekst.

No comments: