Sunday, November 16, 2014

Uspomene iz Beograda

                                                            Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Prije rata povremeno sam putovao u Beograd da nabavim trgovačku robu za moju malu trgovinu koju sam tada imao u Novom Travniku.. Dođoh u jednu veliku trgovačku robnu kuću. Bila je izvanredno snabdjevena. Nema šta nema. Prvoklasna roba, Obradovah se. Imaju sve što želim kupiti. Ljubazni poslovođa mi pokaza robu koja me interesira. Izabrah podosta te prvoklasne robe. Nakon toga poslovođa napisa račune za tu robu, pa me posla na blagajnu da platim tu robu. Blagajnica uze digitron, pa sabra sve papire i reće mi koliko trebam uplatiti. Ta cifra za uplatu koju mi je rekla je bila nevjerovatno mala. Za nekoliko paketa prvoklasne skupe robe trebam uplatiti samo nekoliko novčića.
Bio sam veoma iznenađen i zatečen. Očigledno je da tu nešto ne štima. Zamolih blagajnicu da mi vrati te papire da odem kod poslovođe i da ga zamolim da još jednom pregleda te račune. Dade mi te papire. Dođoh kod poslovođe. Zamolih ga da još jednom prekontroliše te račune. Poslovođa me gleda iznenađeno i reće: „Pa zar nešto ne štima“? Uze te papire. Sabira cifre koje je napisao. I kako, dok ih sabire, vidjeh da mu se lice počelo znojiti, a ruke mu drhću. Izgledalo je kao da je prestravljen, pa reće: „Napravio sam veliku grešku. Pakete pune robe sam upisao kao da se radi samo o jednom artiklu, a ne o paketu robe.“. Bio je zaprepašten. Drhtavim rukama prekriži te račune i napisa nove, pa mi ih dade. Poče da mi zahvaljuje. Te njegove riječi zahvale, izgovorene drhtavim glasom, su mi najdraži poklon kojeg sam u tom vremenu dobio. Bio sam veoma sretan, jer sam nekome darovao bar jedno parče sreće.


Međutim, život mi je poslije donio bezbroj trenutaka tuge. Ta moja dobrota mi se vratila na najgori mogući način. Državni organi su me u svojim papirima proglasili lopovom i kriminalcem. Kažu mi da sam izvršio zloupotrebe i razne protivpravne radnje, radi sticanja protivpravne koristi. To otprilike izgleda kao kada bi meleka, ili anđela, proglasili lopovom i kriminalcem. Poslao sam im na stotione predstavki u kojima im objašnjavam da nisam ni lopov, a ni kriminalac, ali uzalud. U ljudskim papirima neće biti upisana moja plemenita i dobra djela koja sam činio cijeli život. Ostaće zapisano da sam bio lopov i kriminalac.

No comments: