Friday, November 28, 2014

Nauka za bogate autore

                                                                  Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Živimo u vremenu kada autori ne dobijaju autorske honorare za svoje publikovane naučne radove.Umjesto honorara primorani su da plate izdavačima troškove publikovanja svojih radova. Današnja nauka je nauka bogatih autora. Nije bitan kvalitet naučnih radova. Bitno je da imate pare. Najvrednije naučne ideje će biti odbačene zbog nekoliko mrvica dolara. To je istina o nauci trećeg milenija. To je jedan od razloga zbog čega se fundamentalne znanosti trećeg milenija još uvijek nalaze u kamenom dobu.

No comments: