Tuesday, November 25, 2014

Da li BiH zabranjuje naučna istraživanja? Ako ih ne zabranjuje zašto ih ne podržava?

                                                                     Bismillahi Rrahmani Rrahim,


People

No comments: