Tuesday, November 11, 2014

Dekodirana Božija poruka u imenu hazreti Merjem

                                                                Bismillahi Rrahmani Rrahim,

imenu Isus (Isa,a.s.)“ govorili smo o skrivenoj Allahovoj poruci „NI VET MOJ RIJET“ koja je skrivena u imenu Božijeg poslanika Isa,a.s. Naveli smo da je Uzvišeni Allah,dž.š. tekst „NI VET MOJ RIJET“ pretvorio u ime Isa,a.s. A  i obratno. Ime Isa,a.s. je pretvorio u tekst Allahove poruke „NI VET MOJ RIJET“. To isto se desilo i prilikom kreacije imena hazreti Merjem. I u tom primjeru je Uzvišeni Allah,dž.š. tekst svoje poruke „NI VET MOJ RIJET“ pretvorio u ime Merjem. A i  obratno. Ime Merjem je pretvorio u tekst Allahove poruke „NI VET MOJ RIJET“.

Evo tog primjera:

Merjem
م
ر
ى
م
ê
ê
ê
ê
24
10
28
24

Ø
ß24102824

ê

X1 = 1; X2 = 1; X3 = 7; X4 =5665; X5 =67;

24102824 = (1913 * 1) + (280926 * 1) + (182114 * 7 )+( 2313 * 5665 )+( 140926 * 67 )

24102824  = (1913 + 280926 + 1274798 + 13103145 + 9442042)

 Merjem
ê
24102824

ê
(1913 * 1) + (280926 * 1) + (182114 * 7 )+( 2313 * 5665 )+( 140926 * 67 )
ê
19
13

28
9
26

18
21
14

23
13

14
9
26
ê
ê

ê
ê
ê

ê
ê
ê

ê
ê

ê
ê
ê
N
I

V
E
T

M
O
J

R
I

J
E
T
ê
N
I

V
E
T

M
O
J

R
I
J
E
T
19
13

28
9
26

18
21
14

23
13
14
9
26
1
2

3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13

U samo četiri slova iz imena hazreti MERJEM  kodirano je više stotina, a množda i više hiljada Božijih poruka NI VET MOJ RIJET. A te iste Božije poruke su, kako smo prethodno vidjeli, kodirane i u imenu Isus, tj. Is,a.s.

Dakle, u imenu Merjem kodiran je tekst Božije poruke:

NI  VET  MOJ  RIJET

Sličnih primjera ima bezbroj. Jedna te ista Božija poruka je istovremeno kodirana i u imenu Isus – Isa,a.s. i u imenu hazreti Merjem.

Na sličan način možemo uzeti tekst NI VET MOJ RIJET, pa u istom dekodirati ime hazreti Merjem. Dakle, postoji konkretna povezanost između teksta NI VET MOJ RIJET, imena božijeg poslanika Isa,a.s. i njegove majke hazreti Merjem.
No comments: