Friday, July 31, 2009

NAUČNI DOKAZI DA JE ALLAH STVORIO SVIJET

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Božije ime u orbitama atoma

Dok se navedeni elektroni obrću oko atomskog jezgra istovremeno se nalaze u svim dijelovima svoje elektronske ljuske. Evo kako izgleda raspored tih elektrona na lijevoj i desnoj strani te ljuske:

Ku (104)

Q,P,O,N,M,L,K

K,L,M,N,O,P,Q

I

21032321882

28183232102

21399859800

I

(719,719...719)

(931+ 931...+ 931)

I

ALLAH

(2103232180802-2081832321002) = 21399859800;

21399859800 = [(719+931) + (719+931) ...+ (719 + 931)]

Kako se vidi, elektroni dok se obrću oko atomskog jezgra zaista svojim putanjama ispisuju Božije ime. Neka se zna ko je Tvorac tih elektrona. Neka se zna da ih je stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah.

Sc (21)

N,M,L,K

K,L,M,N,

I

I

2,09,08,02

2,08,09,02

I

I

2100802

2081002

\

/

9900

I

(719,719...719)

(931+ 931...+ 931)

I

ALLAH


(2090802-2080902) = 9900;

9900 = [(719+931) + (719+931) ...+ (719 + 931)]

Ti (22)

N,M,L,K

K,L,M,N,

I

I

2,10,08,02

2,08,10,02

I

I

2100802

2081002

\

/

19800

I

(719,719...719)

(931+ 931...+ 931)

I

ALLAH


(2100802-2081002) = 19800;

19800 = [(719+931) + (719+931) ...+ (719 + 931)]

Mn (25)

N,M,L,K

K,L,M,N,

I

I

2,13,08,02

2,08,13,02

I

I

2130802

2081302

\

/

49500

I

(719,719...719)

(931+ 931...+ 931)

I

ALLAH


(2130802-2081302) = 49500;

49500 = [(719+931) + (719+931) ...+ (719 + 931)]

Zn (30)

N,M,L,K

K,L,M,N,

I

I

2,18,08,02

2,08,18,02

I

I

2180802

2081802

\

/

99000

I

(719,719...719)

(931+ 931...+ 931)

I

ALLAH

(2180802-2081802) = 99000;

99000 = [(719+931) + (719+931) ...+ (719 + 931)]


Korelacija raznih hemijskih elemenata

Bi i Th = 83 i 90 = 8390;

U i Es = 92 i 99 = 9299;

Svega 17689

17689 = (931+931+931+931+931+931+931+931+931+931+931+

+931+931+931+931+931+931+931+931);

Pb i Pa = 82 i 91 = 8291;

Np i Cf = 93 i 98 = 9398;

Svega 17689

17689 = (931+931+931+931+931+931+931+931+931+931+931+

+931+931+931+931+931+931+931+931);

Pt i Am = 78 i 95 = 7895;

Bk i Pu = 97 i 94 = 9794;

Svega 17689

17689 = (931+931+931+931+931+931+931+931+931+931+931+

+931+931+931+931+931+931+931+931);

itd.

Kako se vidi, elektroni u atomima hemijskih elemenata, dok se obrću oko atomskog jezgra, svojim putanjama ispisuju Božije ime. Neka se zna ko je stvorio te atome. Neka se zna da ih je stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah.

No comments: