Tuesday, July 14, 2009

Kur'anska geometrija (2)Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Linearni skupovi sa po dvadeset i šest slova

U devedeset i trećem ajetu sure EN-Neml ima dvadedset i šest različitih skupova sa po dvadeset i šest slova। Ranije smo rekli da je broj 26 nastao sabiranjem Kur'anskih kodova 19 i 7. Dakle, kreacija tih skupova je data u znaku tih slova.

Prvi od tih dvadeset i šest skupova slova izgleda ovako:

vav, kaf, lam, elif, lam, ha, mim, dal, lam, lam, ha, sin, ja,

ra, ja, kaf, mim, elif, ja, elif, ta, ha, fa, ta, ajn i ra.

Drugi linearni skup sa dvadeset i šest slova je:

kaf, lam, elif, lam, ha, mim, dal, lam, lam, ha, sin, ja,

ra, ja, kaf, mim, elif, ja, elif, ta, ha, fa, ta, ajn i ra, fa.

Treći linearni skup slova je:

lam, elif, lam, ha, mim, dal, lam, lam, ha, sin, ja,

ra, ja, kaf, mim, elif, ja, elif, ta, ha, fa, ta, ajn i ra, fa,vav

itd.

Takvih skupova u ovom ajetu, kako već rekosmo, ima dvadeset i šest, a to je devetnaest plus sedam.

Kada kod tih skupova slova umjesto slova stavimo numeričke vrijednosti tih slova, kao matematički rezultat dobit ćemo geometrijsku sliku koja podsjeća na kvadrat. Taj kvadrat ima dvadeset i šest kolona i dvadeset i šest redova. Na žalost, tu geometrijsku sliku ne možemo staviti u maleni prostor ovog bloga. Zbog toga ćemo pokušati da tu sliku prikažemo u obliku fragmenata. Evo nekih primjera:

Fragment 1

26

21

23

1

23

6

21

23

1

23

6

24

23

1

23

6

24

8

1

23

6

24

8

23

23

6

24

8

23

23

6

24

8

23

23

27

U ovom fragmentu slova iz navedenog ajeta iznad dijagonale su „preslikana“ u dio fragmenta ispod dijagonale. To otprilike izgelda kao kada bismo ih posmatrali u ogledalu.

Fragment 2

24

8

23

23

27

12

8

23

23

27

12

23

23

27

12

23

27

12

27

12

12

24

8

23

23

27

12

8

23

23

27

12

23

23

27

12

23

27

12

27

12

12

Fragment 3

26

21

23

1

23

6

24

8

23

23

27

12

21

23

1

23

6

24

8

23

23

27

12

23

1

23

6

24

8

23

23

27

12

1

23

6

24

8

23

23

27

12

23

6

24

8

23

23

27

12

6

24

8

23

23

27

12

24

8

23

23

27

12

8

23

23

27

12

23

23

27

12

23

27

12

27

12

12

Fragment 4

12

12

28

12

28

10

12

28

10

28

12

28

10

28

22

12

28

10

28

22

24

12

28

10

28

22

24

1

12

28

10

28

22

24

1

28

12

28

10

28

22

24

1

28

1

12

28

10

28

22

24

1

28

1

3

12

28

10

28

22

24

1

28

1

3

27

12

28

10

28

22

24

1

28

1

3

27

20


Fragment 5

28

10

28

22

24

1

10

28

22

24

1

28

28

22

24

1

28

1

22

24

1

28

1

3

24

1

28

1

3

27

1

28

1

3

27

20


Fragment 6

12

12

28

12

28

10

12

28

10

28

12

28

10

28

22

12

28

10

28

22

24

12

12

28

12

28

10

12

28

10

28

12

28

10

28

22

12

28

10

28

22

24


Fragment 7

28

22

24

1

28

1

3

27

20

3

18

10

22

24

1

28

1

3

27

20

3

18

10

24

1

28

1

3

27

20

3

18

10

1

28

1

3

27

20

3

18

10

28

1

3

27

20

3

18

10

1

3

27

20

3

18

10

3

27

20

3

18

10

27

20

3

18

10

20

3

18

10

3

18

10

18

10

10Fragment 8

28

22

24

1

28

1

22

24

1

28

1

3

24

1

28

1

3

27

1

28

1

3

27

20

28

1

3

27

20

3

1

3

27

20

3

18Fragment 9

3

27

20

3

18

10

27

20

3

18

10

20

3

18

10

3

18

10

18

10

10

3

27

20

3

18

10

27

20

3

18

10

20

3

18

10

3

18

10

18

10

10


Fragment 10

10

10

20

10

20

26

10

20

26

25

10

20

26

25

27

10

20

26

25

27

1

10

20

26

25

27

1

26

10

20

26

25

27

1

26

24

10

20

26

25

27

1

26

24

1

10

20

26

25

27

1

26

24

1

10

10

20

26

25

27

1

26

24

1

10

2

10

20

26

25

27

1

26

24

1

10

2

22
Fragment 11

20

26

25

27

1

26

26

25

27

1

26

24

25

27

1

26

24

1

27

1

26

24

1

10

1

26

24

1

10

2

26

24

1

10

2

22

Fragment 12

10

10

20

10

20

26

10

20

26

25

10

20

26

25

27

10

20

26

25

27

1

10

10

20

10

20

26

10

20

26

25

10

20

26

25

27

10

20

26

25

27

1

Sličnih fragmenata ima veoma mnogo. Ti fragmenti nam, prema našem mišljenju, otkrivaju jednu radikalno novu dimenziju Kur'ana. Kako se vidi, tekst te uzvišene Knjige možemo prikazati i u obliku geometrije. Kur'an je jedina knjiga u istoriji čovječanstva koja ima i svoju sliku u obliku geometrije. Ta geometrija je nastala kao rezultat kodiranja sa Allahovim kodovima devetnaest i sedam.


Ovo je samo prvi mali korak ka otkrivanju tajni Kur'anske geometrije. Postoji potreba da se u ova istraživanja uključe vrsni poznavaoci programskih, kibernetskih i informacionih sistema, geometrije i lingvistike. Ukazujemo i na mogućnost da u geometrijskoj slici ovog ajeta postoji i lingvistička veza slova, naročito onih koja se nalaze u dijagonalama. Trebalo bi istražiti da li nam slova iz tih dijagonala, kada se međusobno povežu, daju neki tekst. Pretpostavljamo da je takva veza moguća, pa bi trebalo nastaviti ova istraživanja i u tom pravcu. Poznat nam je jedan slučaj iz nekog drugog Kur'anskog fenomena kada nam slova, kada ih povežemo po dijagonali, daju tekst koji ima svoju skrivenu ulogu i značaj, pa pretpostavljamo da je to isto moguće i na primjeru ovog ajeta o kojem ovdje govorimo.

No comments: