Friday, July 31, 2009

NAUČNI DOKAZI DA JE ALLAH STVORIO SVIJET (4)

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Molekula vode

Voda je najvažnije jedinjenje u našem materijalnom svijetu u kojem živimo. Sačinjena je od dva atoma vodika i jednog atoma kisika. Građa te molekule je data u znaku uzvišenog imena Allah. Božije ime u istoj možemo otkriti na slijedeći način: Treba da sve elemente i veličine iz te molekule izrazimo brojem, pa ćemo odmah otkriti da u toj molekuli piše da je njen Tvorac i Kreator Uzvišeni Allah. To ćemo uraditi na slijedeći način: Zbir atomskih brojeva hemijskih elemenata od kojih je sačinjena voda je 9. (Atomski broj vodika je 1, a kisika 8). Atoma u toj molekuli ima 3. Samo jedan element u toj molekuli se ponavlja više puta, a to je vodik. Njegov atomski broj je 1। Sada ćemo te vrijednosti prikazati u slijedećim tabelama:

H2O

Zbir atomskih brojeva vodika i kisika

Broj atoma u molekuli vode

Jedna molekula vode

I

I

I

9

3

1

\

I

/

931

I

ALLAH


H2O

Zbir atomskih brojeva vodika i kisika

Broj agregatnih stanja

Jedna molekula vode

I

I

I

9

3

1

\

I

/

931

I

ALLAH


HOH

I

Atomski broj

I

1,08,01

I

10801

I

74

931║139║931

X

Y

I

931

I

ALLAH


Broj 74 iz ovog primjera predstavlja zbir numeričkih vrijednosti slova iz Božijeg imena, a broj 139 je analogni kod broja 931.

Kako vidimo, u molekuli vode zaista «pišeda je Kreator tog najvažnijeg jedinjenja u našem materijalnom svijetu u kojem živimo Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah।


TALASNA DUŽINA SVJETLOSTI

Svjetlost je elektromagnetni talas talasne dužine od 380 do 780 n m. Interesuje nas zašto je Uzvišeni Allah u Svom tajnom Božijem znanju odlučio da ta talasna dužina bude baš tolika? Zašto nije odlučio da svjetlost ima neku drugu talasnu dužinu? Matematička analiza tog fenomena dat će nam odgovore na neka od tih pitanja.

Skup svih talasnih dužina

Talasne dužine svjetlosti su: 380, 381, 382, itd., pa sve do 780. Hajdemo da saberemo sve te talasne dužine:

(380 + 381 + 382 ... +780) = 224390;

Sada ćemo dekompozirati ovaj rezultat:

Zbir svih talasnih dužina svjetlosti

I

224390

/

/

I

\

\

931

197

719,197,719,197, itd.

719

931

I

I

ALLAH

ALLAH

224390 = {[(931+197)+(197+719+197+719+197+719+197+ +719+197+719+197)+(197+719+197+719+197+719+197+ +719 + 197 + +719 + 197) + ( 197 + 931) ] x Y}; Y = 19;

Kako se vidi, u talasnim dužinama svjetlosti piše da je njihov Stvaralac i Kreator Uzvišeni Allah।


BOŽIJE IME U ORBITAMA ATOMA

Elektroni u atomima hemijskih elemenata, dok se obrću oko atomskog jezgra, svojim putanjama ispisuju uzvišeno ime Allah. Obrću se kroz odgovarajuće elektronske nivoe, odnosno ljuske. Te ljuske se u hemiji obilježavaju na slijedeći način: K, L, M, N O, P i Q. Na primjer: Hemijski element Ku (Kurčatovium) ima ukupno 104 elektrona. Ti elektroni su raspoređeni na slijedeći način:

Primjer 1

K

L

M

N

O

P

Q

2

8

18

32

32

10

2


Navedeni elektroni, dok se obrću oko atomskog jezgra, svojim putanjama ispisuju ime Allah। To uzvišeno ime ispisuju na slijedeći način:

K

L

M

N

O

P

Q

2

8

18

32

32

10

2

I

28183232102

I

(931+ 931...+ 931)

I

ALLAH

2,8,18,32,32,10,2 = 2, 08, 18, 32, 32, 10, 02;

2, 08, 18, 32, 32, 10, 02 = 2081832321002;

2081832321002 = (931+931+931...+931);

Kako vidimo, elektroni u tom atomu, dok se obrću oko atomskog jezgra, zaista svojim putanjama ispisuju uzvišeno ime Allah.No comments: