Wednesday, October 16, 2013

Male tajne (4)

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Prva iskra nove nauke

Evo kako je zapaljena prva iskra nove nauke o kojoj ovdje govorim.

Jednoga dana sanjam san iz oblasti nauke. Dobijam prvi zadatak kojeg trebam uraditi. Rečeno mi je  da uzmem Tablice Mendeljevog periodnog sistema hemijskih elemenata, pa da ih izučavam. Pri tome posebnu pažnju trebam posvetiti skladu u stvaranju hemijskih elemenata. Po struci sam ekonomist. Ništa ne znam o hemiji. Uzeh knjige iz te oblasti, da se upoznam sa tom naukom. Tada nije bilo interneta, pa nisam imao pristupa tim informacijama. Prvih nekoliko mjeseci stekao sam neka početna znanja. Odmah uočih da u navedenim Tablicama nešto ne štima kod raspoređivanja elementarnih čestica. Tražim gdje je greška, ali ne uspijevam. Bio sam u dilemi da li su elementarne čestice dio Božijeg stvaranja s mjerom. Možda te čestice trebam posmatrati iz neke druge perspektive? Zastadoh u istraživanju. Ne znam šta da radim. Tada ponovo sanjam san iz nauke. Objasniše mi da Božije stvaranje s mjerom obuhvata sve čestice u prirodi, uključujući i one najsitnije. Sve što postoji je stvoreno s mjerom. Krenuh sa daljim istraživanjima. Kroz nekoliko mjeseci završih ta istraživanja. Pomislih da sam otkrio to što mi je na snu rečeno. Međutim, putem sna mi rekoše: „Ima mjoš“. Opet nastavih ta istraživanja. Nakon nekoliko mjeseci završih sa tim radom, i prestadoh sa istraživanjijma. Tada mi ponovo putem sna rekoše: „Ima još“ To se ponavljalo više puta. Paralelno sa tim istraživanjima istražujem i tajne iz svih prirodnih nauka. To radim jer hemiju ne mogu posmatrati izolovanu od fizike, genetike, biohemije, medicine, astronomije i religije. Možete li zamisliti ekonomistu koji se nikada nije susreo sa tim naukama, a treba da riješi naučne probleme iz navedenih nauka. To je bio mukotrpan i tegoban zadatak. Uz to nisam imao vremena za bavljenje naukom. Radio sam u raznim firmama veoma teške intelektualne poslove. Dođem kući iscrpljen i umoran. Međutim, svaki slobodan trenutak koristim da istražujem Allahove tajne. Za obavljanje tog mukotrpnog posla imao sam na raspolaganju jedan mali džepni digitron, papir, olovku i nekoliko knjiga koje su napisane prije više decenija. Kompjuter sam dobio krajem prošlog vijeka. Međutim taj kompjuter je bio više u kvaru nego što je radio. Čak  ovaj kompjuter na kojem sada kucam ovaj tekst moram resetovati svake dvije tri minute. Pomoći ni od kud. Na koja god sam vrata pokucao bila su zatvorena. Doduše, bilo je nekoliko primjera kada su mi pojedinci pomogli onoliko koliko su mogli. Uz to bilo je podosta onih koji su mi odmagali na razne načine. Čak mi i danas odmažu.

Ta naučna istraživanja su veoma kompleksna. Ponekad se dešavalo da sam iz pogrešne perspektive razmišljao o tim tajnama. Tada putem sna dobijem uputu i kaže mi se da pravim greške u tom radu. Ponekad klonem duhom pa odustajem od tih istraživanja. Tada mi na snu upute blagu kritiku i podsjećaju me na Božije obećanje da će mi doći pomoć od Boga i da ne odustajem.
Do sada je tridesetak stranih izdavača publikovalo moje manuscripte, a publikovao sam i 14 knjiga. Jedanaest knjiga sam publikovao u inostranstvu. To su knjige iz oblasti medicine, genetike, hemije, biohemije, fizike, astronomije i drugih nauka. Zar jedan ekonomist koji se nikada nije susreo sa tim naukama može  napisati te knjige? Odgovor je pozitivan. Može. Može ih napisati   ako mu u tom poslu pomaže Svemogući i Sveznajući Tvorac Kosmosa. U tim publikacijama koristim naučne metode koje nisu poznate današnjoj nauci. Dovoljno je pogledati Božija čuda koja su publikovana u tim tekstovima, pa da nam odmah postane jasno da ta otkrića nisu rezultat ljudskog razuma.

Interesantan je i slijedeći detalj: Dobio sam desetak prestižnih međunarodnih priznanja, među kojima zlatnu medalju, dvije Hipokratove nagrade za medicinu, dva puta sam izabran za ličnost godine u svijetu u oblasti medicine i zdravstva, itd. Ne mogu zamisliti ekonomistu kojeg izaberu za ličnost godine u medicini u svijetu. To mi liči na nevjerovatno čudo. To čudo se može desiti samo onda kada autoru pomaže Tvorac Kosmosa.

Na prestižnoj TOP LISTI BioMedLib sam prvi već pet godina. Možemo li zamisliti ekonomistu  koji nema pojma o medicini kao prvog na top listi za medicinu?


Napominjem i to da sam publikovao manje od 1% od znanja koja mi je darovao Bog. Ostala znanja ne mogu publikovati, jer su gospodari znanja na našoj planeti Zemlji zatvorila sva vrata za publikovanje mojih tekstova.

No comments: