Tuesday, October 15, 2013

Male tajne (3)

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Bog mi otkriva tajne iz budućnosti

Nakon neuspjeha mog prvog rada iz nauke bio sam potišten. Shvatio sam da ništa ne znam o nauci. Shvatih da moderna nauka posmatra svijet iz pogrešne perspektive i da sve naučne teorije na kojima se temelji ta nauka predstavljaju najobičniju zabludu. Šta da uradim? Pomoć je samo kod Boga, pa uputih molbu mom Plemenitom Gospodaru. To je bila skrušena molba Gospodaru svih svjetova. Zamolih Ga: „Dragi  Allahu, smiluj se Svom poniznom robu, pa mi otkrij neke od Tvojih skrivenih tajni. Uputi me na put nauke i znanja“.

Ta moja skrušena molitva je prihvaćena. Nakon nekog vremena moj Milosrdni Gospodar mi otkriva neke od Svojih tajni iz budućnosti.

Sanjam da se nalazim u nekoj prostoriji koja podsjeća na salu za sastanke. Ponovo napominjem da moji snovi iz oblasti nauke nisu obični snovi koje sanjamo svaki dan. To je jedna sasvim drugačija vrsta snova. Na neki način to je jedna vrsta komunikacije sa nekim drugačijim svijetom. Ta prostorija je bila sačinjena iz dva dijela. U prvom dijelu nalazile su se stolice koso poredane odozgo ka dole. Na centralnom mjestu sjedila je neka osoba sa Božanskim moćima.

U drugom dijelu te prostorije dešavao se konkretan život. Ljudi su se kretali na sve strane, a i ja sam među njima. Gledam sam sebe kao na filmu. Držim u ruci papire iz nauke, pa tražim nekoga ko će mi pomoći  na to mom putu u nauci. Obraćam se prolaznicima, pa ih molim da mi pomognu u tom mom plemenitom poslu. Idem od jednog do drugog prolaznika. Niko neće ni da pogleda te moje tekstove. Niko neće ni da me sasluša. Ne daju mi da im objasnim tu nauku i da ih upoznam sa koristima od te nauke. Ustvari, Tvorac Kosmosa mi na taj način otkriva budućnost koja me čeka. Kaže mi da me očekuje trnovit i tegoban put u nauci. Očekuju me mnoge brige i tegobe. Kaže mi da čovječanstvo neće prihvatiti tu moju nauku. Očekuje me bolan put pun briga i tegoba. Objašnjava mi  da će te tegobe trajati veoma dugo. Trajat će sve dok mi od Boga ne stigne pomoć. Od mene se traži da saburim i da se strpim. U više navrata mi naglašavaju: „Čekaj, čekaj, čekaj.....“ Čekaj Božiju pomoć“.
Bog mi obečava pomoć. Ta pomoć će sigurno doći. Obavijestiše me i o jednoj Božijoj poruci koju meni lično upućije Gospodar svih svjetova. Evo jednog dijela te poruke:

I ja ti kažem:

„Dragi Lutvo tebi se podajem“.

Riječ podavanje znači pomoć i podršku na Allahovom putu.

Dakle, Uzvišeni Allah, dž.š. mi lično obečava da će mi pomoći u tom mom tegobnom i trnovitom putu u nauci.


Bog je održao to svoje obećanje. Kroz nekoliko sedmica ili mjeseci stiže mi prva Božija uputa u kojoj mi Tvorac Kosmosa kaže šta prvo trebam uraditi. Kaže mi koju nauku prvo trebam istražiti i kako ću to uraditi.

No comments: