Monday, October 14, 2013

Male tajne (2)

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Moj prvi rad u nauci

Nevjerovatna reakcija iz nepoznatog svijeta

Osamdesetih godina prošlog vijeka počinjem da razmišljam o prirodnim naukama. To je bilo vrijeme agresivnog ateizma. Skoro da je bilo sramota biti religiozan i vjerovati u Boga. Zbog toga odlučih da napišem moj prvi rad iz nauke i da u tom radu navedem egzaktne naučne dokaze da zaista postoji Bog. To uradih ovako: Napisah da je Tvorac Kosmosa stvorio svijet koristeći zakonitosti  iz hemije, biohemije, fizike, astronomije i drugih nauka. Naveo sam konkretne zakonitosti iz tih nauka. To mi se učinilo veoma logičnim. Savremena nauka je imala argumente koji su mi se tada činili znanstveno prihvatljivim, pa sam podržavao tu nauku. Imao sam samo jednu zamjerku, a to je tvrdnja te nauke da svijet nije stvorio Bog, već da je nastao bez uticaja Razumnog Tvorca. Tu grešku ispravih, pa napisah da je Tvorac i Kreator tih nauka, i cijelog Kosmosa Razumni Stvaralac Allah,dž.š. Kao dokaz naveo sam zakonitosti iz prirodnih nauka.

Bio sam zadovoljan tim tekstom. Vjerovao sam da će ti novi dokazi pomoći da se demantiraju stavovi ateista i da će ateizam konačno biti poražen. Taj rad u to vrijeme nisam smio poslati izdavačima, jer je temelj funkcionisanja Jugoslavije bio ateizam, pa bi mi tadašnje vlasti pravile razne probleme. Držao sam ga kod kuće i razmišljao o eventualnom poboljšanju tog teksta.

Iznenada, jedne noći na snu vidjeh da se nalazim u nekom drugom svijetu. Na jednom svetom mjestu okupili su se sveti ljudi, da održe sastanak. Tema tog sastanka je razmatranje tog mog prvog rad iz nauke. Posmatram ih iz prikrajka. Očekujem pohvale i riječi podrške. Na žalost, to se nije desilo. Vidjeh njihova nezadovoljna lica. Taj moj tekst ih je veoma razočarao. Bili su nezadovoljni. Jednoglasno zaključiše da sam u tom tekstu načinio velike greške i da je isti apsolutno neprihvatljiv. Tu kritiku mog rada su izrazili na blag način, s očiglednom namjerom da me ne povrijede i sa željom da shvatim te greške koje sam učinio.

Uskoro se probudih. Bio sam veoma iznenađen. Ta blaga kritika me je iz temelja uzdrmala. Umjesto pohvale doživjeh kritiku. Moj trud je bio uzaludan. Razmišljam gdje sam pogriješio. Taj rad temeljim na dostignućima savremene nauke. Zaključih da je greška u toj nauci i da ta nauka iz pogrešne perspektive posmatra svijet. Zaključih da je kritika tog mog rada ustvari kritika savremene nauke. Dilema je gdje je ta nauka načinila grešku?


Razmišljam o toj greški. Na žalost, ne uspijevam da pronađem objašnjenje za te eventualne greške. Bio sam poptpuno bespomoćan. Šta sada da uradim? Imam samo jedno rješenje, a to je da uputim molbu Uzvišenom Allahu,dž.š. i da Ga zamolim da mi pomogne da shvatim istinu u nauci i znanju.

No comments: