Thursday, August 7, 2014

Google povratne informacije

                                                                Poštovani,

Želim da na blog prebacim tabele, grafikone, matematičke formule, itd. To nije moguće uraditi. Blog ne prihvata te tabele,  grafikone i formule. Zbog toga ne mogu publikovati neke veoma vrijedne naučne informacije. Molim Vas pokušajte riješiti taj problem.

Hvala Vam.

Lutvo Kurić

No comments: